Czy to Twoja firma?

Komenda Stołeczna Policji praca

Warszawa

Jako Komenda Stołeczna Policji, stoimy na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w sercu Polski – Warszawie. Nasza siedziba, umiejscowiona w historycznym pałacu Mostowskich, jest symbolem naszego zaangażowania w ochronę mieszkańców i gości stolicy. Nasze działania opierają się na szerokim spektrum usług, które obejmują czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, mające na celu zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa.


Jesteśmy dumni z naszej pozycji na rynku – jako jednostka z prawami komendy wojewódzkiej, posiadamy monopol na działania związane z ochroną porządku publicznego w naszym regionie. Nasza misja koncentruje się na ochronie ludzi i utrzymaniu bezpieczeństwa, co jest naszym priorytetem każdego dnia. Działamy proaktywnie, zwalczając przestępczość, prowadząc profilaktykę oraz realizując działania prewencyjne, aby zapewnić spokój i harmonię w dynamicznym środowisku miejskim.

Jako integralna część Policji, jesteśmy finansowani z budżetu państwa, co gwarantuje stabilność naszych operacji i pozwala nam skupić się wyłącznie na naszej misji służenia społeczeństwu. Chociaż nie posiadamy wyraźnie określonych wartości rdzeniowych w dostarczonym kontekście, nasze codzienne działania odzwierciedlają głębokie zaangażowanie w ochronę praw obywatelskich i utrzymanie porządku.

Nasza historia, choć nie opisana w dostarczonych danych, jest nierozerwalnie związana z historią Warszawy i Polski. Jesteśmy świadkami i uczestnikami ważnych wydarzeń kształtujących nasze społeczeństwo. Przez lata naszej działalności zdobyliśmy zaufanie i uznanie mieszkańców, co jest dla nas największym wyróżnieniem.

Zapraszamy do współpracy i dialogu wszystkich, którym bliskie są wartości takie jak bezpieczeństwo, porządek i wzajemny szacunek. Jesteśmy tu dla Was, gotowi służyć pomocą i ochroną, każdego dnia dbając o to, aby Warszawa była miastem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich jej mieszkańców i odwiedzających.

Komenda Stołeczna Policji najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa praca fizyczna inżynieria / technologia / technika motoryzacja wytwórstwo / rzemiosło

Oferty pracy Komenda Stołeczna Policji

Praca alert - powiadomienia

Praca Komenda Stołeczna Policji

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Komenda Stołeczna Policji

Komenda Stołeczna Policji

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Komenda Stołeczna Policji poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Komenda Stołeczna Policji
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa
 2. Wrocław
 3. Lublin
 4. Poznań
 5. Łódź
 6. Pruszków
 7. Katowice
 8. Kraków
 9. Otwock
 10. Bielsko-Biała

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Komenda Stołeczna Policji - oferty archiwalne

 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Obsługa kancelaryjno biurowa współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy.
   2. Prowadzenie wykazu aktów prawnych wewnętrznego kierowania sporządzanych w Komendzie i Wydziale, które odnoszą się do obszaru działalności Wydziału.
   3. Prowadzenie oddziału kancelarii jawnej w wydziale.
   4. Prowadzenie dokumentacji w postaci:
   a) dzienników korespondencyjnych,
   b) dzienników skargowych,
   c) rejestrów, dzienników podawczych, książek doręczeń,
   d) ewidencji aktów prawnych,
   e) ewidencji pieczęci i stempli.
   5. Wykonywanie zadań wynikających Decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej polegających na:
   a) Przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, przekazywaniu i wysyłaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone.
   b) Prowadzeniu rejestrów i ewidencji tych dokumentów i materiałów
   c) Udostępnianiu i wydawaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone upoważnionych osobom.
   d) Zwracaniu wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania celem ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie.
   e) Prowadzeniu i aktualizowaniu wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania dokumentów poza kancelarią.
   f) Prowadzeniu kart pobranych z kancelarii dokumentów.
   g) Egzekwowaniu zwrotu udostępnionych i wydanych dokumentów i materiałów niejawnych.
   h) Odnotowywaniu zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych na tych dokumentach oraz w urządzeniach ewidencyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   i) Kompletowaniu dokumentów oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum lub do wybrakowania.
   j) Sporządzaniu spisów akt dokumentacji przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kategorii BC
   k) Udział w niszczeniu dokumentów kat. BC nie podlegających archiwizowaniu.
   l) Informowaniu kierownika komórki, jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów
   6. Obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej z wydziału.
   7. Ewidencjonowanie, kompletowanie i udostępnianie do zapoznania przepisów służbowych.
   8. Bieżące kontrolowanie aktów prawnych oraz okresowe inwentaryzowanie tych przepisów
   9. Udział w komisjach kontrolujących stan ochrony informacji niejawnych.
   10. Sporządzanie protokołów z narad i odpraw służbowych.
   11. Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych.
   12. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: średnie, szybkość działania, organizacja pracy własnej, obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, posiadanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ŚCIŚLE TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. POŻĄDANE: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, komunikatywność, dokładność. GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Obsługa kancelaryjno biurowa współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy. 2. Prowadzenie wykazu aktów prawnych wewnętrznego kierowania sporządzanych w Komendzie i Wydziale, które odnoszą się do obszaru działalności Wydziału. 3. Prowadzenie oddziału kancelarii jawnej w wydziale. 4. Prowadzenie dokumentacji w postaci: a) dzienników korespondencyjnych, b) dzienników skargowych, c) rejestrów, dzienników podawczych, książek doręczeń, d) ewidencji aktów prawnych, e) ewidencji pieczęci i stempli. 5. Wykonywanie zadań wynikających Decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej polegających na: a) Przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, przekazywaniu i wysyłaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone. b) Prowadzeniu rejestrów i ewidencji tych dokumentów i materiałów c) Udostępnianiu i wydawaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone upoważnionych osobom. d) Zwracaniu wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania celem ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie. e) Prowadzeniu i aktualizowaniu wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania dokumentów poza kancelarią. f) Prowadzeniu kart pobranych z kancelarii dokumentów. g) Egzekwowaniu zwrotu udostępnionych i wydanych dokumentów i materiałów niejawnych. h) Odnotowywaniu zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych na tych dokumentach oraz w urządzeniach ewidencyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) Kompletowaniu dokumentów oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum lub do wybrakowania. j) Sporządzaniu spisów akt dokumentacji przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kategorii BC k) Udział w niszczeniu dokumentów kat. BC nie podlegających archiwizowaniu. l) Informowaniu kierownika komórki, jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 6. Obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej z wydziału. 7. Ewidencjonowanie, kompletowanie i udostępnianie do zapoznania przepisów służbowych. 8. Bieżące kontrolowanie aktów prawnych oraz okresowe inwentaryzowanie tych przepisów 9. Udział w komisjach kontrolujących stan ochrony informacji niejawnych. 10. Sporządzanie protokołów z narad i odpraw służbowych. 11. Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych. 12. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. **Pełna treść oferty: [Kontakt: 47 72 367 08, e-mail: katarzyna.kosiorek@ksp.policja.gov.pl, osobiście]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 081,14 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 13,27%
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
   - Archiwizowanie spraw zakończonych, wytworzonych i zgromadzonych w Wydziale.
   - Prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydziału.
   - Przyjmowanie dokumentów przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału.
   - Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
   - Sporządzanie wykazów spraw niezakończonych.
   - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC.
   - Odpisywanie spraw zakończonych OZ w dziennikach korespondencyjnych.
   - Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych
   - Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach.
   - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: średnie, umiejętność organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. POŻĄDANE: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, komunikatywność, dokładność. GŁÓWNE OBOWIĄZKI: - Archiwizowanie spraw zakończonych, wytworzonych i zgromadzonych w Wydziale. - Prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydziału. - Przyjmowanie dokumentów przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału. - Przygotowanie dokumentów do archiwizacji. - Sporządzanie wykazów spraw niezakończonych. - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC. - Odpisywanie spraw zakończonych OZ w dziennikach korespondencyjnych. - Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych - Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. **Pełna treść oferty: [Kontakt: 47 72 367 08, e-mail: katarzyna.kosiorek@ksp.policja.gov.pl, osobiście]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 064,9 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 13,87%
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Obsługa kancelaryjno biurowa współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy.
   2. Prowadzenie wykazu aktów prawnych wewnętrznego kierowania sporządzanych w Komendzie i Wydziale, które odnoszą się do obszaru działalności Wydziału.
   3. Prowadzenie oddziału kancelarii jawnej w wydziale.
   4. Prowadzenie dokumentacji w postaci:
   a) dzienników korespondencyjnych,
   b) dzienników skargowych,
   c) rejestrów, dzienników podawczych, książek doręczeń,
   d) ewidencji aktów prawnych,
   ewidencji pieczęci i stempli.
   5. Wykonywanie zadań wynikających Decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej polegających na:
   a) przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, przekazywaniu i wysyłaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone.
   b) prowadzeniu rejestrów i ewidencji tych dokumentów i materiałów
   c) udostępnianiu i wydawaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone upoważnionych osobom.
   d) zwracaniu wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania celem ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie.
   e) prowadzeniu i aktualizowaniu wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania dokumentów poza kancelarią.
   f) prowadzeniu kart pobranych z kancelarii dokumentów.
   g) egzekwowaniu zwrotu udostępnionych i wydanych dokumentów i materiałów niejawnych.
   h) odnotowywaniu zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych na tych dokumentach oraz w urządzeniach ewidencyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   i) kompletowaniu dokumentów oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum lub do
   wybrakowania.
   k) sporządzaniu spisów akt dokumentacji przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kategorii BC
   l) udział w niszczeniu dokumentów kat. BC nie podlegających archiwizowaniu.
   ł) informowaniu kierownika komórki, jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów
   m) obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej z wydziału.
   n) ewidencjonowanie, kompletowanie i udostępnianie do zapoznania przepisów służbowych.
   o) bieżące kontrolowanie aktów prawnych oraz okresowe inwentaryzowanie tych przepisów
   p) udział w komisjach kontrolujących stan ochrony informacji niejawnych.
   r) sporządzanie protokołów z narad i odpraw służbowych.
   t) zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych.
   u) przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: średnie, szybkość działania, organizacja pracy własnej, obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, posiadanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ŚCIŚLE TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. POŻĄDANE: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, komunikatywność, dokładność. GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Obsługa kancelaryjno biurowa współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy. 2. Prowadzenie wykazu aktów prawnych wewnętrznego kierowania sporządzanych w Komendzie i Wydziale, które odnoszą się do obszaru działalności Wydziału. 3. Prowadzenie oddziału kancelarii jawnej w wydziale. 4. Prowadzenie dokumentacji w postaci: a) dzienników korespondencyjnych, b) dzienników skargowych, c) rejestrów, dzienników podawczych, książek doręczeń, d) ewidencji aktów prawnych, ewidencji pieczęci i stempli. 5. Wykonywanie zadań wynikających Decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej polegających na: a) przyjmowaniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, przekazywaniu i wysyłaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone. b) prowadzeniu rejestrów i ewidencji tych dokumentów i materiałów c) udostępnianiu i wydawaniu dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone upoważnionych osobom. d) zwracaniu wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysłania celem ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie. e) prowadzeniu i aktualizowaniu wykazów osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa oraz wykazów osób upoważnionych do przechowywania dokumentów poza kancelarią. f) prowadzeniu kart pobranych z kancelarii dokumentów. g) egzekwowaniu zwrotu udostępnionych i wydanych dokumentów i materiałów niejawnych. h) odnotowywaniu zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych na tych dokumentach oraz w urządzeniach ewidencyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. i) kompletowaniu dokumentów oraz przygotowywanie akt do przekazania do archiwum lub do wybrakowania. k) sporządzaniu spisów akt dokumentacji przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kategorii BC l) udział w niszczeniu dokumentów kat. BC nie podlegających archiwizowaniu. ł) informowaniu kierownika komórki, jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów m) obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej z wydziału. n) ewidencjonowanie, kompletowanie i udostępnianie do zapoznania przepisów służbowych. o) bieżące kontrolowanie aktów prawnych oraz okresowe inwentaryzowanie tych przepisów p) udział w komisjach kontrolujących stan ochrony informacji niejawnych. r) sporządzanie protokołów z narad i odpraw służbowych. t) zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych. u) przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. **Pełna treść oferty: [Kontakt: 47 72 367 08, e-mail: katarzyna.kosiorek@ksp.policja.gov.pl, osobiście]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 081,14 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 13,27%
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
   - Archiwizowanie spraw zakończonych, wytworzonych i zgromadzonych w Wydziale.
   - Prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydziału.
   - Przyjmowanie dokumentów przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału.
   - Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
   - Sporządzanie wykazów spraw niezakończonych.
   - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC.
   - Odpisywanie spraw zakończonych OZ w dziennikach korespondencyjnych.
   - Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych
   - Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach.
   - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: średnie, umiejętność organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. POŻĄDANE: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, komunikatywność, dokładność. GŁÓWNE OBOWIĄZKI: - Archiwizowanie spraw zakończonych, wytworzonych i zgromadzonych w Wydziale. - Prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydziału. - Przyjmowanie dokumentów przekazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału. - Przygotowanie dokumentów do archiwizacji. - Sporządzanie wykazów spraw niezakończonych. - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC. - Odpisywanie spraw zakończonych OZ w dziennikach korespondencyjnych. - Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych - Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach. - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. **Pełna treść oferty: [Kontakt: 47 72 367 08, e-mail: katarzyna.kosiorek@ksp.policja.gov.pl, osobiście]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 063,56 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 13,92%
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Starszy technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1)pełnienie obowiązków dyżurnego Wydziału Teleinformatyki KSP w zakresie wprowadzania wyższych stanów gotowości do działań, 2)monitorowanie poprawnego działania systemów i sieci teleinformatycznych, 3)przyjmowanie zgłoszeń do systemu HelpDesk o awariach i usługach funkcjonujących systemów teleinformatycznych i urządzeń abonenckich na terenie obszaru działania Komendanta Stołecznego Policji oraz obiektu Komendy, 4)wsparcie techniczne SSK w zakresie systemów i urządzeń teleinformatycznych oraz rejestracji korespondencji, 5)bieżące utrzymanie i rozwój własnych, istotnych systemów informacyjnych, 6)wstępna obsługa incydentów, 7)rozpoznawanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa, 8)obsługa oraz wsparcie techniczne przy realizacji wideokonferencji na potrzeby KSP, archiwizacja sygnału audio oraz zgrywanie materiałów udostępnionych przez KGP, 9)współpraca z jednostkami Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji i innymi podmiotami w zakresie powierzonych zadań, 10)udział w inwentaryzacjach, procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku, 11)prowadzenie Dziennika Przebiegu Służby oraz dokumentacji technicznej utrzymywanych systemów będącej w dyspozycji dyżurnego, 12)wykonywanie wydruków wielkoformatowych na potrzeby komórek organizacyjnych KSP oraz jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, 13)przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów eksploatowanych w wydziale, 14)prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, 15)przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi i serwisowymi, umiejętność obsługi komputera, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, komunikatywna znajomość języka polskiego, 2 lata doświadczenia zawodowego. Obowiązki: 1)pełnienie obowiązków dyżurnego Wydziału Teleinformatyki KSP w zakresie wprowadzania wyższych stanów gotowości do działań, 2)monitorowanie poprawnego działania systemów i sieci teleinformatycznych, 3)przyjmowanie zgłoszeń do systemu HelpDesk o awariach i usługach funkcjonujących systemów teleinformatycznych i urządzeń abonenckich na terenie obszaru działania Komendanta Stołecznego Policji oraz obiektu Komendy, 4)wsparcie techniczne SSK w zakresie systemów i urządzeń teleinformatycznych oraz rejestracji korespondencji, 5)bieżące utrzymanie i rozwój własnych, istotnych systemów informacyjnych, 6)wstępna obsługa incydentów, 7)rozpoznawanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa, 8)obsługa oraz wsparcie techniczne przy realizacji wideokonferencji na potrzeby KSP, archiwizacja sygnału audio oraz zgrywanie materiałów udostępnionych przez KGP, 9)współpraca z jednostkami Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji i innymi podmiotami w zakresie powierzonych zadań, 10)udział w inwentaryzacjach, procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku, 11)prowadzenie Dziennika Przebiegu Służby oraz dokumentacji technicznej utrzymywanych systemów będącej w dyspozycji dyżurnego, 12)wykonywanie wydruków wielkoformatowych na potrzeby komórek organizacyjnych KSP oraz jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, 13)przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów eksploatowanych w wydziale, 14)prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, 15)przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. **Praca w godzinach: 08:00-20:00, 20:00-08:00 [Kontakt: 47 723 20 10, e-mail: agata.dabrowska@ksp.policja.gov.pl, osobiście]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 976,3 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 17,26%
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - obsługa kancelaryjna użytkowników garnizonu w zakresie dokumentów dostarczanych do realizacji w Zespole I, prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej (dzienniki korespondencyjne, książki ewidencyjne i podawcze, doręczeń przesyłek miejscowych), sporządzanie wykazów przesyłek nadanych i wydanych, spisów akt dokumentacji przekazywanej do archiwum, realizacja zadań w zakresie obiegu korespondencji m.in. przyjmowanie i wydawanie do realizacji zgodnie z dekretacją, przyjmowanie i ekspedycja przesyłek zgodnie z właściwością adresową, kompletowanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych, sporządzanie rocznej inwentaryzacji dokumentów będących w realizacji i podlegających archiwizacji, przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, umiejętność pracy kancelaryjno-biurowej, umiejętność obsługi systemu WINDOWS, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: - obsługa kancelaryjna użytkowników garnizonu w zakresie dokumentów dostarczanych do realizacji w Zespole I, prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej (dzienniki korespondencyjne, książki ewidencyjne i podawcze, doręczeń przesyłek miejscowych), sporządzanie wykazów przesyłek nadanych i wydanych, spisów akt dokumentacji przekazywanej do archiwum, realizacja zadań w zakresie obiegu korespondencji m.in. przyjmowanie i wydawanie do realizacji zgodnie z dekretacją, przyjmowanie i ekspedycja przesyłek zgodnie z właściwością adresową, kompletowanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie załatwionych, sporządzanie rocznej inwentaryzacji dokumentów będących w realizacji i podlegających archiwizacji, przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. [Kontakt: 47 723 20 10, e-mail: agata.dabrowska@ksp.policja.gov.pl, osobiście]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 123,61 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 11,73%
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych, wykonywanie bieżącej rekonfiguracji systemów sieci komputerowych pracujących na terenie KSP i jednostkach podległych, rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP, wykonywanie prac serwisowych stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo-sprzętowej, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego przyjmowanego i przekazywanego podmiotom zewnętrznym w ramach umów serwisowych/gwarancyjnych, uszkodzonego, wycofanego z użytku, oprogramowań, licencji oraz dokumentację systemów sieciowych, w celu zapewnienia informacji w tym zakresie, prowadzenie rejestrów dokumentacji kancelaryjnej sekcji oraz sporządzanie wykazów spraw nierozliczonych przez policjantów i pracowników, w celu zapewnienia obiegu dokumentacji i dostarczenia informacji w przedmiotowym zakresie kierownictwu wydziału, udział w inwentaryzacjach, procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku, realizacja zadań zleconych w systemie zgłoszenia .ksp.policja w zakresie merytorycznym sekcji, prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji, udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji w zakresie merytorycznym sekcji, obsługa przydzielonego sprzętu transportowego, przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, znajomość techniczna sprzętu komputerowego, znajomość systemów informatycznych, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: obsługa oraz usuwanie bieżących awarii stanowisk terminalowych i komputerowych, wykonywanie bieżącej rekonfiguracji systemów sieci komputerowych pracujących na terenie KSP i jednostkach podległych, rozbudowa istniejących systemów sieci oraz budowa nowych stanowisk dostępowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP, wykonywanie prac serwisowych stanowisk komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych czynności oraz ewidencji materiałowo-sprzętowej, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego przyjmowanego i przekazywanego podmiotom zewnętrznym w ramach umów serwisowych/gwarancyjnych, uszkodzonego, wycofanego z użytku, oprogramowań, licencji oraz dokumentację systemów sieciowych, w celu zapewnienia informacji w tym zakresie, prowadzenie rejestrów dokumentacji kancelaryjnej sekcji oraz sporządzanie wykazów spraw nierozliczonych przez policjantów i pracowników, w celu zapewnienia obiegu dokumentacji i dostarczenia informacji w przedmiotowym zakresie kierownictwu wydziału, udział w inwentaryzacjach, procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku, realizacja zadań zleconych w systemie zgłoszenia .ksp.policja w zakresie merytorycznym sekcji, prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji, udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji w zakresie merytorycznym sekcji, obsługa przydzielonego sprzętu transportowego, przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. [Kontakt: 47 723 20 10, e-mail: agata.dabrowska@ksp.policja.gov.pl, osobiście]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 131,45 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 11,45%
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sprzątaczka

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1.utrzymywanie czystości w pomieszczeniach ksp. 2.odkurzanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach. 3.mycie ciągów komunikacyjnych. 4.mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 5.utrzymywanie czystości w sanitariatach. 6.sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i naprawczych (wg potrzeb). 7.zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków, usterek i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach.

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: wykształcenie podstawowe, dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, sumienność, komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: 1.utrzymywanie czystości w pomieszczeniach KSP. 2.odkurzanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach. 3.mycie ciągów komunikacyjnych. 4.mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 5.utrzymywanie czystości w sanitariatach. 6.sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i naprawczych (wg potrzeb). 7.zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków, usterek i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach. *Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. [Kontakt: osobiście lub tel. 47 723 82 90 e-mail: anna.petryka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 195,68 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 9,21% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy. Wynagrodzenie zasadnicze
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Dozorca

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   1.Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych budynków mieszkalnych KSP
   2.Ścieranie kurzu z kaloryferów, skrzynek pocztowych, szafek i gablot umieszczonych na klatkach schodowych
   3.Mycie drzwi wejściowych do budynku, lamperii w miarę potrzeb
   4.Mycie okien na klatkach schodowych
   5.Naprawianie drobnych uszkodzeń
   6.Przyjmowanie zgłaszanych przez użytkowników usterek i awarii
   7.Informowanie przełożonego o zaistniałych usterkach i awariach
   8.Sprzątanie terenów przyległych do budynku
   9.Odśnieżanie terenów przyległych do budynku.

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie podstawowe, dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, sumienność, komunikatywna znajomość języka polskiego, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Obowiązki: 1.Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych budynków mieszkalnych KSP 2.Ścieranie kurzu z kaloryferów, skrzynek pocztowych, szafek i gablot umieszczonych na klatkach schodowych 3.Mycie drzwi wejściowych do budynku, lamperii w miarę potrzeb 4.Mycie okien na klatkach schodowych 5.Naprawianie drobnych uszkodzeń 6.Przyjmowanie zgłaszanych przez użytkowników usterek i awarii 7.Informowanie przełożonego o zaistniałych usterkach i awariach 8.Sprzątanie terenów przyległych do budynku 9.Odśnieżanie terenów przyległych do budynku. *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 1745 zł brutto. [Kontakt: Tel. 47 723 82 90, e-mail: magdalena.wyrozemska@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 605,49 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 8,69% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji związanej wykonywaniem dostaw i usług w zakresie żywienia zbiorowego, napojów chłodzących, sprzętu AGD, materiałów medycznych i opatrunkowych w celu realizacji procedury zakupu.
   2. Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją warunków zamówienia przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej w celu wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców świadczących dostawy i usługi w celu przekazania ich do dalszej realizacji komórce ds. Zamówień Publicznych.
   3. Udział w komisjach przetargowych w Wydziale Zamówień Publicznych w zakresie wykonywania usług żywienia zbiorowego, dostaw napojów chłodzących, sprzętu AGD oraz materiałów medycznych i opatrunkowych.
   4. Przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności.
   5. Udział w komisjach przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej.
   6. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz opisywanie i przekazywanie do kontroli merytorycznej ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia list dodatkowych należności dla policjantów i pracowników Policji w zamian za posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, faktur za wyżywienie nieletnich, zatrzymanych, kursantów, służby kandydackiej i faktur za środki żywności, materiały medyczne i opatrunkowe oraz sprzęt AGD.
   7. Wystawianie dokumentów przychodowo-rozchodowych.
   8. Współuczestnictwo w przygotowywaniu projektów planu zamówień publicznych na następny rok budżetowy w zakresie realizowanego obszaru w celu zapewnienia realizacji procedury zakupowej;
   9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją umów, porozumień w tym wieloletnich (1-3 lata) dotyczących zakupów oraz usług z realizowanego obszaru.
   10. Uczestniczenie w opracowaniu planu potrzeb finansowych i materiałowych we współpracy z komórką merytoryczną ds. finansowych, w tym szacowanie wartości zamówienia w celu zapewnienia zaopatrzenia komórek oraz jednostek organizacyjnych KSP funkcjonujących na jej obszarze.
   11. Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP w zakresie działalności sekcji.
   12. Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją magazynową w zakresie działalności sekcji.
   13. Stała współpraca z komórką merytoryczną ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji.
   14. Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II.
   15. Udział w inwentaryzacjach, kwalifikacjach i likwidacjach prowadzonych przez Wydział Zaopatrzenia KSP.
   16. Wycenianie wartości szkody w protokole szkody.
   17. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych.
   18. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej.
   19. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.
   20. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji.
   21. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku;
   22. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;
   23. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
   24. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania;
   25. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny;
   26. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań;
   27. Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
   28. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu;
   29. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
   30. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem;
   31. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich;
   32. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;
   33. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika;
   34. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych;
   35. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej;
   36. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
   37. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, staż pracy: 2 lata, znajomość przepisów o rachunkowości w zakresie dokumentowania obrotu magazynowego, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. POŻĄDANE: wykształcenie wyższe, doświadczenie na podobnym stanowisku, dokładność, skrupulatność. Obowiązki: 1. Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji związanej wykonywaniem dostaw i usług w zakresie żywienia zbiorowego, napojów chłodzących, sprzętu AGD, materiałów medycznych i opatrunkowych w celu realizacji procedury zakupu. 2. Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją warunków zamówienia przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej w celu wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców świadczących dostawy i usługi w celu przekazania ich do dalszej realizacji komórce ds. Zamówień Publicznych. 3. Udział w komisjach przetargowych w Wydziale Zamówień Publicznych w zakresie wykonywania usług żywienia zbiorowego, dostaw napojów chłodzących, sprzętu AGD oraz materiałów medycznych i opatrunkowych. 4. Przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności. 5. Udział w komisjach przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej. 6. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym oraz opisywanie i przekazywanie do kontroli merytorycznej ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia list dodatkowych należności dla policjantów i pracowników Policji w zamian za posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, faktur za wyżywienie nieletnich, zatrzymanych, kursantów, służby kandydackiej i faktur za środki żywności, materiały medyczne i opatrunkowe oraz sprzęt AGD. 7. Wystawianie dokumentów przychodowo-rozchodowych. 8. Współuczestnictwo w przygotowywaniu projektów planu zamówień publicznych na następny rok budżetowy w zakresie realizowanego obszaru w celu zapewnienia realizacji procedury zakupowej; 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją umów, porozumień w tym wieloletnich (1-3 lata) dotyczących zakupów oraz usług z realizowanego obszaru. 10. Uczestniczenie w opracowaniu planu potrzeb finansowych i materiałowych we współpracy z komórką merytoryczną ds. finansowych, w tym szacowanie wartości zamówienia w celu zapewnienia zaopatrzenia komórek oraz jednostek organizacyjnych KSP funkcjonujących na jej obszarze. 11. Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP w zakresie działalności sekcji. 12. Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją magazynową w zakresie działalności sekcji. 13. Stała współpraca z komórką merytoryczną ds. finansowych Wydziału Zaopatrzenia w zakresie swoich kompetencji. 14. Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem logistycznym działań Policji będących we właściwości Sekcji II. 15. Udział w inwentaryzacjach, kwalifikacjach i likwidacjach prowadzonych przez Wydział Zaopatrzenia KSP. 16. Wycenianie wartości szkody w protokole szkody. 17. Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych. 18. Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej. 19. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej. 20. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji. 21. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 22. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 23. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 24. Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 25. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 26. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 27. Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 28. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 29. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 30. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 31. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 32. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 33. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 34. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 35. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 36. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 37. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom. *Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. **Pełna treśc oferty: [Kontakt: osobiście lub tel. 47 723 30 68 e-mail: aneta.archicinska-salwin@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 100 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 19,36% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy. Wynagrodzenie zasadnicz
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) Sporządzanie planów materiałowo finansowych oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy, techniki biurowej, kulturalno-oświatowy, sportowy i szkoleniowy, druki w tym druki ścisłego zarachowania, w pieczęcie i stemple służbowe; 2) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego w systemie SWOP podsystemie GM/ŚT SWOP w tym drukowanie kodów kreskowych, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych, sporządzanie, rejestrowanie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 3) Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP; 4) Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia; 5) Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy, techniki biurowej, kulturalno-oświatowy, sportowy i szkoleniowy, druki w tym druki ścisłego zarachowania, w pieczęcie i stemple służbowe; 6) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w sprzęt kwaterunkowy, techniki biurowej, kulturalno-oświatowy, sportowy i szkoleniowy, druki w tym druki ścisłego zarachowania, w pieczęcie i stemple służbowe; 7) Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych; 8) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 9) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 10) Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych; 11) Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych; 12) Przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 13) Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 14) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 15) Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności sekcji; 16) Organizowanie i realizacja zadań związanych z naprawą sprzętu; 17) Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych; 18) Wycenianie wartości szkody w protokołach szkody; 19) Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacowanie wartości zamówienia, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań; 20) Udział w prowadzonych kwalifikacjach, likwidacjach i inwentaryzacjach sprzętu i materiałów; 21) Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swoich kompetencji; 22) Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 23) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 24) Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 25) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 26) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 27) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 28) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 29) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 30)Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 31) Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 32) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 33) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 34) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 35) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 36)Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 37) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 38) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 39) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 40) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 41) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 42) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie ogólnokształcące; znajomość ustaw: o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych; 2 lata doświadczenia zawodowego; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: 1) Sporządzanie planów materiałowo finansowych oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy, techniki biurowej, kulturalno-oświatowy, sportowy i szkoleniowy, druki w tym druki ścisłego zarachowania, w pieczęcie i stemple służbowe; 2) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego w systemie SWOP podsystemie GM/ŚT SWOP w tym drukowanie kodów kreskowych, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych, sporządzanie, rejestrowanie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych; 3) Uzgadnianie ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją pomocniczą prowadzoną przez jednostki i komórki organizacyjne KSP; 4) Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia; 5) Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w sprzęt kwaterunkowy, techniki biurowej, kulturalno-oświatowy, sportowy i szkoleniowy, druki w tym druki ścisłego zarachowania, w pieczęcie i stemple służbowe; 6) Zaopatrywanie jednostek i komórek organizacyjnych KSP w sprzęt kwaterunkowy, techniki biurowej, kulturalno-oświatowy, sportowy i szkoleniowy, druki w tym druki ścisłego zarachowania, w pieczęcie i stemple służbowe; 7) Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych; 8) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 9) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 10) Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych; 11) Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych; 12) Przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności; 13) Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych; 14) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 15) Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności sekcji; 16) Organizowanie i realizacja zadań związanych z naprawą sprzętu; 17) Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu kwaterunkowego, techniki biurowej, kulturalno-oświatowego, sportowego i szkoleniowego, druków w tym druków ścisłego zarachowania, pieczęci i stempli służbowych; 18) Wycenianie wartości szkody w protokołach szkody; 19) Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacowanie wartości zamówienia, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań; 20) Udział w prowadzonych kwalifikacjach, likwidacjach i inwentaryzacjach sprzętu i materiałów; 21) Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swoich kompetencji; 22) Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie; 23) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 24) Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji; 25) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 26) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 27) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 28) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 29) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 30)Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 31) Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 32) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 33) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 34) Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 35) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 36)Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 37) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 38) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 39) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 40) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 41) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom; 42) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. [Kontakt: osobiście lub tel. 47 723 30 68 e-mail: aneta.archicinska-salwin@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 312,35 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 16,44% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy. Wynagrodzenie zasadnicz
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik gospodarczy

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - utrzymanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów, chodników i ulic, sezonowa pielęgnacja terenów zielonych,
   - wykonywanie prac porządkowych wokół budynku w okresie letnim, zagrabianie i usuwanie liści w okresie jesiennym, usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodników w okresie zimowym,
   - wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli,
   - wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w obiektach Komendy Rejonowej Policji Warszawa I,
   - wykonywanie drobnych napraw elektrycznych i hydraulicznych w obiektach Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

   Wymagania

   • Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
   • Inne wymagania: co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe. Obowiązki: - utrzymanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów, chodników i ulic, sezonowa pielęgnacja terenów zielonych, - wykonywanie prac porządkowych wokół budynku w okresie letnim, zagrabianie i usuwanie liści w okresie jesiennym, usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodników w okresie zimowym, - wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli, - wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w obiektach Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, - wykonywanie drobnych napraw elektrycznych i hydraulicznych w obiektach Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Praca w godz. 8.00-16.00. [Kontakt: tel. 47 723 60 64]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 361 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 7,56% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Konserwator

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1.Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2.Montaż opraw, osprzętu elektrycznego. 3.Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 4.Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 5.Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści, - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika. 6.Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 7.Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: zawodowe, dobra organizacja pracy własnej, rzetelność. Obowiązki: 1.Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2.Montaż opraw, osprzętu elektrycznego. 3.Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 4.Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 5.Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści, - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika. 6.Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 7.Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym. [Kontakt: Tel. 47 72 382 90, e-mail: anna.petryka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 317,63 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 7,70% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Konserwator

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2. pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 3. bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 4. wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści, - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika. 5. wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 6. wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętności: dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, sumienność; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: 1. wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2. pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 3. bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 4. wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści, - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika. 5. wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 6. wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym. [Kontakt: anna.petryka@ksp.policja.gov.pl, osobiście, 47 723 82 90]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 317,63 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 7,70% premii + wysługa lat po 5 latach pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Konserwator

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2. pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 3. bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 4. wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści, - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika. 5. wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 6. wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym.

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętności: dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, sumienność; komunikatywna znajomość języka polskiego; uprawnienia SEP do 1 kV, prawo jazdy kat. B. Obowiązki: 1. wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2. pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań. 3. bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 4. wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści, - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika. 5. wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 6. wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym. [Kontakt: anna.petryka@ksp.policja.gov.pl, osobiście, 47 723 82 90]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 284,59 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 7,44% premii + wysługa lat po 5 latach pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Robotnik gospodarczy

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   1) wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści, - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika. 2) wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 3) wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym. 4) wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w obiektach ksp. 5) bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 6) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach ksp. 7) mycie ciągów komunikacyjnych. 8) mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 9) utrzymywanie czystości w sanitariatach.

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: wykształcenie: podstawowe; umiejętności: - dobra organizacja pracy własnej, - rzetelność, - sumienność; komunikatywna znajomość języka polskiego. 1) wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: - w okresie letnim: zgrabianie i usuwanie liści, - w okresie zimowym: usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika. 2) wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli. 3) wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym. 4) wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych w obiektach ksp. 5) bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu. 6) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach ksp. 7) mycie ciągów komunikacyjnych. 8) mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 9) utrzymywanie czystości w sanitariatach. [Kontakt: Tel. 47 723 82 90, e-mail: anna.petryka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 580 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 10,34% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Mistrz

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; 2) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 3) Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; 4) Rozliczanie zużycia materiałowego; 5) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 6) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 7) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; 9) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 10) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 11) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów, wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi, harmonogramami i dokumentacją techniczną; 12) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników, w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 18) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 19) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 20) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 21) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 22) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 23) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad realizacją prac wykonywanych przez pracowników Zespołu II; 2) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów, wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi, harmonogramami i dokumentacją techniczną; 3) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 4) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 5) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 6) Usuwanie usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 7) Przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakości wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji prac; 9) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników, w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 10) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 11) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 12) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 13) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 14) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 15) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: zasadnicze staż pracy: 3 lata umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, - kierowania zespołem, - podejmowanie decyzji, - prawo jazdy kat. B POŻĄDANE: praca na podobnym stanowisku, obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, dobra organizacja pracy własnej. Obowiązki: 1)Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; 2) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 3) Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; 4) Rozliczanie zużycia materiałowego; 5) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 6) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 7) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; 9) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 10) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 11) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów, wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi, harmonogramami i dokumentacją techniczną; 12) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników, w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 18) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 19) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 20) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 21) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 22) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 23) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad realizacją prac wykonywanych przez pracowników Zespołu II; 2) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów, wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi, harmonogramami i dokumentacją techniczną; 3) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 4) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 5) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 6) Usuwanie usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 7) Przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakości wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji prac; 9) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników, w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 10) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 11) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 12) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 13) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 14) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 15) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 138,62 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 14,84% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy + dodatek funkcyjny (420 zł
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Robotnik gospodarczy

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów, chodników i ulic; 2) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści, - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika; 3) Wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach, w tym: - malowanie konstrukcji budowlanych, elementów metalowych i drewnianych, - wyrównywanie ścian gładzią gipsową, szlifowanie ścian, szpachlowanie, - przyrządzanie i mieszanie farb, zapraw malarskich, - pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi, - malowanie ram i futryn farbami akrylowymi, - reperacje powłok malarskich i podłoża, - usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; 4) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 5) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy, w tym dotyczących: - znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; - znajomości podstawowych narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 10) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 11) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: zasadnicze umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - dobra organizacja pracy własnej, - rzetelność, - dokładność. POŻĄDANE: - praca na podobnym stanowisku. Obowiązki:1) Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów, chodników i ulic; 2) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści, - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika; 3) Wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach, w tym: - malowanie konstrukcji budowlanych, elementów metalowych i drewnianych, - wyrównywanie ścian gładzią gipsową, szlifowanie ścian, szpachlowanie, - przyrządzanie i mieszanie farb, zapraw malarskich, - pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi, - malowanie ram i futryn farbami akrylowymi, - reperacje powłok malarskich i podłoża, - usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; 4) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 5) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy, w tym dotyczących: - znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; - znajomości podstawowych narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 10) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 11) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 124,83 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 7,58% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Elektromonter

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2) Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a. bieżącą konserwację w tym uzupełnianie, wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników, opraw oświetleniowych, źródeł światła, korytek instalacyjnych itp.), w którym wystąpiło uszkodzenie, w taki sposób, aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach, b. wymianę zużytych instalacji, osprzętu, urządzeń, ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4) Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi, przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10) Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: zasadnicze umiejętności/kwalifikacje zawodowe: uprawnienia SEP do 1kV, dobra organizacja pracy własnej, sumienność, rzetelność. POŻĄDANE: praca na podobnym stanowisku. Obowiązki: 1) Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2) Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a. bieżącą konserwację w tym uzupełnianie, wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników, opraw oświetleniowych, źródeł światła, korytek instalacyjnych itp.), w którym wystąpiło uszkodzenie, w taki sposób, aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach, b. wymianę zużytych instalacji, osprzętu, urządzeń, ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4) Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi, przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10) Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników *Wynagrodzenie zasadnicze + 15,70% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy + dodatek funkcyjny (420 zł). Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3010 zł brutto. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 879,21 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 15,70% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1) Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2) Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a. bieżącą konserwację w tym uzupełnianie, wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników, opraw oświetleniowych, źródeł światła, korytek instalacyjnych itp.), w którym wystąpiło uszkodzenie, w taki sposób, aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach, b. wymianę zużytych instalacji, osprzętu, urządzeń, ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4) Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi, przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10) Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: zasadnicze umiejętności/kwalifikacje zawodowe: uprawnienia SEP do 1kV, dobra organizacja pracy własnej, sumienność, rzetelność. POŻĄDANE: praca na podobnym stanowisku. Obowiązki: 1) Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, a także urządzeń (będących w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Remontów); 2) Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji elektrycznych oraz urządzeń poprzez: a. bieżącą konserwację w tym uzupełnianie, wykonywanie bieżącej naprawy lub wymiany osprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników, opraw oświetleniowych, źródeł światła, korytek instalacyjnych itp.), w którym wystąpiło uszkodzenie, w taki sposób, aby nie zagrażało zdrowiu i życiu osób pracujących lub przebywających w tych pomieszczeniach, b. wymianę zużytych instalacji, osprzętu, urządzeń, ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji; 3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie; 4) Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi w tym m.in. Zakładem Energetycznym; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi, przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 10) Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 13) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników *Wynagrodzenie zasadnicze + 14,98% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy + dodatek funkcyjny (420 zł). Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3010 zł brutto. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 919,81 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 14,98% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy + dodatek funkcyjny (420 zł
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Warszawie