Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie chorobowe 319 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 010 zł
Zaliczka na podatek 1 016 zł
Całość - kwota brutto 13 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Luty 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Marzec 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Kwiecień 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Maj 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Czerwiec 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Lipiec 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Sierpień 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Wrzesień 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Październik 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 016,00 9 192,11
Listopad 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 1 146,00 9 062,11
Grudzień 13 000,00 1 268,80 195,00 318,50 1 009,59 10 968,00 3 510,00 6 698,11
Rocznie 156 000,00 15 225,60 2 340,00 3 822,00 12 115,08 131 616,00 2 706,00 107 681,32
Wynagrodzenie pracownika 13 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 845 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 217 zł
Fundusz Pracy (FP) 319 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 662 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Luty 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Marzec 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Kwiecień 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Maj 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Czerwiec 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Lipiec 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Sierpień 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Wrzesień 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Październik 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Listopad 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Grudzień 13 000,00 1 268,80 845,00 217,10 331,50 15 662,40 zł
Rocznie 156 000,00 15 225,60 10 140,00 2 605,20 3 978,00 187 948,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 13 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 662 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 038 zł
Zaliczka na podatek 1 107 zł
Całość - kwota brutto 13 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Luty 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Marzec 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Kwiecień 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Maj 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Czerwiec 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Lipiec 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Sierpień 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Wrzesień 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Październik 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Listopad 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Grudzień 13 000,00 1 268,80 195,00 0,00 1 038,26 9 229,00 1 107,00 9 390,46
Rocznie 156 000,00 15 225,60 2 340,00 0,00 12 459,12 110 748,00 828,00 112 685,52
Wynagrodzenie pracownika 13 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 269 zł
Ubezpieczenie rentowe 845 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 319 zł
FGŚP 13 zł
Cała kwota 15 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Luty 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Marzec 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Kwiecień 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Maj 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Czerwiec 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Lipiec 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Sierpień 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Wrzesień 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Październik 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Listopad 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Grudzień 13 000,00 1 268,80 845,00 0,00 331,50 15 445,30 zł
Rocznie 156 000,00 15 225,60 10 140,00 0,00 3 978,00 185 343,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 768 zł
Całość - kwota brutto 13 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Luty 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Marzec 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Kwiecień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Maj 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Czerwiec 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Lipiec 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Sierpień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Wrzesień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Październik 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Listopad 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Grudzień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 1 768,00 11 232,00
Rocznie 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 800,00 21 216,00 134 784,00
Wynagrodzenie pracownika 13 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Luty 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Marzec 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Kwiecień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Maj 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Czerwiec 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Lipiec 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Sierpień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Wrzesień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Październik 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Listopad 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Grudzień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 zł
Rocznie 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 232 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 13 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 170 zł
Zaliczka na podatek 1 935 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170,00 0,00 1 935,00 0,00 9 895,00
Luty 13 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170,00 0,00 3 735,00 0,00 8 095,00
Marzec 13 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170,00 0,00 3 735,00 0,00 8 095,00
Kwiecień 13 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170,00 0,00 3 735,00 0,00 8 095,00
Maj 13 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170,00 0,00 3 735,00 0,00 8 095,00
Czerwiec 13 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170,00 0,00 3 735,00 0,00 8 095,00
Lipiec 13 000,00 176,27 72,24 0,00 1 170,00 15,08 3 651,00 0,00 7 915,41
Sierpień 13 000,00 176,27 72,24 0,00 1 170,00 15,08 3 651,00 0,00 7 915,41
Wrzesień 13 000,00 176,27 72,24 0,00 1 170,00 15,08 3 651,00 0,00 7 915,41
Październik 13 000,00 176,27 72,24 0,00 1 170,00 15,08 3 651,00 0,00 7 915,41
Listopad 13 000,00 176,27 72,24 0,00 1 170,00 15,08 3 651,00 0,00 7 915,41
Grudzień 13 000,00 176,27 72,24 0,00 1 170,00 15,08 3 651,00 0,00 7 915,41
Rocznie 156 000,00 1 057,62 433,44 0,00 14 040,00 0,00 42 516,00 0,00 97 862,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 13 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 895 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.