Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

           

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Protokolant, Stenotypista Warszawa, Prawnik Warszawa, Informatyk Warszawa, Urzędnik Warszawa, Specjalista ds. administracji Warszawa.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa, administracja biurowa / praca biurowa, it (informatyka).

Oferty pracy Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

Praca alert - powiadomienia

Praca Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

Mapa Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Opinie o firmie Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

3

Na podstawie 14 ocen z Google.

bbocaj B

bbocaj B

"Na wejściu od razu uśmiech, przejście przez bramkę i od razu Pan Ochroniarz nakierowuje, gdzie pójść z daną sprawą. Czytając opinie nastawiłem się na niemiłych ludzi, a było na odwrót :)"

7 miesięcy temu

Justyna KOMOROWSKA

Justyna KOMOROWSKA

"Byłam w Sądzie po zaświadczenie z KRK. Brak kolejek. Sprawę załatwiłam szybko i sprawnie. Wszyscy pracownicy byli bardzo mili i pomocni. Dziękuję ❤️"

11 miesięcy temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bielsko-Biała
 2. Łódź
 3. Rzeszów
 4. Warszawa

Praca Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie - oferty archiwalne

 • Protokolant sądowy-stażysta

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Ogłoszenie
   o naborze na staż urzędniczy
   w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
   w Warszawie
   Kd-111-7/2022WOLNE STANOWISKA:Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)
   • wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny,
   • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
   • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
   • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.
   OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCIProtokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych
   w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
   • stabilność zatrudnienia;
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   • atrakcyjny pakiet socjalny;
   • miłą atmosferę pracy;
   • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
   • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;
   WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
   • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCHWymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać
    w terminie do 6 maja 2022 r. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH
    • Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
    • Drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.
    • Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerem telefonu
     (22) 55-39-137 oraz adresem e-mail: kadry@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z informacją
     o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż do dnia 12 maja 2022 roku. Informujemy, iż ogłoszenie na portalu goldenline.pl ma charakter informacyjny.Do konkursu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy przekażą do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dokumenty aplikacyjne
     w formie papierowej w ww. terminie. KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW
     • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
     • II etap – sprawdzian umiejętności praktycznych (szybkość i poprawność pisania na klawiaturze – program Mistrz Klawiatury);
     • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.

   Wymagania

 • Protokolant sądowy-stażysta

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Ogłoszenie
   o naborze na staż urzędniczy
   w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
   w Warszawie
   Kd-111-6/2022WOLNE STANOWISKA:Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)
   • wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny,
   • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
   • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
   • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.
   OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCIProtokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych
   w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
   • stabilność zatrudnienia;
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   • atrakcyjny pakiet socjalny;
   • miłą atmosferę pracy;
   • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
   • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;
   WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
   • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCHWymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać
    w terminie do 6 kwietnia 2022 r. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH
    • Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
    • Drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.
    • Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerem telefonu
     (22) 55-39-137 oraz adresem e-mail: kadry@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z informacją
     o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż do dnia 8 kwietnia 2022 roku. Informujemy, iż ogłoszenie na portalu goldenline.pl ma charakter informacyjny.Do konkursu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy przekażą do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dokumenty aplikacyjne
     w formie papierowej w ww. terminie. KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW
     • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
     • II etap – sprawdzian umiejętności praktycznych (szybkość i poprawność pisania na klawiaturze – program Mistrz Klawiatury);
     • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.

   Wymagania

 • Protokolant sądowy-stażysta

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   WOLNE STANOWISKA:Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)
   • wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny,
   • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
   • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
   • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.
   OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCIProtokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych
   w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
   • stabilność zatrudnienia;
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   • atrakcyjny pakiet socjalny;
   • miłą atmosferę pracy;
   • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
   • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;
   WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;4. własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCHWymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać
   w terminie do 11 marca 2022 r. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH
   • Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
   • Drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82,
    00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.
   • Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerem telefonu
    (22) 55-39-137 oraz adresem e-mail: kadry@warszawa-srodmiescie.sr.gov.plZgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z informacją
    o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż do dnia
    15 marca 2022 roku. Informujemy, iż ogłoszenie na portalu goldenline.pl ma charakter informacyjny.Do konkursu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy przekażą do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dokumenty aplikacyjne
    w formie papierowej w ww. terminie. KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW§ I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;§ II etap – sprawdzian umiejętności praktycznych (szybkość i poprawność pisania na klawiaturze – program Mistrz Klawiatury);§ III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

   Wymagania

 • Protokolant sądowy - Stażysta

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Wymagania

   Ogłoszenie
   o naborze na staż urzędniczy
   w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
   w Warszawie
   Kd-111-6/2021
   WOLNE STANOWISKO:
   Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)
   • wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny,
   • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
   • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
   • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.
   OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCIProtokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
   • stabilność zatrudnienia;
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   • atrakcyjny pakiet socjalny;
   • miłą atmosferę pracy;
   • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
   • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;
   WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
   • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać
    w terminie do 17 września 2021 r. Informujemy, iż ogłoszenie na portalu goldenline.pl ma charakter informacyjny.Do konkursu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy przekażą do Oddziału Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dokumenty aplikacyjne w formie papierowej w ww. terminie.MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH
    • Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
    • drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.
    • Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerami
     (22) 55-39-137, (22) 55-39-661, (22) 55-39-662. Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż do dnia 21 września 2021 roku.KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW
     • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
     • II etap – sprawdzian umiejętności praktycznych (szybkość i poprawność pisania na klawiaturze – program Mistrz Klawiatury);
     • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.
 • Protokolant sądowy - Stażysta

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Wymagania

   Ogłoszenie
   o naborze na staż urzędniczy
   w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
   w Warszawie
   Kd-111-5/2021
   WOLNE STANOWISKO:
   Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 1 etat)
   • wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny,
   • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
   • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
   • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.
   OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCIProtokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
   • stabilność zatrudnienia;
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   • atrakcyjny pakiet socjalny;
   • miłą atmosferę pracy;
   • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
   • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;
   WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
   • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać
    w terminie do 9 lipca 2021 r. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH
    • Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
    • drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.
    • Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerami
     (22) 55-39-137, (22) 55-39-661, (22) 55-39-662. Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż do dnia 13 lipca 2021 roku.KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW
     • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
     • II etap – sprawdzian umiejętności praktycznych (szybkość i poprawność pisania na klawiaturze – program Mistrz Klawiatury);
     • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.
 • Protokolant sądowy - Stażysta

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Wymagania

   Ogłoszenie
   o naborze na staż urzędniczy
   w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
   w Warszawie
   Kd-111-3/2021 WOLNE STANOWISKO:
   Protokolant sądowy-stażysta (umowa o pracę na zastępstwo – 2 etaty)
   • wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny,
   • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office – Excel oraz Word),
   • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
   • umiejętność poprawnego pisania ręcznego,
   • umiejętność mnemotechnicznego pisania na klawiaturze oraz doświadczenie w pracy biurowej będzie dodatkowym atutem.
   OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCIProtokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie czynności biurowych w sekretariatach sądowych, a w szczególności: prowadzenie akt sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
   • stabilność zatrudnienia;
   • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
   • atrakcyjny pakiet socjalny;
   • miłą atmosferę pracy;
   • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
   • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;
   WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
   • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – wzór podania do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnicy;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych z własnej inicjatywy innych niż wskazane w kwestionariuszu osobowym, w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (wymagane jeśli przekazane dane obejmują dane inne niż żądanie w ogłoszeniu lub szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) - wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania/Urzędnik;
   • TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać
    w terminie do 26 maja 2021 r. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH
    • Biuro Podawcze Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z podaniem sygnatury konkursu;
    • drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa z podaniem sygnatury konkursu.
    • Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerami
     (22) 55-39-137, (22) 55-39-661, (22) 55-39-662. Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż do dnia 28 maja 2021 roku. KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW
     • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
     • II etap – sprawdzian umiejętności praktycznych (szybkość i poprawność pisania na klawiaturze – program Mistrz Klawiatury);
     • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI PO ZAKOŃCZENIU KONKURSU ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka