Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 17000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 17 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie chorobowe 417 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 320 zł
Zaliczka na podatek 1 430 zł
Całość - kwota brutto 17 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 1 430,00 11 919,06
Luty 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 1 430,00 11 919,06
Marzec 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 1 430,00 11 919,06
Kwiecień 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 1 430,00 11 919,06
Maj 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 1 430,00 11 919,06
Czerwiec 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 1 430,00 11 919,06
Lipiec 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 1 430,00 11 919,06
Sierpień 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 1 430,00 11 919,06
Wrzesień 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 3 384,00 9 965,06
Październik 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 4 614,00 8 735,06
Listopad 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 4 614,00 8 735,06
Grudzień 17 000,00 1 659,20 255,00 416,50 1 320,24 14 419,00 4 614,00 8 735,06
Rocznie 204 000,00 19 910,40 3 060,00 4 998,00 15 842,88 173 028,00 12 826,00 131 522,72
Wynagrodzenie pracownika 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 105 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 284 zł
Fundusz Pracy (FP) 417 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Luty 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Marzec 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Kwiecień 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Maj 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Czerwiec 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Lipiec 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Sierpień 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Wrzesień 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Październik 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Listopad 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Grudzień 17 000,00 1 659,20 1 105,00 283,90 433,50 20 481,60 zł
Rocznie 204 000,00 19 910,40 13 260,00 3 406,80 5 202,00 245 779,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 919 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 17000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 17 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 358 zł
Zaliczka na podatek 1 448 zł
Całość - kwota brutto 17 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Luty 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Marzec 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Kwiecień 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Maj 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Czerwiec 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Lipiec 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Sierpień 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Wrzesień 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Październik 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Listopad 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Grudzień 17 000,00 1 659,20 255,00 0,00 1 357,72 12 069,00 1 448,00 12 279,80
Rocznie 204 000,00 19 910,40 3 060,00 0,00 16 292,64 144 828,00 1 092,00 147 357,60
Wynagrodzenie pracownika 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 105 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 417 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 198 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Luty 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Marzec 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Kwiecień 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Maj 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Czerwiec 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Lipiec 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Sierpień 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Wrzesień 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Październik 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Listopad 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Grudzień 17 000,00 1 659,20 1 105,00 0,00 433,50 20 197,70 zł
Rocznie 204 000,00 19 910,40 13 260,00 0,00 5 202,00 242 372,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 198 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 17000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 17 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 312 zł
Całość - kwota brutto 17 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Luty 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Marzec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Kwiecień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Maj 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Czerwiec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Lipiec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Sierpień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Wrzesień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Październik 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Listopad 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Grudzień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 2 312,00 14 688,00
Rocznie 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 200,00 27 744,00 176 256,00
Wynagrodzenie pracownika 17 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Luty 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Marzec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Kwiecień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Maj 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Czerwiec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Lipiec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Sierpień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Wrzesień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Październik 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Listopad 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Grudzień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 zł
Rocznie 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 688 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 17 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 17 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 17000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 17 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 530 zł
Zaliczka na podatek 3 215 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 0,00 3 215,00 0,00 12 255,00
Luty 17 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 0,00 5 015,00 0,00 10 455,00
Marzec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 0,00 5 015,00 0,00 10 455,00
Kwiecień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 0,00 5 015,00 0,00 10 455,00
Maj 17 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 0,00 5 015,00 0,00 10 455,00
Czerwiec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 0,00 5 015,00 0,00 10 455,00
Lipiec 17 000,00 176,27 72,24 0,00 1 530,00 15,08 4 931,00 0,00 10 275,41
Sierpień 17 000,00 176,27 72,24 0,00 1 530,00 15,08 4 931,00 0,00 10 275,41
Wrzesień 17 000,00 176,27 72,24 0,00 1 530,00 15,08 4 931,00 0,00 10 275,41
Październik 17 000,00 176,27 72,24 0,00 1 530,00 15,08 4 931,00 0,00 10 275,41
Listopad 17 000,00 176,27 72,24 0,00 1 530,00 15,08 4 931,00 0,00 10 275,41
Grudzień 17 000,00 176,27 72,24 0,00 1 530,00 15,08 4 931,00 0,00 10 275,41
Rocznie 204 000,00 1 057,62 433,44 0,00 18 360,00 0,00 57 876,00 0,00 126 182,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 17 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 255 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.