Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Oferty pracy CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

BLACHARZ/DEKRZA

Zawód: blacharz Rodzaj: umowa o pracę
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
Bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Zadania podstawowe: 1) dokonywanie odbiorów częściowych ...
od 3127 zł
UoP brutto/mies.
Legionowo
21-01-2021
od 3127 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Zawód: specjalista ds. stosunków międzynarodowych Rodzaj: praca tymczasowa
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
CEL STANOWISKA: 1) koordynowanie międzynarodowej współpracy Centrum Szkolenia Policji; 2) koordynowanie zadań logistycznych związanych z organizacją przedsięwzięć spoza planu naboru (narad, odpraw, ...
od 4081 zł
UoP brutto/mies.
Legionowo
20-01-2021
od 4081 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

ELEKTROMONTER
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.
Przeprowadzanie przeglądów obiektów budowlanych.
Inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji.
Dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych.
Inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki.
Przeprowadzenie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia.
Usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia.
Prowadzenie przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci.
Sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
Świadectwo eksploatacji do 1kV, świadectwo dozoru
Inne wymagania:
Niezbędne: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV, w tym obsługa agregatów i pomiary elektryczne oraz dozoru; komunikowania się;
współpracy; organizacji pracy własnej; rozwiązywania problemów.
Pożądane: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 15 kV bez ograniczeń.
Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej CSP+ list motywacyjny.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
GŁÓWNY SPECJALISTA
Zawód: specjalista ds. stosunków międzynarodowych   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
CEL STANOWISKA:
1)realizacja zadań związanych z prowadzeniem międzynarodowej współpracy Centrum Szkolenia Policji;
2) koordynowanie zadań logistycznych związanych z organizacją przedsięwzięć spoza planu naboru (narad, odpraw, szkoleń, wizyt).
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego) w stopniu umożliwiającym komunikacje w mowie i piśmie. Pożądane: współpracy, pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, analizy i oceniania, prognozowania, rozwiązywania problemów, koordynowania, interpretacji przepisów, podejmowania decyzji, obsługi komputera, znajomość programów komputerowych (pakiet Office, Windows). Pożądane: 2 lata na stanowisku pracy związanym z prowadzeniem współpracy międzynarodowej. Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony internetowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w zakładce Oferty służby i pracy/Oferta pracy w CSP.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MURARZ-MALARZ
Zawód: murarz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Sekcję Administracyjno-Gospodarczą Zakładu Kynologii Policyjnej.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
Umiejętności niezbędne: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, rozwiązywania problemów.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zapewnienie wyżywienia słuchaczom oraz uczestnikom przedsięwzięć organizowanych poza planem naboru w obiektach zlokalizowanych w Legionowie.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
obsługa komputera
Inne wymagania:
rozwiązywania problemów, interpretacji przepisów, analizy lub syntezy. Kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej Centrum Szkolenia Policji w zakładce Oferty służby i pracy/ Oferta pracy w CSP.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ELEKTRYK SAMOCHODOWY
Zawód: technik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Utrzymanie w sprawności technicznej środków transportu. Naprawa sprzętu transportowego. Realizowanie potrzeb transportowych poprzez obsługę i kierowanie sprzętem transportowym.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, mechaniczne
Uprawnienia:
SEP E do 1 kV
prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
Pożądane doświadczenie z zakresu naprawy pojazdów, : prawo jazdy kat. A, C, D i E, uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych HDS, uprawnienia do obsługi i diagnostyki silników benzynowych i diesel, uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR, uprawnienia spawacza, uprawnienia do konserwacji dźwignic i podnośników samochodowych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY INSPEKTOR
Zawód: pracownik umysłowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizowanie zadań związanych z systemem przepustkowym Centrum Szkolenia Policji, obsługa kancelaryjno-korespondencyjna oraz zapewnienie funkcjonowania sekretariatu wydziału.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie - staż pracy 4 lata lub wyższe - staż pracy 2 lata. Umiejętność pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, analizy i oceniania, interpretacji przepisów, obsługi komputera: znajomość programów komputerowych(pakiet Office, Windows). Wymagane dokumenty na rozmowę: kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej Centrum Szkolenia Policji w zakładce Ofety służby i pracy/Oferta pracy w CSP.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zapewnienie obsługi kancelaryjno-korespondencyjnej Komendanta CSP oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów. Współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie lub wyższe. Umiejętność pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, analizy i oceniania, interpretacji przepisów, obsługi komputera: znajomość programów komputerowych(pakiet Office, Windows). Wymagane dokumenty na rozmowę: kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej Centrum Szkolenia Policji w zakładce Ofety służby i pracy/Oferta pracy w CSP.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ELEKTROMONTER
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Sułkowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
Utrzymanie w ciągłej sprawności instalacji i sprzętu łączności telefonicznej oraz radiowej i instalacji, sprzętu elektrycznego w ZKP. Zadania podstawowe :
1) przeprowadzenie konserwacji obiektów i wyposażenia
2)bieżąca eksploatacja, konserwacja i naprawa instalacji grzewczychi kotłowni gazowych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
3)utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń i maszyn kuchennych
4)realizowanie badań instalacji i urządzeń elektrycznych
5) zapewnienie porządku i czystości na terenie komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji
Wymagania
Zawody:
Elektromonter (elektryk) zakładowy
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
Uprawnienia elektryczne (SEP do 1 kV - eksploatacja i dozór)
Uprawnienia elektryczne dla dozoru do 1 kV
Inne wymagania:
niezbędne doświadczenie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizacja zadań związanych z obsługą korespondencyjną Komendanta CSP, a także wybranych działań z zakresu obsługi informacyjno-promocyjnej oraz organizacji przedsięwzięć spoza planu naboru, obsługa korespondencyjna Komendanta CSP, protokołowanie odpraw kadry kierowniczej CSP, opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących jednostki, dokonywanie uzgodnień z komórkami organizacyjnymi w związku z realizowanymi przedsięwzięciami.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie lub wyższe. Umiejętność pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, analizy i oceniania, interpretacji przepisów, obsługi komputera: znajomość programów komputerowych(pakiet Office, Windows). Wymagane dokumenty na rozmowę: kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej Centrum Szkolenia Policji w zakładce Ofety służby i pracy/Oferta pracy w CSP.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWCA AUTOBUSU
Zawód: kierowca   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zapewnienie obsługi transportowej. Realizowanie potrzeb transportowych poprzez obsługę i kierowanie sprzętem transportowym.
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
prawo jazdy kat. D
Inne wymagania:
Pożądane: uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Wymagane dokumenty na rozmowę: kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w zakładce Oferty służby i pracy/Oferta pracy w CSP.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Zegrzyńska 121
05-121 Legionowo
województwo mazowieckie
powiat legionowski
gmina Legionowo

Dodatkowe informacje

NIP: 5360013119
REGON: 01196868700000

Pracodawcy z miasta Legionowo