Wzór odwołania pracownika z urlopu

Wzór odwołania pracownika z urlopu

Szablon pisma odwołania pracownika z urlopu należy samodzielnie edytować, najlepiej po pobraniu pliku w formacie .doc za pomocą programu MS Office lub przy użyciu popularnych darmowych aplikacji biurowych (Open Office lub Libre Office). Szczególnie ważne jest, by pracodawca uzupełnił dane osobowe oraz podał zaistniałe okoliczności upoważniające do odwołania pracownika z urlopu.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena:0,00 Liczba głosów: 0
Loading...

Odwołanie z urlopu to pismo, które zobowiązuje do stawienia się w pracy, mimo że pracownik przebywa na urlopie. Pracodawca może w każdej chwili odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego i polecić mu stawienie się w pracy, ale tylko w określonych okolicznościach. Możliwość taką reguluje art. 167 kodeksu pracy. Poniżej wyjaśniamy, w jakich okolicznościach można zgodnie z prawem przerwać urlop pracownika i co powinno się zawrzeć w odwołaniu.

Odwołanie pracownika z urlopu – kiedy jest możliwe

Warto pamiętać o tym, że aby pracodawca mógł odwołać pracownika z urlopu, to według prawa pracy musi mieć do tego ważną przyczynę i muszą powstać okoliczności, w związku z którymi obecność pracownika w zakładzie pracy jest konieczna, a nagłe zadanie nie może być wykonane przez innego pracownika. Dodatkowo okoliczności te nie mogą być znane w chwili, kiedy pracownik rozpoczynał urlop. Jeśli pracownik otrzyma polecenie przerwania urlopu, to musi stawić się w pracy niezwłocznie, w innym przypadku pracodawca może wymierzyć mu karę porządkową lub nawet rozwiązać z nim umowę o pracę i to w trybie dyscyplinarnym. W związku z odwołaniem pracownika z urlopu pracodawca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty pracownika związane np. z rezerwacją wakacyjnego wyjazdu czy szybszym powrotem do kraju.

Co musi zawierać pismo o odwołanie pracownika z urlopu?

Prawidłowo sporządzony dokument musi zawierać datę i miejscowość, a także dane kontaktowe, zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Pod tym danymi powinien znaleźć się nagłówek dokumentu np. „Odwołanie z urlopu”. Na początku pisma należy wyjaśnić, w jakim celu piszemy, najlepiej użyć tutaj zwrotu Niniejszym pismem odwołuję Panią/Pana z urlopu wypoczynkowego wraz z podaniem konkretnej daty, kiedy pracownik powinien stawić się w pracy. Bardzo ważna część podania to uzasadnienie przyczyny odwołania pracownika z urlopu. Warto w piśmie podkreślić, że zaistniały okoliczności, które nie były znane w momencie rozpoczynania przez pracownika urlopu. Pracodawca powinien też na piśmie zobowiązać się do zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów. Na koniec warto umieścić zwrot grzecznościowy, taki jak np. z poważaniem, a następnie dodać swoje imię i nazwisko oraz podpis.

Wzór odwołania z urlopu

Przygotowując pismo dla pracownika o odwołaniu go z urlopu, warto skorzystać z darmowego wzoru. Szablon pozwoli na przygotowanie przejrzystego dokumentu i uzupełnienie go indywidualnymi danymi. W treści wzoru wskazano konkretne przepisy, na które pracodawca może się powołać, aby odwołanie pracownika z urlopu odbyło się zgodnie ze wszystkimi zasadami. Konieczne jest wypełnienie miejsca na uzasadnienie odwołania zgodnie z zaistniałymi okolicznościami.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki