Komenda Stołeczna Policji

Komenda Stołeczna Policji najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pracownik biurowy Warszawa, Pracownik fizyczny Warszawa, Blacharz Warszawa, Konserwator Warszawa, Malarz Warszawa.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa, praca fizyczna, inżynieria / technologia / technika, motoryzacja, wytwórstwo / rzemiosło.

Oferty pracy Komenda Stołeczna Policji

Praca alert - powiadomienia

Komenda Stołeczna Policji

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy
 • Starszy technik (warszawa-wola)

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Dodana
 • Sprzątaczka

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa
 • Pracownik ochrony

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Komenda Stołeczna Policji poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Archiwalne oferty pracy Komenda Stołeczna Policji

 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Zawody: Pracownik biurowy
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie ogólnokształcące, szybkość działania, organizacji płacy własnej, obsługi komputera, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, komunikatywna znajomość języka polskiego.

    Obowiązki:
    1.Monitorowanie prawidłowości użytkowania i wykorzystania środków transportu i łączności, będących na stanie funkcjonariuszy Wydziału. 2.Planowanie potrzeb Wydziału oraz ich realizację w zakresie sprzętu transportowego w Wydziale, a także prowadzenie ewidencji w powyższym obszarze. 3.Prowadzenie i monitorowanie dokumentacji technicznej oraz pracy floty transportowej Wydziału, a także współpraca w przedmiotowym zakresie z właściwymi komórkami Komendy. 4.Prowadzenie ewidencji pojazdów i przebytych kilometrów. 5.Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wykorzystania pojazdów użytkowanych przez Wydział. Comiesięczne sporządzanie sprawozdań w zakresie wykorzystania pojazdów użytkowanych przez Wydział (przebytych kilometrów i zużycia materiałów pędnych i smarów). 6.Sporządzanie planów OT-2 i koordynowanie ich wykonania. 7.Zlecanie i ustalanie w Wydziale Transportu KSP terminów napraw bieżących i powypadkowych. 8.Pobieranie, wycofywanie i przekazywanie do użytku środków transportu i współpracowanie w tym zakresie z Wydziałem Transportu KSP. 9.Kontrolowanie ważności dokumentów pojazdów oraz funkcjonariuszy użytkujących je. 10.Prowadzenie ewidencji świadectw kwalifikacji uprawniających do kierowania pojazdami służbowymi. 11.Prowadzenie ewidencji Dowodów Technicznych Sprzętu Transportowego Policji (ST-3). 12.Wyjaśnianie przyczyn powstania podwyższonego zużycia materiałów pędnych i smarów, w przypadku gdy jest ono niemożliwe do osiągnięcia w warunkach typowych dla danej grupy sprzętu transportowego i przedstawienia do zapoznania Naczelnikowi WRD KSP. 13.Zaopatrywanie na okres jednego miesiąca, każdy kierowany do eksploatacji w WRD KSP sprzęt transportowy lub agregat prądotwórczy w Książkę kontroli pracy sprzętu transportowego. a) Wypełnienie strony tytułowej Książki kontroli pracy sprzętu transportowego. b) Wpisanie na ostatniej stronie Książki kontroli pracy sprzętu transportowego, po uzupełnieniu zbiornika paliwa do pełna, stanu paliwa i oleju na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego. c) Wydawanie Książki kontroli pracy sprzętu transportowego na następny okres rozliczeniowy po sprawdzeniu i wpisaniu stanu licznika kilometrów (mtg), przy jakim uzupełniono paliwem do pełna zbiornik paliwa sprzętu transportowego (agregatu). 14.Udział w Komisji do sprawdzenia czytelności, prawidłowości oraz kompletności zapisów dokonywanych w Książkach kontroli pracy sprzętu transportowego przez służbę dyżurną/służbę dyspozytorską oraz kierujących sprzętem transportowym w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. 15.Pobieranie z kancelarii zarejestrowanych Książek Dyspozytora i niezwłoczne ich rozliczenie z chwilą ich zakończenia. 16.Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych. 17.Sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa. 18.Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. 19.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.

    *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto.

    [Kontakt: Tel. 47 72 367 08; e-mail: katarzyna.kosiorek@ksp.policja.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 234,24 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 11,74% premii,
    + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy.

    *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Technik (warszawa-śródmieście)

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Uprawnienia: Obsługa komputera,obsługa MS Office
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera, znajomość pracy kancelaryjnej, odpowiedzialność, komunikatywna znajomość języka polskiego, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
    Obowiązki:
    Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia teleinformatycznego, pomocniczo-numerycznej, dokumentacji i ewidencji darowizn sprzętu łączności oraz ewidencji pomocniczych poza teleinformatycznych. Prowadzi zagadnienia związane z GM i ŚT SWOP w zakresie zadań wydziału. Aktualizowanie, ewidencjonowanie i sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu oraz kontrola obiegu tych dokumentów. Wprowadza niezbędne informacje sprzętowo-finansowo-księgowe w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych. Rozliczanie kosztów finansowych za naprawy urządzeń teleinformatycznych oraz wycena szkód finansowych. Uczestniczy w pracach komisji inwentaryzacyjnych i sprawach związanych z inwentaryzacją. Dokumentowanie związane z upłynnianiem i wybrakowywaniem wyposażenia oraz środków trwałych teleinformatycznych. Uczestniczenie przy sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych ,półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania ponoszonych kosztów oraz analiz finansowych wydatków ponoszonych przez KSP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów łączności i informatycznych. Udział w planowaniu i realizowaniu zapotrzebowania w materiały eksploatacyjne i sprzęt teleinformatyczny. Sporządzanie analizy i sprawozdań ruchu sprzętowego w zakresie teleinformatyki Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych. Tworzenie, opracowywanie i realizacja metod windykacji należności finansowych oraz ewidencja postępowań szkodowych. Pomoc w prowadzeniu ewidencji teleinformatycznych. Realizacja zadania w zakresie usług serwisowych łączności i informatyki pod względem ponoszonych kosztów oraz analiza dokumentacji pod względem zgodności zamawianych usług serwisowych. Udział w inwentaryzacjach, procesach kwalifikacji oraz likwidacji składników majątku. Odpowiada za opracowanie i skontrolowanie dowodów księgowych oraz za terminowe przekazywanie ich do Wydz. Finansów i Budżetu. Prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń podlegających sekcji. Wycena szkody w sprzęcie i materiałach teleinformatycznych. Prowadzenie spraw związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu teleinformatycznego, wykonywanym przez firmy zewnętrzne. Udział w procedurach zakupowych w zakresie merytorycznym sekcji, opracowywanie OPZ oraz udział w komisjach przetargowych. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji Wydziału w zakresie właściwości merytorycznej sekcji. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.

    *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto.

    [Kontakt: Tel. 47 72 320 10, e-mail: agata.dabrowska@ksp.policja.gov.pl, osobiście]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 370,65 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 14,96% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Technik (warszawa-śródmieście)

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Uprawnienia: Obsługa komputera,obsługa MS Office
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, umiejętność obsługi komputera, znajomość pracy kancelaryjnej, odpowiedzialność, komunikatywna znajomość języka polskiego.
    Zatrudniony pracownik:
    Prowadzi obsługę interesanta udzielając informacji, wyjaśnień oraz kieruje do odpowiednich pracowników Wydziału zgodnie z merytoryką rozpatrywanej sprawy. Nadzoruje terminowość i prowadzi ewidencje badań profilaktycznych. Wydaje skierowania na badania i szczepienia profilaktyczne a także kieruje na badania osoby przebywające powyżej 30 dni na zwolnieniu lekarskim. Prowadzi i ewidencjonuje karty czasu pracy dla pracowników cywilnych Wydziału w ośmiotygodniowym i dwunastotygodniowym okresie rozliczeniowym. Prowadzi i na bieżąco aktualizuje wszystkie zmiany w dokumentacji alarmowej Wydziału (aktualizuje system kopertowy). Wprowadza niezbędne informacje kadrowo-szkoleniowe w dedykowanych do tego rejestrach lub bazach danych. Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii BC oraz w pracach komisji ds. inwentaryzacji dokumentów jawnych. Zapoznaje pracowników i funkcjonariuszy z obowiązującymi przepisami, aktami prawnymi, decyzjami i zarządzeniami. Prowadzi ewidencje dopłat do wypoczynku, remontów lokalu mieszkalnego, dojazdów do pracy, przejazdów PKP, biletów ZTM. Redaguje pisma i udziela odpowiedzi na terminowe pisma wpływające do Wydziału. Realizuje zadania związane z zaopatrywaniem Wydziału w materiały biurowe. Uczestniczy w inwentaryzacji dokumentów jawnych Wydziału. Przygotowuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych oraz sporządza spisy dokumentacji archiwalnej Przestrzega tajemnicy prawnie chronionej.

    *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto.

    [Kontakt: Tel. 47 72 320 10, e-mail: agata.dabrowska@ksp.policja.gov.pl, osobiście]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 237,22 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 11,99% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Technik (warszawa-wola)

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, szybkość działania, organizacja pracy własnej, obsługa komputera, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, komunikatywna znajomość języka polskiego.
    Obowiązki:
    1.Prowadzenie magazynu sprzętu techniki policyjnej Wydziału (MTP). 2.Prowadzenie ewidencji ogólnej magazynu sprzętu technicznego oraz transportowego. 3.Obsługa Elektronicznego Systemu Wydawania Sprzętu. 4.Wykonywanie roli dyspozytora sprzętu transportowego dla pojazdów garażujących w Warszawie przy ul. Karolkowej 46. 5.Przeprowadzanie kontroli zgodności stanu faktycznego wyposażenia magazynu ze stanem ewidencyjnym. 6.Kontrola stanu technicznego sprzętu przyjętego do MTP (w tym kamer nasobnych). 7.Wyposażanie policjantów i pracowników Wydziału we wszelkiego rodzaju sprzęt znajdujący się w magazynie, niezbędny w służbie i pracy. 8.Nadzór podczas służby nad książkami, rejestrami, drukami powierzonymi na czas służby i odnotowanie w/w faktu w książce pełnienia służby poprzez odpowiedni zapis. 9.Informowanie osoby odpowiedzialnej o: a)uszkodzeniach sprzętu MTP; b)terminach ważności legalizacji i wzorcowania urządzeń; c)zakończonych rejestrach, książkach, drukach w celu przekazania do WRD. 10.Dokonywanie wpisów w książkach, rejestrach, drukach w sposób wyraźny i czytelny. 11.Odbieranie od prowadzących pojazdy (kontroli pracy, dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków) po powrocie z trasy i zabezpieczenie przed zgubieniem lub samowolnym użyciem. 12.Wydawanie i monitoring kart Flota pojazdów służbowych. 13.Sprawdzanie ważności badań technicznych pojazdów w książce kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu) lub dowodzie rejestracyjnym. 14.Kontrola prawidłowości i kompletności wpisów w książce kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu). 15.Prowadzenie ewidencji w postaci tabel zużytego paliwa przez pojazdy służbowe Wydziału. 16.Obsługa monitoringu CCTV. 17.Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń służbowych na ul. Karolkowej 46. 18.Niezwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o zniszczeniu/zagubieniu dokumentów służbowych lub szkodach i utracie sprzętu MTP oraz wystąpieniu wydarzeń nadzwyczajnych. 19.Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. 20.Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za ewidencjonowany sprzęt przechowywany w magazynach. 21.Ewidencjonowanie, wydawanie i przyjmowanie kamer nasobnych w aplikacji RAW oraz ewidencji wydanych/zdanych kamer nasobnych. 22.Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej w użytkowanych pomieszczeniach. 23.Sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa. 24.Zachowanie w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do których uzyskuje dostęp w systemach informatycznych. 25.Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.

    *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto.

    [Kontakt: Tel. 47 723 67 08, e-mail: katarzyna.kosiorek@ksp.policja.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 150,1 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 13,79% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Dozorca (warszawa-praga-północ)

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Zawody: Dozorca
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie podstawowe, dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, sumienność, komunikatywna znajomość języka polskiego, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
    Obowiązki:
    1.Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych budynków mieszkalnych KSP
    2.Ścieranie kurzu z kaloryferów, skrzynek pocztowych, szafek i gablot umieszczonych na klatkach schodowych
    3.Mycie drzwi wejściowych do budynku, lamperii w miarę potrzeb
    4.Mycie okien na klatkach schodowych
    5.Naprawianie drobnych uszkodzeń
    6.Przyjmowanie zgłaszanych przez użytkowników usterek i awarii
    7.Informowanie przełożonego o zaistniałych usterkach i awariach
    8.Sprzątanie terenów przyległych do budynku
    9.Odśnieżanie terenów przyległych do budynku.

    *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 1745 zł brutto.

    [Kontakt: Tel. 47 723 82 90, e-mail: magdalena.wyrozemska@ksp.policja.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 670,9 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 8,69% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 2)
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne",Obsługa komputera
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, staż pracy: 2 lata, znajomość ustaw Prawo Zamówień Publicznych o finansach publicznych w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, ogólna znajomość ustawy o rachunkowości, znajomość: zasad gospodarki materiałowo-techniczno; obieg dokumentacji księgowej, umiejętności: pracy w zespole, organizacja pracy własnej, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
    POŻĄDANE: wykształcenie wyższe, staż pracy: 2 lata, doświadczenie na podobnym stanowisku, dokładność, komunikatywność.
    Obowiązki:
    - Sporządzanie planów materiałowo finansowych oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie doposażenia w pieczęcie i stemple służbowe, w druki w tym druki ścisłego zarachowania;
    - Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli służbowych, druków w tym druków ścisłego zarachowania, sporządzanie, rejestrowanie i podpisywanie dokumentów przychodowo-rozchodowych;
    - Kontrola nad zapasami magazynowymi oraz podejmowanie czynności w celu ich upłynnienia;
    - Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez jednostki i komórki organizacyjne w zakresie doposażenia w pieczęcie i stemple służbowe, druki , w tym druki ścisłego zarachowania;
    - Zaopatrywanie komórek i jednostek organizacyjnych KSP w pieczęcie i stemple służbowe, druki, w tym druki ścisłego zarachowania;
    - Kompletowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu pieczęci i stempli służbowych, druków, w tym druków ścisłego zarachowania;
    - Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych;
    - Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej;
    - Sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu pieczęci i stempli służbowych, druków, w tym druków ścisłego zarachowania;
    - Przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup pieczęci i stempli służbowych, druków, w tym druków ścisłego zarachowania przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia;
    - Przygotowywanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej w zakresie swojej działalności;
    - Opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowych oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień Publicznych;
    - Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne;
    - Udział w komisjach przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości progowej na materiały i sprzęt z zakresu działalności sekcji;
    - Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw;
    - Wycenianie wartości szkody w protokołach szkody;
    - Uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacowanie wartości zamówienia, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań;
    - Udział w prowadzonych kwalifikacjach, likwidacjach i inwentaryzacjach sprzętu i materiałów;
    - Udział w prowadzonych przeglądach w ramach nadzoru instancyjnego w zakresie gospodarowania sprzętem będącym w gestii wydziału;
    - Stała współpraca z komórką finansową Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swoich kompetencji;
    - Koordynowanie prawidłowego wykorzystywania darowizn rzeczowych i środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz ich rozliczanie;
    - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej;
    - Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji;
    - Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku;
    - Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;
    - Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
    - Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania;
    - Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny;
    - Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań;
    - Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
    - Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu;
    - Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
    - Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem;
    - Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich;
    - Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;
    - Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika;
    - Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych;
    - Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej;
    - Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
    - Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom;
    - Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych.

    *Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
    **Pełna treśc oferty:

    [Kontakt: osobiście lub tel. 47 723 30 68 e-mail: aneta.archicinska-salwin@ksp.policja.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 312,35 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 16,44% premii,
    + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy.

    Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 2)
   • Języki: polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne",Obsługa komputera
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, staż pracy: 2 lata, znajomość przepisów o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, umiejętności: organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
    POŻĄDANE: wykształcenie wyższe, staż pracy: 2 lata, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, dokładność, komunikatywność.
    Obowiązki:
    - Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym;
    - Sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności;
    - Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych;
    - Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej;
    - Prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna);
    - Prowadzenie rejestru umów oraz postępowań w elektronicznym Centralnym Rejestrze Umów oraz elektronicznym Centralnym Rejestrze Postępowań;
    - Rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych w elektronicznym rejestrze SWOP FK-Rejestry oraz wystawianie dokumentów SWOP-Sprzedaż;
    - Przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału;
    - Sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów;
    - Rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału;
    - Koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP, a komórkami organizacyjnymi wydziału;
    - Stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności;
    - Prowadzenie ewidencji wniosków, zamówień, zestawień wydatków oraz list wydatków;
    - Analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi;
    - Realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP;
    - Uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku;
    - Prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań;
    - Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji;
    - Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej;
    - Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku;
    - Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności;
    - Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
    - Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania;
    - Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny;
    - Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań;
    - Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
    - Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu;
    - Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
    - Stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem;
    - Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich;
    - Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;
    - Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika;
    - Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych;
    - Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej;
    - Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
    - Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom;
    - Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych.

    *Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
    **Pełna treśc oferty:

    [Kontakt: osobiście lub tel. 47 723 30 68 e-mail: aneta.archicinska-salwin@ksp.policja.gov.pl]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 312,35 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 16,44% premii,
    + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy.

    Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Spawacz

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe; umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - książeczka spawacza, - uprawnienia spawalnicze, - sumienność, - dobra organizacja pracy własnej, - rzetelność. dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego; komunikatywna znajomość języka polskiego. POŻĄDANE: - praca na podobnym stanowisku, - komunikatywność. Obowiązki: 1) Wykonywanie czynności spawacza elektrycznego i gazowego elementów instalacji sanitarnych z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy zgodnej z warunkami posiadanych uprawnień spawacza gazowego i elektrycznego; 2) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów, jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy; 3) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 4) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 5) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy, dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 6) Wykonywanie przydzielonych prac w zakresie posiadanej specjalności; 7) Właściwe wykorzystywanie przy pracach narzędzi, przyrządów i urządzeń zaewidencjonowanych w karcie narzędziowej; 8) Właściwe wykorzystywanie powierzonych narzędzi; 9) Przestrzeganie terminów i jakości wykonywanych prac; 10) Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 11) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. Godziny pracy: 07:00-15:00 Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34; e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 336,61 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 16,49% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Mistrz

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, Prawo budowlane
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie zasadnicze zawodowe; 3 lata doświadczenia zawodowego; umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, - kierowania zespołem, - podejmowanie decyzji, - prawo jazdy kat. B; dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego; komunikatywna znajomość języka polskiego. POŻĄDANE: praca na podobnym stanowisku, obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, dobra organizacja pracy własnej. Obowiązki: 1) Bezpośredni nadzór techniczny nad pracami konserwacyjno - remontowymi w branży sanitarnej wykonywanymi w obiektach przez pracowników Zespołu II; 2) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 3) Sporządzanie specyfikacji materiałowych niezbędnych do realizacji przez Zespół II robót sanitarnych konserwacyjno - remontowych; 4) Rozliczanie zużycia materiałowego; 5) Kompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzonych prac sanitarnych; 6) Przydzielanie pracy podległym pracownikom; 7) Nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 8) Nadzorowanie terminowej realizacji robót sanitarnych konserwacyjno remontowych; 9) Zapewnienie ekonomicznego i efektywnego wykorzystania urządzeń i narzędzi w toku realizowanych prac; 10) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 11) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów, wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi, harmonogramami i dokumentacją techniczną; 12) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji pracy podległych pracowników, w tym dotyczących znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót sanitarnych; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 18) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 19) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 20) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 21) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 22) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;\Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 23) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. Praca w godz. 7-15 Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 383,43 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 14,84% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy, + 440 zł dodatek funkcyjny. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Monter konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie: zasadnicze zawodowe; umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - dobra organizacja pracy własnej, - dokładność, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego; komunikatywna znajomość języka polskiego. dodatkowe: - praca na podobnym stanowisku, - komunikatywność. Obowiązki: 1) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 2) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 3) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 4) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy, ochrony danych osobowych, informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy, jak i po jej zakończeniu; 5) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 6) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ), sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 7) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. Treść ogłoszenia znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy, pomocniczych, robotniczych, obsługi (poza Służbą Cywilną). Praca w godz. 7-15 [Kontakt: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl, 47 72 338 34]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490,25 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 14,38 % premii, + dodatek za wysługę lat po 5 latach pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stolarz

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: zasadnicze zawodowe umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - dobra organizacja pracy własnej, - dokładność, sumienność. dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. POŻĄDANE: - praca na podobnym stanowisku, - komunikatywność. Obowiązki: 1) Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac stolarsko remontowych; 2) Wykonywanie prac stolarskich na podstawie przygotowanej dokumentacji; 3) Wykonywanie mebli oraz ich montaż w obiektach KSP; 4) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna, elektronarzędzi, przenośnych maszyn (m.in. formatówki, okleiniarki, wielowrzecionówki); 7) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów, jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy, w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót stolarsko - remontowych, - znajomości podstawowych narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach stolarsko - remontowych; 8) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 10) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 11) Pobieranie z magazynu i rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 12) Dbałość o konserwację i efektywną eksploatację powierzonych maszyn i narzędzi stolarskich; 13) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 14) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 458,06 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 11,09% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Ekspert

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office, Prawo budowlane, Zamówienia publiczne, Program Norma Pro
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe; 3 lata doświadczenia zawodowego; uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży budowlanej, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, Znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych; umiejętności: stosowania prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office, Norma-Pro; dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. dodatkowe: uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży teletechnicznej, o komunikatywna znajomość języka polskiego. 1) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej, w celu realizacji zamówienia publicznego; 4) Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót budowlanych; 5) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7) Weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 10) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem. Godziny pracy: 08:00-16:00 [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 806,72 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + premia 35%, + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Starszy technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: średnie; 2 lata doświadczenia zawodowego; umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży sanitarnej. - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa; Znajomość ustaw: - prawo budowlane, - prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, - o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych. Umiejętność: - stosowania prawa w praktyce, - obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office, Norma-Pro. dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. POŻĄDANE: wykształcenie wyższe. Obowiązki: 1) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami, w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej, w celu realizacji zamówienia publicznego; 4) Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót sanitarnych; 5) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej, w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7) Weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej, w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 10) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem. Praca w godzinach: 8-16 [Kontakt: 47 72 338 34, e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl ]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 053,43 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 25% premii, + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Malarz

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie: zasadnicze zawodowe umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - dobra organizacja pracy własnej, - dokładność, - sumienność. dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego; komunikatywna znajomość języka polskiego. POŻĄDANE: - praca na podobnym stanowisku, - komunikatywność. Obowiązki: 1) Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac malarskich oraz likwidacja stanowiska pracy, tj.: ustawianie, przestawianie i rozbiórka rusztowań; 2) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża oraz prac malarskich, takich jak: malowanie ścian, sufitów, elewacji budynków, konstrukcji budowlanych, powierzchni metalowych oraz drewnianych z zastosowaniem farb akrylowych i olejnych, reperacje powłok malarskich i podłoża; 3) Wyrównywanie ścian gładzią gipsową, szlifowanie ścian, szpachlowanie; 4) Malowanie ram i futryn farbami olejnymi; 5) Reperacje powłok malarskich i podłoża; 6) Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 7) Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 8) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków: a) w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści, b) w okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika; 9) Wykonywanie prac fizycznych związanych z przenoszeniem mebli; 10) Wykonywanie innych prac o charakterze gospodarczym; 11) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 12) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 13) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy, w tym dotyczących: - znajomości używanych materiałów oraz technologii wykonywania robót malarskich, - znajomości podstawowych narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach malarskich; 14) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 15) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 16) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 17) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 18) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. Wynagrodzenie wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. Praca w godzinach: 7.00 - 15.00. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 229,7 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 11,30% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy. Wynagrodzenie wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Blacharz-dekarz

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie: zasadnicze; umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - dobra organizacji pracy własnej, - dokładność; dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego; komunikatywna znajomość języka polskiego. POŻĄDANE: staż pracy: praca na podobnym stanowisku. Obowiązki: 1. Organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z ustalonym i zleconym charakterem prac dekarskich oraz blacharskich na czas wykonywania robót konserwacyjnych lub remontowych i jego likwidacja po zakończeniu robót; 1) Wykonywanie prac przygotowawczych podłoża jak np. usuwanie popękanych warstw papy, osuszenie oraz wykonywanie prac dekarskich dotyczących pokryć dachowych; 2) Wykonywanie nowych elementów drewnianych dla potrzeb prowadzonych prac remontowo budowlanych; 3) Wykonywanie napraw blacharsko - dekarskich; 4) Obróbka elementów drewnianych przy użyciu ręcznych narzędzi do drewna, elektronarzędzi, przenośnych maszyn (m.in. formatówki, okleiniarki, wielowrzecionówki); 5) Wykonywanie napraw stolarskich; 6) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów, jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy, w tym dotyczących: - znajomości używanych technologii wykonywania robót konserwacyjno - remontowych, - znajomości podstawowych narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach blacharsko - dekarskich; 7) Przygotowywanie podłoży budowlanych do wykonania izolacji i pokryć przeciwwilgociowych i wodoodpornych; 8) Przygotowywanie i wykonywanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych do montażu; 9) Wykonywanie elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej; 10) Podejmowanie szybkich działań dotyczących sytuacji awaryjnych w tym niezwłoczne usuwanie przyczyn i skutków awarii, takich jak np. zabezpieczenie niestabilnych, nieszczelnych elementów na powierzchni dachów; 11) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń. 12) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 13) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 14) Pobieranie z magazynu, rozliczanie się z materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań; 15) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 16) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 17) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. Wynagrodzenie zasadnicze + premia wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. Praca w godzinach 7-15. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34 e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 067,06 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 13,79% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy. Wynagrodzenie zasadnicze + premia wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Ekspert

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Prawo budowlane
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe; staż pracy: 3 lata; umiejętności/kwalifikacje zawodowe: znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, dobrej organizacji pracy własnej, dokładność, sumienność, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office; dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego; komunikatywna znajomość języka polskiego. POŻĄDANE: staż pracy: praca na podobnym stanowisku. 1) Sporządzanie, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej prowadzonych prac remontowych i naprawczych przez zespoły wydziału; - opracowywanie i kompletowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla potrzeb prowadzonych robót, - opracowywanie i kompletowanie dokumentacji kolaudacyjnej dla realizowanych zadań, - weryfikowanie zużycia materiałowego przez poszczególne zespoły; 2) Ewidencjonowanie zleceń na realizację robót oraz usuwanie awarii przez zespoły remontowe wydziału; 3) Ewidencjonowanie Decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW oraz realizowanych zaleceń pokontrolnych dotyczących obiektów Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na jej obszarze, a także przygotowywanie stosownych informacji/odpowiedzi w tym zakresie. 4) Monitorowanie stanu realizacji prac konserwacyjno - remontowych realizowanych przez poszczególne zespoły Sekcji I; 5) Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących stanu realizacji prac przez poszczególne zespoły; 6) Codzienne ewidencjonowanie stanu osobowego na poszczególnych obiektach; 7) Ewidencja zleceń, obsługa w zakresie drobnych remontów i usuwania awarii w budynkach zbiorowego zakwaterowania przez zespoły remontowe Sekcji I; 8) Prowadzenie ewidencji zleceń i korespondencji w sprawie ustawiania i demontażu policyjnych płotów zaporowych dla obsługi imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 9) Koordynowanie międzybranżowe przy wynajmie sprzętu, w celu maksymalnego ograniczenia kosztów przez poszczególne branże; 10) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 11) Sporządzanie projektów pism do poszczególnych użytkowników obiektów, jeżeli jest to wymagane, dotyczących prac remontowo-konserwacyjnych; 12) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 13) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisjach powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów; 14) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 15) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 16) Samodzielne zapoznawanie się z nowo publikowanymi przepisami prawnymi, ich stosowanie i przestrzeganie; 17) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 18) Udział w szkoleniach organizowanych w Wydziale i poza Wydziałem. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34; e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 967,26 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + premia 28,39%, + dodatek za wysługę lat.
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies
 • Kierownik obiektu

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie ogólnokształcące; 3 lata doświadczenia zawodowego; umiejętności/kwalifikacje zawodowe: - znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, - podejmowanie decyzji, - kierowania zespołem, - organizacji pracy własnej, - rzetelność, - sumienność; Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego; komunikatywna znajomość języka polskiego. POŻĄDANE: staż pracy: praca na podobnym stanowisku, komunikatywność, obsługa komputera w zakresie pakietu MS OFFICE. Obowiązki: 1) Organizowanie i przydzielanie zadań konserwacyjno remontowych realizowanych podległych pracowników; 2) Nadzór i monitorowanie wykonywanych prac remontowo-budowlanych na podstawie otrzymanych zleceń; 3) Sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji związanej z zakupem materiałów budowlanych i narzędzi; 4) Planowanie potrzeb materiałowo-finansowych w zakresie zaopatrzenia w materiały budowlane i narzędzia. 5) Udział w uzgodnieniach dotyczących wprowadzeń i odbiorów prac. 6) Realizacja powierzonych prac zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami przy właściwym zużyciu materiałów, wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, z zatwierdzonymi planami techniczno ekonomicznymi, harmonogramami i dokumentacją techniczną; 7) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 8) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 9) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 10) Opracowywanie harmonogramów prac i bieżąca ich aktualizacja; 11) Uczestniczenie w komisjach odbiorów i przeglądów prac; 12) Nadzorowanie usuwania usterek ujawnionych w czasie odbiorów końcowych; 13) Przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad przestrzeganiem technologii i jakością wykonywanych prac; 14) Nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 15) Nadzorowanie terminowej realizacji prac; 16) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 17) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 18) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników wydziału; 19) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 20) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 21) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. [Kontakt: osobiście lub tel. 47 723 54 14 e-mail: anna.krzeminska@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 957,18 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 27,72% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy, + 572 zł dodatku funkcyjnego.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Robotnik gospodarczy

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Inne wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe; umiejętności: dobra organizacja pracy własnej, - rzetelność, - dokładność; Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Mile widziane doświadczenie zawodowe; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: 1) Utrzymywanie terenów przyległych do obiektów w czystości poprzez zamiatanie parkingów, chodników i ulic; 2) Wykonywanie prac porządkowych wokół budynków; - w okresie letnim zgrabianie i usuwanie liści, - okresie zimowym usuwanie śniegu i lodu z terenu, posypywanie piaskiem chodnika; 3) Wykonywanie prac gospodarczo-konserwacyjnych w obsługiwanych obiektach, w tym: - malowanie konstrukcji budowlanych, elementów metalowych i drewnianych, - wyrównywanie ścian gładzią gipsową, szlifowanie ścian, szpachlowanie, - przyrządzanie i mieszanie farb, zapraw malarskich, - pokrywanie powierzchni ścian i sufitów farbami akrylowymi, - malowanie ram i futryn farbami akrylowymi, - reperacje powłok malarskich i podłoża, - usuwanie starej powłoki farb z powierzchni przeznaczonej do malowania; 4) Bieżąca konserwacja przydzielonego sprzętu; 5) Wykonywanie pracy z uwzględnieniem środków technicznych, norm i przepisów jak również z wykorzystaniem wiedzy technicznej, niezbędnych przy organizacji zleconej pracy, w tym dotyczących: - znajomości technologii wykonywania robót konserwacyjnych; - znajomości podstawowych narzędzi, sprzętu i urządzeń stosowanych przy robotach konserwacyjnych; 6) Bezzwłoczne powiadamianie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu używanego sprzętu i urządzeń; 7) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 8) Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej); 9) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 10) Wykonywanie zadań porządkowo-gospodarczych podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych; 11) Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym dla pracowników. *Wynagrodzenie zasadnicze + premia wynosi nie mniej niż 3490 zł brutto. Praca w godzinach 7-15. [Kontakt: Tel. 47 72 338 34; e-mail: mariola.radecka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 368,57 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 7,58% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sprzątaczka

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: wykształcenie podstawowe, dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, sumienność, uprawnienia: kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: 1.utrzymywanie czystości w pomieszczeniach KSP. 2.odkurzanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach. 3.mycie ciągów komunikacyjnych. 4.mycie okien za pomocą specjalnych urządzeń. 5.utrzymywanie czystości w sanitariatach. 6.sprzątanie pomieszczeń po pracach remontowych i naprawczych (wg potrzeb). 7.zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków, usterek i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach. *Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa. Praca w godzinach 6-14 [Kontakt: osobiście lub tel. 47 723 82 90 e-mail: anna.petryka@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 354,64 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + 7,43% premii, + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią wynosi nie mniej niż najniższa krajowa.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technik

  Komenda Stołeczna Policji
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, obsługa komputera (znajomość pakietu MS OFFICE), obsługa urządzeń biurowych, komunikatywność, asertywność, sumienność, komunikatywna znajomość języka polskiego, dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Obowiązki: 1. Dziennik korespondencyjny wydziału kryminalnego: - rejestracja wpływów w dziennikach korespondencyjnych - rozdzielanie zadekretowanych dokumentów, spraw i materiałów właściwym osobom za pokwitowaniem w dziennikach korespondencyjnych - rejestracja pism i materiałów wychodzących - prowadzenie skorowidzów do dzienników korespondencyjnych sporządzanie raz na kwartał wykazu spraw niezałatwionych - przyjmowanie i odpisywanie w dziennikach korespondencyjnych spraw ostatecznie zakończonych - spisywanie akt przekazywanych do archiwum 2. Poczta wysyłana do prokuratur: - prowadzenie rejestru przesyłanych dokumentów i materiałów do poszczególnych prokuratur rejonowych 3. Dziennik podawczy: - prowadzenie dziennika podawczego - rejestracja pism i materiałów wpływających w dzienniku podawczym - rozdzielenie zadekretowanych dokumentów, spraw i materiałów właściwym komórkom za pokwitowaniem w dzienniku podawczym *Wynagrodzenie zasadnicze + premia, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3490 zł brutto. **Pełna treść oferty: [Kontakt: 47 72 372 34, e-mail: komendant.kolejowy@ksp.policja.gov.pl]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 095,9 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + premia 12,73%
   • System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. mies

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka