Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1440 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 440 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 112 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Luty 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Marzec 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Kwiecień 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Maj 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Czerwiec 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Lipiec 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Sierpień 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Wrzesień 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Październik 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Listopad 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Grudzień 1 440,00 140,54 21,60 35,28 111,83 993,00 0,00 1 130,75
Rocznie 17 280,00 1 686,48 259,20 423,36 0,00 11 916,00 0,00 13 569,00
Wynagrodzenie pracownika 1 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 735 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Luty 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Marzec 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Kwiecień 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Maj 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Czerwiec 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Lipiec 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Sierpień 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Wrzesień 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Październik 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Listopad 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Grudzień 1 440,00 140,54 93,60 24,05 36,72 1 734,91 zł
Rocznie 17 280,00 1 686,48 1 123,20 288,60 440,64 20 818,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 131 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 735 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1440 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 115 zł
Zaliczka na podatek 123 zł
Całość - kwota brutto 1 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Luty 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Marzec 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Kwiecień 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Maj 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Czerwiec 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Lipiec 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Sierpień 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Wrzesień 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Październik 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Listopad 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Grudzień 1 440,00 140,54 21,60 0,00 115,01 1 022,00 123,00 1 040,21
Rocznie 17 280,00 1 686,48 259,20 0,00 1 380,12 12 264,00 96,00 12 482,52
Wynagrodzenie pracownika 1 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Luty 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Marzec 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Kwiecień 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Maj 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Czerwiec 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Lipiec 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Sierpień 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Wrzesień 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Październik 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Listopad 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Grudzień 1 440,00 140,54 93,60 0,00 36,72 1 710,86 zł
Rocznie 17 280,00 1 686,48 1 123,20 0,00 440,64 20 530,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1440 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 244 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Całość - kwota brutto 1 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Luty 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Marzec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Kwiecień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Maj 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Czerwiec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Lipiec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Sierpień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Wrzesień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Październik 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Listopad 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Grudzień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,00 196,00 1 244,00
Rocznie 17 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 824,00 2 352,00 14 928,00
Wynagrodzenie pracownika 1 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Luty 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Marzec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Kwiecień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Maj 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Czerwiec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Lipiec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Sierpień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Wrzesień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Październik 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Listopad 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Grudzień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 zł
Rocznie 17 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 244 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1440 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 440 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 169,10
Luty 1 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 169,10
Marzec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 169,10
Kwiecień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 169,10
Maj 1 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 169,10
Czerwiec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 169,10
Lipiec 1 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 905,51
Sierpień 1 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 905,51
Wrzesień 1 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 905,51
Październik 1 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 905,51
Listopad 1 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 905,51
Grudzień 1 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 905,51
Rocznie 17 280,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 447,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 169 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.