Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 783 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 210 zł
Ubezpieczenie rentowe 186 zł
Ubezpieczenie chorobowe 304 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 963 zł
Zaliczka na podatek 954 zł
Całość - kwota brutto 12 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Luty 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Marzec 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Kwiecień 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Maj 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Czerwiec 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Lipiec 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Sierpień 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Wrzesień 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Październik 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Listopad 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 954,00 8 782,96
Grudzień 12 400,00 1 210,24 186,00 303,80 963,00 10 450,00 2 034,00 7 702,96
Rocznie 148 800,00 14 522,88 2 232,00 3 645,60 11 457,00 125 400,00 1 071,00 104 315,52
Wynagrodzenie pracownika 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 210 zł
Ubezpieczenie rentowe 806 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 207 zł
Fundusz Pracy (FP) 304 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Luty 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Marzec 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Kwiecień 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Maj 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Czerwiec 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Lipiec 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Sierpień 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Wrzesień 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Październik 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Listopad 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Grudzień 12 400,00 1 210,24 806,00 207,08 316,20 14 939,52 zł
Rocznie 148 800,00 14 522,88 9 672,00 2 484,96 3 794,40 179 274,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 783 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 957 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 210 zł
Ubezpieczenie rentowe 186 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 990 zł
Zaliczka na podatek 1 056 zł
Całość - kwota brutto 12 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Luty 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Marzec 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Kwiecień 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Maj 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Czerwiec 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Lipiec 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Sierpień 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Wrzesień 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Październik 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Listopad 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Grudzień 12 400,00 1 210,24 186,00 0,00 990,34 8 803,00 1 056,00 8 957,06
Rocznie 148 800,00 14 522,88 2 232,00 0,00 11 884,08 105 636,00 792,00 107 484,72
Wynagrodzenie pracownika 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 210 zł
Ubezpieczenie rentowe 806 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 304 zł
FGŚP 12 zł
Cała kwota 14 732 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Luty 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Marzec 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Kwiecień 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Maj 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Czerwiec 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Lipiec 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Sierpień 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Wrzesień 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Październik 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Listopad 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Grudzień 12 400,00 1 210,24 806,00 0,00 316,20 14 732,44 zł
Rocznie 148 800,00 14 522,88 9 672,00 0,00 3 794,40 176 789,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 957 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 732 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 714 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 686 zł
Całość - kwota brutto 12 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Luty 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Marzec 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Kwiecień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Maj 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Czerwiec 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Lipiec 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Sierpień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Wrzesień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Październik 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Listopad 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Grudzień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 920,00 1 686,00 10 714,00
Rocznie 148 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 040,00 20 232,00 128 568,00
Wynagrodzenie pracownika 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Luty 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Marzec 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Kwiecień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Maj 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Czerwiec 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Lipiec 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Sierpień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Wrzesień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Październik 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Listopad 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Grudzień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 zł
Rocznie 148 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 714 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 541 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 116 zł
Zaliczka na podatek 1 743 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 400,00 0,00 0,00 0,00 1 116,00 0,00 1 743,00 0,00 9 541,00
Luty 12 400,00 0,00 0,00 0,00 1 116,00 0,00 3 543,00 0,00 7 741,00
Marzec 12 400,00 0,00 0,00 0,00 1 116,00 0,00 3 543,00 0,00 7 741,00
Kwiecień 12 400,00 0,00 0,00 0,00 1 116,00 0,00 3 543,00 0,00 7 741,00
Maj 12 400,00 0,00 0,00 0,00 1 116,00 0,00 3 543,00 0,00 7 741,00
Czerwiec 12 400,00 0,00 0,00 0,00 1 116,00 0,00 3 543,00 0,00 7 741,00
Lipiec 12 400,00 176,27 72,24 0,00 1 116,00 15,08 3 459,00 0,00 7 561,41
Sierpień 12 400,00 176,27 72,24 0,00 1 116,00 15,08 3 459,00 0,00 7 561,41
Wrzesień 12 400,00 176,27 72,24 0,00 1 116,00 15,08 3 459,00 0,00 7 561,41
Październik 12 400,00 176,27 72,24 0,00 1 116,00 15,08 3 459,00 0,00 7 561,41
Listopad 12 400,00 176,27 72,24 0,00 1 116,00 15,08 3 459,00 0,00 7 561,41
Grudzień 12 400,00 176,27 72,24 0,00 1 116,00 15,08 3 459,00 0,00 7 561,41
Rocznie 148 800,00 1 057,62 433,44 0,00 13 392,00 0,00 40 212,00 0,00 93 614,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 12 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 541 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.