Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie chorobowe 431 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 367 zł
Zaliczka na podatek 2 114 zł
Całość - kwota brutto 17 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 2 114,00 11 706,21
Luty 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 2 114,00 11 706,21
Marzec 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 2 114,00 11 706,21
Kwiecień 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 2 114,00 11 706,21
Maj 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 2 114,00 11 706,21
Czerwiec 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 2 114,00 11 706,21
Lipiec 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 2 114,00 11 706,21
Sierpień 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 2 114,00 11 706,21
Wrzesień 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 4 619,00 9 201,21
Październik 17 600,00 1 717,76 264,00 431,20 1 366,83 14 937,00 4 780,00 9 040,21
Listopad 17 600,00 162,02 24,90 431,20 1 528,37 16 732,00 5 354,00 10 099,51
Grudzień 17 600,00 0,00 0,00 431,20 1 545,19 16 919,00 5 414,00 10 209,61
Rocznie 211 200,00 17 339,62 2 664,90 5 174,40 16 741,86 183 021,00 20 336,00 132 200,22
Wynagrodzenie pracownika 17 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 294 zł
Fundusz Pracy (FP) 431 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Luty 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Marzec 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Kwiecień 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Maj 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Czerwiec 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Lipiec 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Sierpień 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Wrzesień 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Październik 17 600,00 1 717,76 1 144,00 293,92 448,80 21 204,48 zł
Listopad 17 600,00 162,02 107,90 293,92 448,80 18 612,64 zł
Grudzień 17 600,00 0,00 0,00 293,92 448,80 18 342,72 zł
Rocznie 211 200,00 17 339,62 11 547,90 3 527,04 5 385,60 249 000,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 706 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 406 zł
Zaliczka na podatek 2 124 zł
Całość - kwota brutto 17 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Luty 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Marzec 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Kwiecień 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Maj 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Czerwiec 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Lipiec 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Sierpień 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Wrzesień 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Październik 17 600,00 1 717,76 264,00 0,00 1 405,64 12 495,00 2 124,00 12 088,45
Listopad 17 600,00 162,02 24,90 0,00 1 567,18 13 930,00 2 368,00 13 477,80
Grudzień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 14 080,00 2 394,00 13 622,40
Rocznie 211 200,00 17 339,62 2 664,90 0,00 17 207,58 152 960,00 11 189,00 147 984,70
Wynagrodzenie pracownika 17 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 431 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 20 911 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Luty 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Marzec 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Kwiecień 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Maj 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Czerwiec 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Lipiec 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Sierpień 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Wrzesień 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Październik 17 600,00 1 717,76 1 144,00 0,00 448,80 20 910,56 zł
Listopad 17 600,00 162,02 107,90 0,00 448,80 18 318,72 zł
Grudzień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 448,80 18 048,80 zł
Rocznie 211 200,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 385,60 245 473,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 088 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 911 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 394 zł
Całość - kwota brutto 17 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Luty 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Marzec 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Kwiecień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Maj 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Czerwiec 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Lipiec 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Sierpień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Wrzesień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Październik 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Listopad 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Grudzień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 080,00 2 394,00 15 206,00
Rocznie 211 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 960,00 28 728,00 182 472,00
Wynagrodzenie pracownika 17 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Luty 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Marzec 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Kwiecień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Maj 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Czerwiec 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Lipiec 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Sierpień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Wrzesień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Październik 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Listopad 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Grudzień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 zł
Rocznie 211 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 206 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 584 zł
Zaliczka na podatek 3 407 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 600,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 0,00 3 407,00 0,00 12 609,00
Luty 17 600,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 0,00 5 207,00 0,00 10 809,00
Marzec 17 600,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 0,00 5 207,00 0,00 10 809,00
Kwiecień 17 600,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 0,00 5 207,00 0,00 10 809,00
Maj 17 600,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 0,00 5 207,00 0,00 10 809,00
Czerwiec 17 600,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 0,00 5 207,00 0,00 10 809,00
Lipiec 17 600,00 176,27 72,24 0,00 1 584,00 15,08 5 123,00 0,00 10 629,41
Sierpień 17 600,00 176,27 72,24 0,00 1 584,00 15,08 5 123,00 0,00 10 629,41
Wrzesień 17 600,00 176,27 72,24 0,00 1 584,00 15,08 5 123,00 0,00 10 629,41
Październik 17 600,00 176,27 72,24 0,00 1 584,00 15,08 5 123,00 0,00 10 629,41
Listopad 17 600,00 176,27 72,24 0,00 1 584,00 15,08 5 123,00 0,00 10 629,41
Grudzień 17 600,00 176,27 72,24 0,00 1 584,00 15,08 5 123,00 0,00 10 629,41
Rocznie 211 200,00 1 057,62 433,44 0,00 19 008,00 0,00 60 180,00 0,00 130 430,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 17 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 609 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.