Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie chorobowe 323 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 025 zł
Zaliczka na podatek 967 zł
Całość - kwota brutto 13 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 967,00 9 398,15
Luty 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 967,00 9 398,15
Marzec 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 967,00 9 398,15
Kwiecień 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 967,00 9 398,15
Maj 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 967,00 9 398,15
Czerwiec 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 967,00 9 398,15
Lipiec 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 967,00 9 398,15
Sierpień 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 1 506,00 8 859,15
Wrzesień 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 2 682,00 7 683,15
Październik 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 2 682,00 7 683,15
Listopad 13 200,00 1 288,32 198,00 323,40 1 025,13 11 140,00 2 682,00 7 683,15
Grudzień 13 200,00 1 226,83 188,55 323,40 1 031,51 11 211,00 2 699,00 7 730,71
Rocznie 158 400,00 15 398,35 2 366,55 3 880,80 12 307,94 133 751,00 19 020,00 105 426,36
Wynagrodzenie pracownika 13 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 858 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 220 zł
Fundusz Pracy (FP) 323 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Luty 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Marzec 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Kwiecień 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Maj 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Czerwiec 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Lipiec 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Sierpień 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Wrzesień 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Październik 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Listopad 13 200,00 1 288,32 858,00 220,44 336,60 15 903,36 zł
Grudzień 13 200,00 1 226,83 817,05 220,44 336,60 15 800,92 zł
Rocznie 158 400,00 15 398,35 10 255,05 2 645,28 4 039,20 190 737,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 398 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 974 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 054 zł
Zaliczka na podatek 685 zł
Całość - kwota brutto 13 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Luty 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Marzec 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Kwiecień 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Maj 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Czerwiec 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Lipiec 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Sierpień 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Wrzesień 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Październik 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Listopad 13 200,00 1 288,32 198,00 0,00 1 054,23 9 371,00 685,00 9 974,45
Grudzień 13 200,00 1 226,83 188,55 0,00 1 060,62 9 428,00 689,00 10 035,00
Rocznie 158 400,00 15 398,35 2 366,55 0,00 12 657,15 112 509,00 8 224,00 119 753,95
Wynagrodzenie pracownika 13 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 858 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 323 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Luty 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Marzec 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Kwiecień 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Maj 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Czerwiec 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Lipiec 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Sierpień 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Wrzesień 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Październik 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Listopad 13 200,00 1 288,32 858,00 0,00 336,60 15 682,92 zł
Grudzień 13 200,00 1 226,83 817,05 0,00 336,60 15 580,48 zł
Rocznie 158 400,00 15 398,35 10 255,05 0,00 4 039,20 188 092,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 974 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 795 zł
Całość - kwota brutto 13 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Luty 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Marzec 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Kwiecień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Maj 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Czerwiec 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Lipiec 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Sierpień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Wrzesień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Październik 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Listopad 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Grudzień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 560,00 1 795,00 11 405,00
Rocznie 158 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 720,00 21 540,00 136 860,00
Wynagrodzenie pracownika 13 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Luty 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Marzec 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Kwiecień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Maj 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Czerwiec 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Lipiec 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Sierpień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Wrzesień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Październik 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Listopad 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Grudzień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 zł
Rocznie 158 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 405 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 871 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 871,00 0,00 10 947,19
Luty 13 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 871,00 0,00 10 947,19
Marzec 13 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 871,00 0,00 10 947,19
Kwiecień 13 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 871,00 0,00 10 947,19
Maj 13 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 871,00 0,00 10 947,19
Czerwiec 13 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 871,00 0,00 10 947,19
Lipiec 13 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 824,00 0,00 9 748,99
Sierpień 13 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 773,00 0,00 8 799,99
Wrzesień 13 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 773,00 0,00 8 799,99
Październik 13 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 773,00 0,00 8 799,99
Listopad 13 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 773,00 0,00 8 799,99
Grudzień 13 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 773,00 0,00 8 799,99
Rocznie 158 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 32 915,00 0,00 119 432,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 13 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 947 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ