Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1460 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 460 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 113 zł
Zaliczka na podatek 30 zł
Całość - kwota brutto 1 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Luty 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Marzec 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Kwiecień 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Maj 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Czerwiec 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Lipiec 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Sierpień 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Wrzesień 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Październik 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Listopad 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Grudzień 1 460,00 142,50 21,90 35,77 113,38 1 010,00 30,00 1 116,45
Rocznie 17 520,00 1 710,00 262,80 429,24 1 360,56 12 120,00 360,00 13 397,40
Wynagrodzenie pracownika 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Luty 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Marzec 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Kwiecień 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Maj 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Czerwiec 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Lipiec 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Sierpień 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Wrzesień 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Październik 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Listopad 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Grudzień 1 460,00 142,50 94,90 24,38 37,23 1 759,01 zł
Rocznie 17 520,00 1 710,00 1 138,80 292,56 446,76 21 108,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 116 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1460 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 117 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Całość - kwota brutto 1 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Luty 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Marzec 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Kwiecień 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Maj 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Czerwiec 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Lipiec 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Sierpień 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Wrzesień 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Październik 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Listopad 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Grudzień 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 76,00 1 103,00
Rocznie 17 520,00 1 710,00 262,80 0,00 1 399,20 12 432,00 912,00 13 236,00
Wynagrodzenie pracownika 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 735 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Luty 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Marzec 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Kwiecień 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Maj 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Czerwiec 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Lipiec 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Sierpień 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Wrzesień 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Październik 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Listopad 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Grudzień 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Rocznie 17 520,00 1 710,00 1 138,80 0,00 446,76 20 815,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 103 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 735 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1460 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 199 zł
Całość - kwota brutto 1 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Luty 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Marzec 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Kwiecień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Maj 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Czerwiec 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Lipiec 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Sierpień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Wrzesień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Październik 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Listopad 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Grudzień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168,00 199,00 1 261,00
Rocznie 17 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 016,00 2 388,00 15 132,00
Wynagrodzenie pracownika 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 460 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Luty 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Marzec 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Kwiecień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Maj 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Czerwiec 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Lipiec 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Sierpień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Wrzesień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Październik 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Listopad 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Grudzień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 zł
Rocznie 17 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 261 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 460 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1460 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 460 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 460,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 078,19
Luty 1 460,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 078,19
Marzec 1 460,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 078,19
Kwiecień 1 460,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 078,19
Maj 1 460,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 078,19
Czerwiec 1 460,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 078,19
Lipiec 1 460,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 832,99
Sierpień 1 460,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 832,99
Wrzesień 1 460,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 832,99
Październik 1 460,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 832,99
Listopad 1 460,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 832,99
Grudzień 1 460,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 832,99
Rocznie 17 520,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 11 467,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 078 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ