Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 500 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 116 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Luty 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Marzec 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Kwiecień 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Maj 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Czerwiec 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Lipiec 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Sierpień 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Wrzesień 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Październik 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Listopad 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Grudzień 1 500,00 146,40 22,50 36,75 116,49 1 044,00 0,00 1 177,86
Rocznie 18 000,00 1 756,80 270,00 441,00 0,00 12 528,00 0,00 14 134,32
Wynagrodzenie pracownika 1 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Luty 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Marzec 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Kwiecień 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Maj 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Czerwiec 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Lipiec 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Sierpień 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Wrzesień 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Październik 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Listopad 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Grudzień 1 500,00 146,40 97,50 25,05 38,25 1 807,20 zł
Rocznie 18 000,00 1 756,80 1 170,00 300,60 459,00 21 686,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 178 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 120 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Całość - kwota brutto 1 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Luty 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Marzec 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Kwiecień 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Maj 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Czerwiec 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Lipiec 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Sierpień 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Wrzesień 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Październik 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Listopad 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Grudzień 1 500,00 146,40 22,50 0,00 119,80 1 065,00 181,00 1 030,25
Rocznie 18 000,00 1 756,80 270,00 0,00 1 437,60 12 780,00 936,00 12 363,00
Wynagrodzenie pracownika 1 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Luty 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Marzec 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Kwiecień 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Maj 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Czerwiec 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Lipiec 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Sierpień 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Wrzesień 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Październik 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Listopad 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Grudzień 1 500,00 146,40 97,50 0,00 38,25 1 782,15 zł
Rocznie 18 000,00 1 756,80 1 170,00 0,00 459,00 21 385,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 204 zł
Całość - kwota brutto 1 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Luty 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Marzec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Kwiecień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Maj 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Czerwiec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Lipiec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Sierpień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Wrzesień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Październik 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Listopad 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Grudzień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 204,00 1 296,00
Rocznie 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 2 448,00 15 552,00
Wynagrodzenie pracownika 1 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Luty 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Marzec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Kwiecień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Maj 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Czerwiec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Lipiec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Sierpień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Wrzesień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Październik 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Listopad 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Grudzień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 zł
Rocznie 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 296 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 229,10
Luty 1 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 229,10
Marzec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 229,10
Kwiecień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 229,10
Maj 1 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 229,10
Czerwiec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 229,10
Lipiec 1 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 965,51
Sierpień 1 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 965,51
Wrzesień 1 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 965,51
Październik 1 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 965,51
Listopad 1 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 965,51
Grudzień 1 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 965,51
Rocznie 18 000,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 167,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 229 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.