Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie chorobowe 414 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 312 zł
Zaliczka na podatek 1 420 zł
Całość - kwota brutto 16 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 1 420,00 11 850,54
Luty 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 1 420,00 11 850,54
Marzec 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 1 420,00 11 850,54
Kwiecień 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 1 420,00 11 850,54
Maj 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 1 420,00 11 850,54
Czerwiec 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 1 420,00 11 850,54
Lipiec 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 1 420,00 11 850,54
Sierpień 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 1 420,00 11 850,54
Wrzesień 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 3 219,00 10 051,54
Październik 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 4 587,00 8 683,54
Listopad 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 4 587,00 8 683,54
Grudzień 16 900,00 1 649,44 253,50 414,05 1 312,47 14 333,00 4 587,00 8 683,54
Rocznie 202 800,00 19 793,28 3 042,00 4 968,60 15 749,64 171 996,00 12 585,00 130 906,48
Wynagrodzenie pracownika 16 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 099 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 282 zł
Fundusz Pracy (FP) 414 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Luty 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Marzec 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Kwiecień 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Maj 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Czerwiec 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Lipiec 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Sierpień 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Wrzesień 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Październik 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Listopad 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Grudzień 16 900,00 1 649,44 1 098,50 282,23 430,95 20 361,12 zł
Rocznie 202 800,00 19 793,28 13 182,00 3 386,76 5 171,40 244 333,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 851 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 350 zł
Zaliczka na podatek 1 440 zł
Całość - kwota brutto 16 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Luty 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Marzec 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Kwiecień 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Maj 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Czerwiec 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Lipiec 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Sierpień 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Wrzesień 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Październik 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Listopad 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Grudzień 16 900,00 1 649,44 253,50 0,00 1 349,74 11 998,00 1 440,00 12 207,56
Rocznie 202 800,00 19 793,28 3 042,00 0,00 16 196,88 143 976,00 1 080,00 146 490,72
Wynagrodzenie pracownika 16 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 099 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 414 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 079 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Luty 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Marzec 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Kwiecień 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Maj 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Czerwiec 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Lipiec 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Sierpień 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Wrzesień 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Październik 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Listopad 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Grudzień 16 900,00 1 649,44 1 098,50 0,00 430,95 20 078,89 zł
Rocznie 202 800,00 19 793,28 13 182,00 0,00 5 171,40 240 946,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 208 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 20 079 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 298 zł
Całość - kwota brutto 16 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Luty 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Marzec 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Kwiecień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Maj 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Czerwiec 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Lipiec 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Sierpień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Wrzesień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Październik 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Listopad 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Grudzień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 520,00 2 298,00 14 602,00
Rocznie 202 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 240,00 27 576,00 175 224,00
Wynagrodzenie pracownika 16 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Luty 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Marzec 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Kwiecień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Maj 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Czerwiec 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Lipiec 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Sierpień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Wrzesień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Październik 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Listopad 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Grudzień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 zł
Rocznie 202 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 602 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 196 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 521 zł
Zaliczka na podatek 3 183 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 900,00 0,00 0,00 0,00 1 521,00 0,00 3 183,00 0,00 12 196,00
Luty 16 900,00 0,00 0,00 0,00 1 521,00 0,00 4 983,00 0,00 10 396,00
Marzec 16 900,00 0,00 0,00 0,00 1 521,00 0,00 4 983,00 0,00 10 396,00
Kwiecień 16 900,00 0,00 0,00 0,00 1 521,00 0,00 4 983,00 0,00 10 396,00
Maj 16 900,00 0,00 0,00 0,00 1 521,00 0,00 4 983,00 0,00 10 396,00
Czerwiec 16 900,00 0,00 0,00 0,00 1 521,00 0,00 4 983,00 0,00 10 396,00
Lipiec 16 900,00 176,27 72,24 0,00 1 521,00 15,08 4 899,00 0,00 10 216,41
Sierpień 16 900,00 176,27 72,24 0,00 1 521,00 15,08 4 899,00 0,00 10 216,41
Wrzesień 16 900,00 176,27 72,24 0,00 1 521,00 15,08 4 899,00 0,00 10 216,41
Październik 16 900,00 176,27 72,24 0,00 1 521,00 15,08 4 899,00 0,00 10 216,41
Listopad 16 900,00 176,27 72,24 0,00 1 521,00 15,08 4 899,00 0,00 10 216,41
Grudzień 16 900,00 176,27 72,24 0,00 1 521,00 15,08 4 899,00 0,00 10 216,41
Rocznie 202 800,00 1 057,62 433,44 0,00 18 252,00 0,00 57 492,00 0,00 125 474,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 16 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 196 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.