Wzór wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Wzór wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy wymaga samodzielnej edycji w celu wprowadzenia odpowiednich danych. Można to zrobić z pomocą najpopularniejszych programów biurowych, jak MS Word czy darmowe aplikacje pokroju Open Office lub Libre Office. Zadbaliśmy o bardzo intuicyjną edycję dokumentu.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Jest to jedno z najważniejszych uprawnień pracowniczych, a skorzystanie z niego wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

Wniosek o urlop wypoczynkowy powinien zostać skonstruowany według ogólnie przyjętego schematu, w czym pomoże nasz wzór. Szablon wniosku został przygotowany z dbałością o szczegóły i może się pochwalić funkcjonalną oraz nowoczesną konstrukcją gwarantującą przejrzystość dokumentu.

Wniosek o urlop wypoczynkowy – jak złożyć

Urlop wypoczynkowy stanowi dla wielu osób najważniejsze prawo pracownicze. Nie ma się co dziwić, ponieważ to ta forma ustawowych dni wolnych pozwala na zorganizowanie wakacyjnych wyjazdów, czy remontów w domu. Skorzystanie z urlopu wypoczynkowego wymaga złożenia u pracodawcy stosownego wniosku. Warto jednak nadmienić, że Kodeks pracy nie reguluje dokładnie formy ubiegania się o urlop, ale zwyczajowo przyjęło się, że pracownik wypełnia wniosek o urlop wypoczynkowy i składa go u pracodawcy bądź przełożonego w zależności od struktury przedsiębiorstwa. Należy także wiedzieć, że złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy nie jest tożsame z uzyskaniem wolnego we wnioskowanym terminie. Pracodawca musi zaakceptować wniosek i dopiero po potwierdzeniu tego faktu pracownik może skorzystać z urlopu.

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy

Sporządzenie odpowiedniego dokumentu jest bardzo proste, ponieważ sam wniosek o urlop wypoczynkowy nie wymaga uzasadnienia i ma złożonej struktury. Pracownik musi umieścić we wniosku informacje o dacie i miejscu sporządzenia dokumentu oraz dane swoje i pracodawcy. Następnie należy umieścić konkretną prośbę o udzieleniu wolnego oraz podać rodzaj urlopu, o jaki się wnioskuje. Całość powinna dopełnić informacja o wybranym terminie urlopu wypoczynkowego.

We wniosku powinno się uwzględnić okres nieobecności oraz przypadające na ten czas dni urlopu. Wynika to z faktu, że urlopem są objęte jedynie dni robocze pracownika. Pracownik powinien także zadbać o umieszczenie we wniosku informacji odnośnie roku kalendarzowego, za jaki chce wybrać urlop. Jest to istotne w przypadku posiadania zaległych dni urlopowych z minionego roku.

Szablon wniosku o urlop wypoczynkowy pozwoli sporządzić dokument bez przeszkód i zadbać o jego przejrzystość oraz zgodność z wymogami przepisów. Edycja przygotowanego wzoru jest bardzo prosta oraz intuicyjna, więc nikt nie powinien mieć z tym problemu.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki