Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1520 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 520 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 148 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 118 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Luty 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Marzec 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Kwiecień 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Maj 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Czerwiec 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Lipiec 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Sierpień 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Wrzesień 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Październik 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Listopad 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Grudzień 1 520,00 148,35 22,80 37,24 118,04 1 062,00 0,00 1 193,57
Rocznie 18 240,00 1 780,20 273,60 446,88 0,00 12 744,00 0,00 14 322,84
Wynagrodzenie pracownika 1 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 148 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Luty 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Marzec 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Kwiecień 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Maj 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Czerwiec 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Lipiec 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Sierpień 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Wrzesień 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Październik 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Listopad 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Grudzień 1 520,00 148,35 98,80 25,38 38,76 1 831,29 zł
Rocznie 18 240,00 1 780,20 1 185,60 304,56 465,12 21 975,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 194 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1520 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 148 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 121 zł
Zaliczka na podatek 129 zł
Całość - kwota brutto 1 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Luty 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Marzec 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Kwiecień 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Maj 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Czerwiec 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Lipiec 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Sierpień 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Wrzesień 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Październik 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Listopad 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Grudzień 1 520,00 148,35 22,80 0,00 121,40 1 079,00 129,00 1 097,97
Rocznie 18 240,00 1 780,20 273,60 0,00 1 456,80 12 948,00 96,00 13 175,64
Wynagrodzenie pracownika 1 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 148 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Luty 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Marzec 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Kwiecień 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Maj 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Czerwiec 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Lipiec 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Sierpień 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Wrzesień 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Październik 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Listopad 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Grudzień 1 520,00 148,35 98,80 0,00 38,76 1 805,91 zł
Rocznie 18 240,00 1 780,20 1 185,60 0,00 465,12 21 670,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 098 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1520 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Całość - kwota brutto 1 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Luty 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Marzec 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Kwiecień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Maj 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Czerwiec 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Lipiec 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Sierpień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Wrzesień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Październik 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Listopad 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Grudzień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,00 207,00 1 313,00
Rocznie 18 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 592,00 2 484,00 15 756,00
Wynagrodzenie pracownika 1 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 520 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Luty 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Marzec 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Kwiecień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Maj 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Czerwiec 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Lipiec 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Sierpień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Wrzesień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Październik 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Listopad 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Grudzień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520,00 zł
Rocznie 18 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 313 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 520 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1520 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 520 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 520,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 249,10
Luty 1 520,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 249,10
Marzec 1 520,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 249,10
Kwiecień 1 520,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 249,10
Maj 1 520,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 249,10
Czerwiec 1 520,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 249,10
Lipiec 1 520,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 985,51
Sierpień 1 520,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 985,51
Wrzesień 1 520,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 985,51
Październik 1 520,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 985,51
Listopad 1 520,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 985,51
Grudzień 1 520,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 985,51
Rocznie 18 240,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 407,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 249 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.