Wzór wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego

Wzór wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego

Szablon wniosku o urlop bezpłatny należy poddać samodzielnej edycji, by wskazać wybrany termin urlopu oraz uzupełnić dokument swoimi danymi, a następnie, po wydrukowaniu – podpisem. Wzór wniosku o urlop jest kompatybilny z najpopularniejszymi programami biurowymi w tym z MS Word oraz darmowymi aplikacjami (Open Office lub Libre Office). Intuicyjna edycja dokumentu nie przysporzy problemów przy wypełnianiu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do urlopu bezpłatnego. Ta forma wolnego jest szczególnie przydatna, gdy pewne okoliczności tymczasowo wykluczą pracownika z życia zawodowego, ale będzie on chciał po czasie powrócić na swoje stanowisko. Ubieganie się o urlop bezpłatny wymaga złożenia stosownego wniosku.

Przygotowaliśmy wzór wniosku o urlop bezpłatny, który pozwoli na poprawne przygotowanie dokumentu pozwalającego na ubieganie się o tę formę wolnego. Wzór dokumentu może się pochwalić funkcjonalnym i nowoczesnym szablonem graficznym, co gwarantuje przejrzystość danych zawartych we wniosku.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego

Wniosek o urlop bezpłatny może złożyć jedynie pracownik, ponieważ zgodnie z przepisami prawa pracodawca nie może wysłać podwładnego na urlop bezpłatny. Ta forma wolnego może zostać udzielona jedynie na pisemny wniosek pracownika. Właśnie dlatego bardzo ważne jest odpowiednie uzupełnienie dokumentu, aby nie budził żadnych wątpliwości. Wzór wniosku o urlop bezpłatny jest wykorzystywany najczęściej, gdy pewne sytuacje zmuszą pracownika do przerwy w świadczeniu pracy. Udanie się na niepłatny urlop pozwoli na powrót na stanowisko, gdy sytuacja na to pozwoli. Warto wiedzieć, że w przypadku urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu jeżeli zaistnieją ważne przyczyny. O urlop bezpłatny można wnioskować, gdy nie wykorzystało się całej puli urlopu wypoczynkowego.

Wzór wniosku o urlop bezpłatny pomoże w poprawnym sformułowaniu prośby do pracodawcy. Dokument powinien mieć odpowiednią konstrukcję oraz zawierać informacje konieczne do zapoznania się pracodawcy ze sprawą. Wypełniając wniosek, należy pamiętać o umieszczeniu danych obu stron oraz miejsca i daty sporządzenia wniosku. Po określeniu rodzaju wniosku musi się znaleźć formalna prośba zawierająca wymiar urlopu bezpłatnego oraz termin nieobecności. Wniosek należy odpowiednio zmotywować, co pomoże podjąć pracodawcy decyzję o udzieleniu wolnego.

Urlop bezpłatny Kodeks pracy

Urlop ten nie wchodzi w skład przysługującej pracownikowi puli urlopu, stanowi jedynie dodatkową opcję. Pracodawca nie musi wyrazić zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego, a także ma decydujące zdanie w kwestii wymiaru udzielanego wolnego. W efekcie pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego w mniejszym wymiarze, niż wnioskuje o to pracownik. Wzór wniosku o urlop bezpłatny w prosty sposób pozwoli przygotować poprawny dokument zawierający wszystkie potrzebne informacje. Co ważne, zapis o skorzystaniu z urlopu bezpłatnego i jego wymiarze według Kodeksu pracy powinien znaleźć się w świadectwie pracy wystawianym przez pracodawcę byłemu zatrudnionemu.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki