Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 987 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie chorobowe 419 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 328 zł
Zaliczka na podatek 1 441 zł
Całość - kwota brutto 17 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 1 441,00 11 986,59
Luty 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 1 441,00 11 986,59
Marzec 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 1 441,00 11 986,59
Kwiecień 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 1 441,00 11 986,59
Maj 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 1 441,00 11 986,59
Czerwiec 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 1 441,00 11 986,59
Lipiec 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 1 441,00 11 986,59
Sierpień 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 1 441,00 11 986,59
Wrzesień 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 3 552,00 9 875,59
Październik 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 4 642,00 8 785,59
Listopad 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 4 642,00 8 785,59
Grudzień 17 100,00 1 668,96 256,50 418,95 1 328,00 14 506,00 4 642,00 8 785,59
Rocznie 205 200,00 20 027,52 3 078,00 5 027,40 15 936,00 174 072,00 13 070,00 132 125,08
Wynagrodzenie pracownika 17 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 286 zł
Fundusz Pracy (FP) 419 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Luty 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Marzec 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Kwiecień 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Maj 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Czerwiec 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Lipiec 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Sierpień 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Wrzesień 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Październik 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Listopad 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Grudzień 17 100,00 1 668,96 1 111,50 285,57 436,05 20 602,08 zł
Rocznie 205 200,00 20 027,52 13 338,00 3 426,84 5 232,60 247 224,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 987 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 366 zł
Zaliczka na podatek 1 457 zł
Całość - kwota brutto 17 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Luty 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Marzec 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Kwiecień 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Maj 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Czerwiec 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Lipiec 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Sierpień 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Wrzesień 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Październik 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Listopad 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Grudzień 17 100,00 1 668,96 256,50 0,00 1 365,71 12 140,00 1 457,00 12 352,03
Rocznie 205 200,00 20 027,52 3 078,00 0,00 16 388,52 145 680,00 1 092,00 148 224,36
Wynagrodzenie pracownika 17 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 419 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 317 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Luty 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Marzec 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Kwiecień 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Maj 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Czerwiec 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Lipiec 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Sierpień 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Wrzesień 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Październik 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Listopad 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Grudzień 17 100,00 1 668,96 1 111,50 0,00 436,05 20 316,51 zł
Rocznie 205 200,00 20 027,52 13 338,00 0,00 5 232,60 243 798,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 352 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 317 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 326 zł
Całość - kwota brutto 17 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Luty 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Marzec 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Kwiecień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Maj 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Czerwiec 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Lipiec 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Sierpień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Wrzesień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Październik 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Listopad 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Grudzień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 680,00 2 326,00 14 774,00
Rocznie 205 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 160,00 27 912,00 177 288,00
Wynagrodzenie pracownika 17 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Luty 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Marzec 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Kwiecień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Maj 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Czerwiec 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Lipiec 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Sierpień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Wrzesień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Październik 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Listopad 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Grudzień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100,00 zł
Rocznie 205 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 774 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 314 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 539 zł
Zaliczka na podatek 3 247 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 100,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 3 247,00 0,00 12 314,00
Luty 17 100,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 5 047,00 0,00 10 514,00
Marzec 17 100,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 5 047,00 0,00 10 514,00
Kwiecień 17 100,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 5 047,00 0,00 10 514,00
Maj 17 100,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 5 047,00 0,00 10 514,00
Czerwiec 17 100,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 0,00 5 047,00 0,00 10 514,00
Lipiec 17 100,00 176,27 72,24 0,00 1 539,00 15,08 4 963,00 0,00 10 334,41
Sierpień 17 100,00 176,27 72,24 0,00 1 539,00 15,08 4 963,00 0,00 10 334,41
Wrzesień 17 100,00 176,27 72,24 0,00 1 539,00 15,08 4 963,00 0,00 10 334,41
Październik 17 100,00 176,27 72,24 0,00 1 539,00 15,08 4 963,00 0,00 10 334,41
Listopad 17 100,00 176,27 72,24 0,00 1 539,00 15,08 4 963,00 0,00 10 334,41
Grudzień 17 100,00 176,27 72,24 0,00 1 539,00 15,08 4 963,00 0,00 10 334,41
Rocznie 205 200,00 1 057,62 433,44 0,00 18 468,00 0,00 58 260,00 0,00 126 890,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 17 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 314 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.