Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1510 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 510 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 117 zł
Zaliczka na podatek 34 zł
Całość - kwota brutto 1 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Luty 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Marzec 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Kwiecień 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Maj 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Czerwiec 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Lipiec 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Sierpień 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Wrzesień 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Październik 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Listopad 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Grudzień 1 510,00 147,38 22,65 37,00 117,27 1 053,00 34,00 1 151,70
Rocznie 18 120,00 1 768,56 271,80 444,00 1 407,24 12 636,00 408,00 13 820,40
Wynagrodzenie pracownika 1 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Luty 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Marzec 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Kwiecień 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Maj 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Czerwiec 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Lipiec 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Sierpień 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Wrzesień 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Październik 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Listopad 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Grudzień 1 510,00 147,38 98,15 25,22 38,51 1 819,26 zł
Rocznie 18 120,00 1 768,56 1 177,80 302,64 462,12 21 831,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 152 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1510 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 121 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Całość - kwota brutto 1 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Luty 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Marzec 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Kwiecień 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Maj 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Czerwiec 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Lipiec 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Sierpień 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Wrzesień 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Październik 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Listopad 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Grudzień 1 510,00 147,38 22,65 0,00 120,60 1 072,00 78,00 1 141,37
Rocznie 18 120,00 1 768,56 271,80 0,00 1 447,20 12 864,00 936,00 13 696,44
Wynagrodzenie pracownika 1 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Luty 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Marzec 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Kwiecień 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Maj 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Czerwiec 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Lipiec 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Sierpień 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Wrzesień 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Październik 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Listopad 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Grudzień 1 510,00 147,38 98,15 0,00 38,51 1 794,04 zł
Rocznie 18 120,00 1 768,56 1 177,80 0,00 462,12 21 528,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 141 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1510 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Całość - kwota brutto 1 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Luty 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Marzec 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Kwiecień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Maj 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Czerwiec 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Lipiec 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Sierpień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Wrzesień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Październik 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Listopad 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Grudzień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208,00 205,00 1 305,00
Rocznie 18 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 496,00 2 460,00 15 660,00
Wynagrodzenie pracownika 1 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Luty 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Marzec 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Kwiecień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Maj 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Czerwiec 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Lipiec 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Sierpień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Wrzesień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Październik 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Listopad 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Grudzień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 zł
Rocznie 18 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 305 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1510 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 510 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 128,19
Luty 1 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 128,19
Marzec 1 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 128,19
Kwiecień 1 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 128,19
Maj 1 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 128,19
Czerwiec 1 510,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 128,19
Lipiec 1 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 882,99
Sierpień 1 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 882,99
Wrzesień 1 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 882,99
Październik 1 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 882,99
Listopad 1 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 882,99
Grudzień 1 510,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 882,99
Rocznie 18 120,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 12 067,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 128 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ