Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1490 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 490 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 116 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Luty 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Marzec 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Kwiecień 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Maj 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Czerwiec 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Lipiec 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Sierpień 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Wrzesień 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Październik 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Listopad 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Grudzień 1 490,00 145,42 22,35 36,51 115,71 1 036,00 0,00 1 170,01
Rocznie 17 880,00 1 745,04 268,20 438,12 0,00 12 432,00 0,00 14 040,12
Wynagrodzenie pracownika 1 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Luty 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Marzec 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Kwiecień 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Maj 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Czerwiec 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Lipiec 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Sierpień 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Wrzesień 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Październik 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Listopad 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Grudzień 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Rocznie 17 880,00 1 745,04 1 162,20 298,56 456,00 21 541,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1490 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 119 zł
Zaliczka na podatek 127 zł
Całość - kwota brutto 1 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Luty 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Marzec 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Kwiecień 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Maj 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Czerwiec 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Lipiec 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Sierpień 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Wrzesień 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Październik 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Listopad 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Grudzień 1 490,00 145,42 22,35 0,00 119,00 1 058,00 127,00 1 076,27
Rocznie 17 880,00 1 745,04 268,20 0,00 1 428,00 12 696,00 96,00 12 915,24
Wynagrodzenie pracownika 1 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 770 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Luty 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Marzec 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Kwiecień 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Maj 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Czerwiec 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Lipiec 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Sierpień 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Wrzesień 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Październik 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Listopad 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Grudzień 1 490,00 145,42 96,85 0,00 38,00 1 770,27 zł
Rocznie 17 880,00 1 745,04 1 162,20 0,00 456,00 21 243,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 076 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 770 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1490 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 203 zł
Całość - kwota brutto 1 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Luty 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Marzec 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Kwiecień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Maj 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Czerwiec 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Lipiec 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Sierpień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Wrzesień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Październik 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Listopad 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Grudzień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 192,00 203,00 1 287,00
Rocznie 17 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 304,00 2 436,00 15 444,00
Wynagrodzenie pracownika 1 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Luty 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Marzec 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Kwiecień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Maj 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Czerwiec 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Lipiec 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Sierpień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Wrzesień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Październik 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Listopad 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Grudzień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 zł
Rocznie 17 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 287 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1490 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 219 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 490 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 490,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 219,10
Luty 1 490,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 219,10
Marzec 1 490,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 219,10
Kwiecień 1 490,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 219,10
Maj 1 490,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 219,10
Czerwiec 1 490,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 219,10
Lipiec 1 490,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 955,51
Sierpień 1 490,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 955,51
Wrzesień 1 490,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 955,51
Październik 1 490,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 955,51
Listopad 1 490,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 955,51
Grudzień 1 490,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 955,51
Rocznie 17 880,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 047,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 219 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.