Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 188 zł
Ubezpieczenie chorobowe 306 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 971 zł
Zaliczka na podatek 964 zł
Całość - kwota brutto 12 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Luty 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Marzec 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Kwiecień 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Maj 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Czerwiec 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Lipiec 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Sierpień 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Wrzesień 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Październik 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Listopad 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 964,00 8 851,49
Grudzień 12 500,00 1 220,00 187,50 306,25 970,76 10 536,00 2 251,00 7 564,49
Rocznie 150 000,00 14 640,00 2 250,00 3 675,00 11 578,28 126 432,00 1 280,00 104 930,88
Wynagrodzenie pracownika 12 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 813 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 209 zł
Fundusz Pracy (FP) 306 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Luty 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Marzec 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Kwiecień 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Maj 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Czerwiec 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Lipiec 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Sierpień 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Wrzesień 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Październik 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Listopad 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Grudzień 12 500,00 1 220,00 812,50 208,75 318,75 15 060,00 zł
Rocznie 150 000,00 14 640,00 9 750,00 2 505,00 3 825,00 180 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 851 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 188 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 998 zł
Zaliczka na podatek 1 065 zł
Całość - kwota brutto 12 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Luty 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Marzec 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Kwiecień 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Maj 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Czerwiec 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Lipiec 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Sierpień 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Wrzesień 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Październik 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Listopad 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Grudzień 12 500,00 1 220,00 187,50 0,00 998,33 8 874,00 1 065,00 9 029,29
Rocznie 150 000,00 14 640,00 2 250,00 0,00 11 979,96 106 488,00 804,00 108 351,48
Wynagrodzenie pracownika 12 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 220 zł
Ubezpieczenie rentowe 813 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 306 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 14 851 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Luty 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Marzec 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Kwiecień 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Maj 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Czerwiec 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Lipiec 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Sierpień 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Wrzesień 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Październik 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Listopad 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Grudzień 12 500,00 1 220,00 812,50 0,00 318,75 14 851,25 zł
Rocznie 150 000,00 14 640,00 9 750,00 0,00 3 825,00 178 215,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 029 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 14 851 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 700 zł
Całość - kwota brutto 12 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Luty 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Marzec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Kwiecień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Maj 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Czerwiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Lipiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Sierpień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Wrzesień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Październik 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Listopad 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Grudzień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Rocznie 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 20 400,00 129 600,00
Wynagrodzenie pracownika 12 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Luty 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Marzec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Kwiecień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Maj 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Czerwiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Lipiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Sierpień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Wrzesień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Październik 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Listopad 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Grudzień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Rocznie 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 125 zł
Zaliczka na podatek 1 775 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 500,00 0,00 0,00 0,00 1 125,00 0,00 1 775,00 0,00 9 600,00
Luty 12 500,00 0,00 0,00 0,00 1 125,00 0,00 3 575,00 0,00 7 800,00
Marzec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 1 125,00 0,00 3 575,00 0,00 7 800,00
Kwiecień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 1 125,00 0,00 3 575,00 0,00 7 800,00
Maj 12 500,00 0,00 0,00 0,00 1 125,00 0,00 3 575,00 0,00 7 800,00
Czerwiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 1 125,00 0,00 3 575,00 0,00 7 800,00
Lipiec 12 500,00 176,27 72,24 0,00 1 125,00 15,08 3 491,00 0,00 7 620,41
Sierpień 12 500,00 176,27 72,24 0,00 1 125,00 15,08 3 491,00 0,00 7 620,41
Wrzesień 12 500,00 176,27 72,24 0,00 1 125,00 15,08 3 491,00 0,00 7 620,41
Październik 12 500,00 176,27 72,24 0,00 1 125,00 15,08 3 491,00 0,00 7 620,41
Listopad 12 500,00 176,27 72,24 0,00 1 125,00 15,08 3 491,00 0,00 7 620,41
Grudzień 12 500,00 176,27 72,24 0,00 1 125,00 15,08 3 491,00 0,00 7 620,41
Rocznie 150 000,00 1 057,62 433,44 0,00 13 500,00 0,00 40 596,00 0,00 94 322,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 12 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.