Pracodawca - WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Oferty pracy WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

PROMOWANA
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Lekarz Psychiatra

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Lekarz umowa o pracę pełny etat
miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowieul. Dąbrowskiego 19,     praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia

POLECANA
Andrychów
13-01-2022 POLECANA
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Lekarz Psychiatra

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Lekarz umowa o pracę pełny etat
miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowieul. Dąbrowskiego 19,     praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia

POLECANA
Andrychów
13-01-2022 POLECANA
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Lekarz Psychiatra

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Lekarz umowa o pracę pełny etat
miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowieul. Dąbrowskiego 19,     praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia

POLECANA
Andrychów
13-01-2022 POLECANA
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Lekarz Psychiatra

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Lekarz umowa o pracę pełny etat
miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowieul. Dąbrowskiego 19,     praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia

POLECANA
Andrychów
13-01-2022 POLECANA
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

Lekarz Psychiatra

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Lekarz umowa o pracę pełny etat
miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowieul. Dąbrowskiego 19,     praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia

POLECANA
Andrychów
13-01-2022 POLECANA

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTA DS. REALIZACJI PROJEKTÓW I INWESTYCJI
Pracownik biurowy   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie woj. małopolskie zatrudni :


         SPECJALISTĘ DS. REALIZACJI PROJEKTÓW I INWESTYCJI

Zakres obowiązków
 • Kompleksowa obsługa projektów, wnioskowanie o środki finansowe na projekty, dokumentacja, realizacja, rozliczanie, sprawozdawczość, monitoring, kontrola,
 • Poszukiwanie możliwych źródeł finansowania, przygotowanie wniosków o płatność, wniosków o dofinansowanie i innych źródeł aplikacyjnych,
 • Weryfikacja i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych,
 • Opracowywanie planów inwestycyjnych oraz harmonogramów realizacji inwestycji wraz     z kosztorysem.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, sztuką           i prawem budowlanym.
 • Monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów.
 • Kontakty z Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Zarządzającymi i Partnerami projektów.
 • Przygotowywanie wniosków o płatność oraz aktualizacja harmonogramów płatności.
 • Dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków.
 • Weryfikacja poprawności dokumentów finansowych, archiwizacja, koordynowanie obiegu dokumentów finansowych,
 • Obsługa stron www oraz profilu społecznościowego na portalu Facebook.
Wymagania
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów, doświadczenie w monitorowaniu realizacji projektów,
 • umiejętność obsługi portali społecznościowych – fb,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

Mile widziane:

 • doświadczenie przy realizacji projektów informatycznych,
 • doświadczenie przy realizacji projektów budowlanych.
INFORMATYK
Informatyk   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie woj. małopolskie  zatrudni :

 

INFORMATYKA

Zakres obowiązków
 • administracja i obsługa techniczna serwerów Windows Server, Linux
 • administracja systemem wirtualizacji (Citrix i Vmware)
 • administracja siecią komputerową, konfiguracja sieci LAN i WAN(VLAN, routing), projektowanie sieci LAN
 • konfiguracja i zarządzanie domeną Active Directory, DNS, DHCP, WSUS
 • konfiguracja i zarządzanie systemem firewall
 • monitorowanie, zapewnienie ciągłości działania systemu teleinformatycznego, sieci komputerowej,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, nadzór nad archiwizacją zasobów
 • wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi
 • pomoc użytkownikom w zakresie obsługi użytkowanego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego
 • planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych
Wymagania
 • bardzo dobra znajomość systemów z rodziny Microsoft Windows
 • bardzo dobra znajomość platformy serwerowej Microsoft Windows Serwer 2008/2012R/2016/2019 oraz środowiska Active Directory
 • praktyczna znajomość urządzeń sieci LAN i WAN
 • bardzo dobra znajomość sieci TCP/IP, LAN, VLAN, VPN, routingu.
 • umiejętność projektowania sieci LAN oraz sieci WAN,
 • znajomość urządzeń firewall firmy Fortinet
 • doświadczenie w konfiguracji VPN
 • praktyczną znajomość administracji środowiskami wirtualnymi Citrix i VMware
 • praktyczna znajomość w zakresie konfiguracji i administracji urządzeń typu UTM
 • znajomość języka SQL
 • doświadczenie w zarządzaniu systemami bazodanowymi – Oracle
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • praktyczna znajomość funkcjonalności oraz obsługi "Portalu Świadczeniodawcy"
 • praktyczna znajomość zasad kontraktowania NFZ oraz obsługa dedykowanego oprogramowania
 • praktyczna znajomość zasad rozliczeń z NFZ
 • praktyczna wiedza w temacie obsługi oraz zasad działania systemów NFZ np. EZWM, EWUŚ, AP-KOLCE,
 • praktyczna wiedza w temacie EDM, Raportowania zdarzeń medycznych oraz komunikacją z P1
 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewnym
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność, komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność
Specjalista psychoterapii uzależnień
Psychoterapeuta   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie woj. małopolskie  zatrudni:


Specjalistę psychoterapii uzależnień
lub w trakcie procesu certyfikacji

Zakres obowiązków
 • działania diagnostyczno- analityczne, terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne i psycho- społeczne osób uzależnionych
Wymagania
 • dokumenty kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności,
 • dobra organizacja pracy,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i chęć rozwoju zawodowego
KIEROWNIK CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Lekarz   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
(woj. małopolskie) zatrudni :

 

lekarza:    KIEROWNIKA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO  

Kontakt:  tel.33-8757572(52)

Zakres obowiązków
 • miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
  ul. Dąbrowskiego 19,    
 • praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia.

 

Wymagania
 • dyplom potwierdzający specjalizację w dziedzinie psychiatrii
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz zarządzanego zespołu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
KIEROWNIK CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Lekarz   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
(woj. małopolskie) zatrudni :

 

lekarza:    KIEROWNIKA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO  

Kontakt:  tel.33-8757572(52)

Zakres obowiązków
 • miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
  ul. Dąbrowskiego 19,    
 • praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia.

 

Wymagania
 • dyplom potwierdzający specjalizację w dziedzinie psychiatrii
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz zarządzanego zespołu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Specjalista psychoterapii uzależnień
Psychoterapeuta   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie woj. małopolskie  zatrudni:


Specjalistę psychoterapii uzależnień
lub w trakcie procesu certyfikacji

Zakres obowiązków
 • działania diagnostyczno- analityczne, terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne i psycho- społeczne osób uzależnionych
Wymagania
 • dokumenty kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności,
 • dobra organizacja pracy,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i chęć rozwoju zawodowego
Kierownik Apteki - Magister Farmacji
Farmaceuta   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Kierownika Apteki oraz Magistra Farmacji

Zakres obowiązków
 • miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19,
 • apteka zamknięta – na terenie szpitala WSP Andrychów
 • praca na jedną zmianę w godzinach 7 00 do 14 35 
Wymagania
 • dyplom magistra farmacji ,
 • doświadczenie w kierowaniu pracą apteki,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • otwartość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i chęć rozwoju.
LEKARZ PSYCHIATRA
Lekarz   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
(woj. małopolskie) zatrudni :

 

lekarza psychiatrę

Kontakt:  tel.33-8757572(52), szpital@szpital.info.pl 

Zakres obowiązków
 • miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
  ul. Dąbrowskiego 19,    
 • praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia
Wymagania
 • dyplom potwierdzający specjalizację w dziedzinie psychiatrii, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, bądź lekarz chcący zacząć specjalizację z psychiatrii,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dobra organizacja pracy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
LEKARZ PSYCHIATRA
Lekarz   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
(woj. małopolskie) zatrudni :

 

lekarza psychiatrę

Kontakt:  tel.33-8757572(52), szpital@szpital.info.pl 

Zakres obowiązków
 • miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
  ul. Dąbrowskiego 19,    
 • praca w dniach i w godzinach :  do uzgodnienia
Wymagania
 • dyplom potwierdzający specjalizację w dziedzinie psychiatrii, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, bądź lekarz chcący zacząć specjalizację z psychiatrii,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dobra organizacja pracy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Psycholog
Psycholog   |  umowa o pracę
Andrychów
Szczegóły

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Psychologa

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Szpitala lub przesłanie ich na adres 34-120 Andrychów ul. Dąbrowskiego 19 lub drogą elektroniczną  klikając przycisk APLIKUJ w terminie do 18 czerwca 2021r.

O rozmowie kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

Zakres obowiązków
 • świadczenie porad psychologicznych
Wymagania
 • dyplom psychologa,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • otwartość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i chęć rozwoju.

Adres

ul. Jarosława Dąbrowskiego 19
34-120 Andrychów
województwo małopolskie
powiat wadowicki
gmina Andrychów

Dodatkowe informacje

NIP: 5512123091
REGON: 000805666
KRS: 0000015878

Pracodawcy z miasta Andrychów