Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1480 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 480 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 115 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Luty 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Marzec 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Kwiecień 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Maj 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Czerwiec 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Lipiec 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Sierpień 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Wrzesień 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Październik 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Listopad 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Grudzień 1 480,00 144,45 22,20 36,26 114,94 1 027,00 0,00 1 162,15
Rocznie 17 760,00 1 733,40 266,40 435,12 0,00 12 324,00 0,00 13 945,80
Wynagrodzenie pracownika 1 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Luty 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Marzec 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Kwiecień 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Maj 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Czerwiec 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Lipiec 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Sierpień 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Wrzesień 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Październik 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Listopad 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Grudzień 1 480,00 144,45 96,20 24,72 37,74 1 783,11 zł
Rocznie 17 760,00 1 733,40 1 154,40 296,64 452,88 21 397,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 162 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1480 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 118 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Całość - kwota brutto 1 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Luty 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Marzec 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Kwiecień 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Maj 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Czerwiec 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Lipiec 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Sierpień 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Wrzesień 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Październik 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Listopad 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Grudzień 1 480,00 144,45 22,20 0,00 118,20 1 051,00 126,00 1 069,03
Rocznie 17 760,00 1 733,40 266,40 0,00 1 418,40 12 612,00 96,00 12 828,36
Wynagrodzenie pracownika 1 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 758 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Luty 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Marzec 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Kwiecień 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Maj 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Czerwiec 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Lipiec 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Sierpień 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Wrzesień 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Październik 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Listopad 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Grudzień 1 480,00 144,45 96,20 0,00 37,74 1 758,39 zł
Rocznie 17 760,00 1 733,40 1 154,40 0,00 452,88 21 100,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 069 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 758 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1480 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 201 zł
Całość - kwota brutto 1 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Luty 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Marzec 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Kwiecień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Maj 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Czerwiec 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Lipiec 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Sierpień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Wrzesień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Październik 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Listopad 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Grudzień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,00 201,00 1 279,00
Rocznie 17 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 208,00 2 412,00 15 348,00
Wynagrodzenie pracownika 1 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Luty 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Marzec 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Kwiecień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Maj 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Czerwiec 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Lipiec 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Sierpień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Wrzesień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Październik 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Listopad 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Grudzień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480,00 zł
Rocznie 17 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 279 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1480 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 480 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 209,10
Luty 1 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 209,10
Marzec 1 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 209,10
Kwiecień 1 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 209,10
Maj 1 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 209,10
Czerwiec 1 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 209,10
Lipiec 1 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 945,51
Sierpień 1 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 945,51
Wrzesień 1 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 945,51
Październik 1 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 945,51
Listopad 1 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 945,51
Grudzień 1 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 945,51
Rocznie 17 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 927,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 209 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.