Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie chorobowe 316 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 002 zł
Zaliczka na podatek 1 006 zł
Całość - kwota brutto 12 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Luty 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Marzec 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Kwiecień 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Maj 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Czerwiec 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Lipiec 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Sierpień 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Wrzesień 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Październik 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Listopad 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 1 006,00 9 123,58
Grudzień 12 900,00 1 259,04 193,50 316,05 1 001,83 10 881,00 3 383,00 6 746,58
Rocznie 154 800,00 15 108,48 2 322,00 3 792,60 12 021,96 130 572,00 2 425,00 107 105,96
Wynagrodzenie pracownika 12 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 839 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 215 zł
Fundusz Pracy (FP) 316 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Luty 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Marzec 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Kwiecień 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Maj 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Czerwiec 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Lipiec 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Sierpień 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Wrzesień 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Październik 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Listopad 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Grudzień 12 900,00 1 259,04 838,50 215,43 328,95 15 541,92 zł
Rocznie 154 800,00 15 108,48 10 062,00 2 585,16 3 947,40 186 503,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 12 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 124 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 030 zł
Zaliczka na podatek 1 099 zł
Całość - kwota brutto 12 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Luty 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Marzec 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Kwiecień 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Maj 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Czerwiec 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Lipiec 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Sierpień 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Wrzesień 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Październik 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Listopad 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Grudzień 12 900,00 1 259,04 193,50 0,00 1 030,27 9 158,00 1 099,00 9 318,23
Rocznie 154 800,00 15 108,48 2 322,00 0,00 12 363,24 109 896,00 828,00 111 818,76
Wynagrodzenie pracownika 12 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 259 zł
Ubezpieczenie rentowe 839 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 316 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Luty 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Marzec 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Kwiecień 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Maj 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Czerwiec 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Lipiec 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Sierpień 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Wrzesień 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Październik 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Listopad 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Grudzień 12 900,00 1 259,04 838,50 0,00 328,95 15 326,49 zł
Rocznie 154 800,00 15 108,48 10 062,00 0,00 3 947,40 183 917,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 12 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 318 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 754 zł
Całość - kwota brutto 12 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Luty 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Marzec 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Kwiecień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Maj 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Czerwiec 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Lipiec 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Sierpień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Wrzesień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Październik 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Listopad 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Grudzień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 320,00 1 754,00 11 146,00
Rocznie 154 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 840,00 21 048,00 133 752,00
Wynagrodzenie pracownika 12 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Luty 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Marzec 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Kwiecień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Maj 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Czerwiec 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Lipiec 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Sierpień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Wrzesień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Październik 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Listopad 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Grudzień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 zł
Rocznie 154 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 146 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 161 zł
Zaliczka na podatek 1 903 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 900,00 0,00 0,00 0,00 1 161,00 0,00 1 903,00 0,00 9 836,00
Luty 12 900,00 0,00 0,00 0,00 1 161,00 0,00 3 703,00 0,00 8 036,00
Marzec 12 900,00 0,00 0,00 0,00 1 161,00 0,00 3 703,00 0,00 8 036,00
Kwiecień 12 900,00 0,00 0,00 0,00 1 161,00 0,00 3 703,00 0,00 8 036,00
Maj 12 900,00 0,00 0,00 0,00 1 161,00 0,00 3 703,00 0,00 8 036,00
Czerwiec 12 900,00 0,00 0,00 0,00 1 161,00 0,00 3 703,00 0,00 8 036,00
Lipiec 12 900,00 176,27 72,24 0,00 1 161,00 15,08 3 619,00 0,00 7 856,41
Sierpień 12 900,00 176,27 72,24 0,00 1 161,00 15,08 3 619,00 0,00 7 856,41
Wrzesień 12 900,00 176,27 72,24 0,00 1 161,00 15,08 3 619,00 0,00 7 856,41
Październik 12 900,00 176,27 72,24 0,00 1 161,00 15,08 3 619,00 0,00 7 856,41
Listopad 12 900,00 176,27 72,24 0,00 1 161,00 15,08 3 619,00 0,00 7 856,41
Grudzień 12 900,00 176,27 72,24 0,00 1 161,00 15,08 3 619,00 0,00 7 856,41
Rocznie 154 800,00 1 057,62 433,44 0,00 13 932,00 0,00 42 132,00 0,00 97 154,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 12 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 836 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.