Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 192 zł
Ubezpieczenie chorobowe 314 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 994 zł
Zaliczka na podatek 935 zł
Całość - kwota brutto 12 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 935,00 9 116,06
Luty 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 935,00 9 116,06
Marzec 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 935,00 9 116,06
Kwiecień 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 935,00 9 116,06
Maj 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 935,00 9 116,06
Czerwiec 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 935,00 9 116,06
Lipiec 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 935,00 9 116,06
Sierpień 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 1 060,00 8 991,06
Wrzesień 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 2 598,00 7 453,06
Październik 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 2 598,00 7 453,06
Listopad 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 2 598,00 7 453,06
Grudzień 12 800,00 1 249,28 192,00 313,60 994,06 10 795,00 2 598,00 7 453,06
Rocznie 153 600,00 14 991,36 2 304,00 3 763,20 11 928,72 129 540,00 17 997,00 102 615,72
Wynagrodzenie pracownika 12 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 832 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 214 zł
Fundusz Pracy (FP) 314 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Luty 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Marzec 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Kwiecień 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Maj 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Czerwiec 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Lipiec 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Sierpień 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Wrzesień 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Październik 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Listopad 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Grudzień 12 800,00 1 249,28 832,00 213,76 326,40 15 421,44 zł
Rocznie 153 600,00 14 991,36 9 984,00 2 565,12 3 916,80 185 057,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 116 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 192 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 022 zł
Zaliczka na podatek 664 zł
Całość - kwota brutto 12 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Luty 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Marzec 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Kwiecień 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Maj 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Czerwiec 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Lipiec 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Sierpień 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Wrzesień 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Październik 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Listopad 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Grudzień 12 800,00 1 249,28 192,00 0,00 1 022,28 9 087,00 664,00 9 672,44
Rocznie 153 600,00 14 991,36 2 304,00 0,00 12 267,36 109 044,00 7 968,00 116 069,28
Wynagrodzenie pracownika 12 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 249 zł
Ubezpieczenie rentowe 832 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 314 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 208 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Luty 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Marzec 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Kwiecień 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Maj 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Czerwiec 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Lipiec 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Sierpień 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Wrzesień 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Październik 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Listopad 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Grudzień 12 800,00 1 249,28 832,00 0,00 326,40 15 207,68 zł
Rocznie 153 600,00 14 991,36 9 984,00 0,00 3 916,80 182 492,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 672 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 208 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 059 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 741 zł
Całość - kwota brutto 12 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Luty 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Marzec 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Kwiecień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Maj 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Czerwiec 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Lipiec 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Sierpień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Wrzesień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Październik 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Listopad 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Grudzień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 240,00 1 741,00 11 059,00
Rocznie 153 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 880,00 20 892,00 132 708,00
Wynagrodzenie pracownika 12 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Luty 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Marzec 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Kwiecień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Maj 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Czerwiec 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Lipiec 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Sierpień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Wrzesień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Październik 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Listopad 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Grudzień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 zł
Rocznie 153 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 059 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 1 820 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 820,00 0,00 10 617,66
Luty 12 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 820,00 0,00 10 617,66
Marzec 12 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 820,00 0,00 10 617,66
Kwiecień 12 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 820,00 0,00 10 617,66
Maj 12 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 820,00 0,00 10 617,66
Czerwiec 12 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 820,00 0,00 10 617,66
Lipiec 12 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 2 358,00 0,00 9 851,97
Sierpień 12 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 667,00 0,00 8 542,97
Wrzesień 12 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 667,00 0,00 8 542,97
Październik 12 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 667,00 0,00 8 542,97
Listopad 12 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 667,00 0,00 8 542,97
Grudzień 12 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 667,00 0,00 8 542,97
Rocznie 153 600,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 31 613,00 0,00 116 272,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 12 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 618 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ