!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Czy wiesz, że możesz połączyć swój rozwój zawodowy z pracą w administracji publicznej? Mieć realny wpływ na to jak zmienia się rzeczywistość wokół Ciebie. Decydować o kierunkach rozwoju naszego kraju, zarówno w skali makro jak też i mikro.

Pracując z nami przekonasz się, że praca w administracji to wyzwania, udział w ciekawych projektach i wszechstronny rozwój. Z nami możesz rozwijać kompetencje, ciągle uczyć się i specjalizować m.in. w zakresie:

 • funduszy europejskich/ polityki rozwoju kraju,
 • partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • współpracy międzynarodowej,
 • gospodarki przestrzennej.

Oferty pracy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Archiwalne oferty pracodawcy

 • Referendarz w Wydziale Finansowania Programów z Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie B

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • wynagrodzenie zasadnicze: 4876,70 zł brutto

   Zakres obowiązków

   • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową, m.in. weryfikuje dokumenty pod względem formalno-rachunkowym, dekretuje i wystawia dowody księgowe, prowadzi ewidencję w systemie finansowo-księgowym, weryfikuje stan należności wobec Ministerstwa
   • Prowadzi obsługę przepływów finansowych, m.in. przygotowuje zlecenia płatności i przelewy, sprawdza wpływy na rachunek dochodów i wydatków, rozlicza umowy dotyczące przekazania środków budżetowych i europejskich
   • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, m.in. przygotowuje sprawozdania budżetowe i zestawienia, weryfikuje zapisy księgowe, zgodność danych i stopień wykorzystania dotacji
   • Monitoruje plan finansowy, m.in. weryfikuje upoważnienia do dokonywania płatności ze środków europejskich, analizuje wnioski o zmiany w planie finansowym
   • Inwentaryzuje aktywa poprzez porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i przygotowuje potwierdzenia sald oraz wyjaśnia ewentualne niezgodności rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami

   Wymagania

   Wykształcenie: Wyższe profil ekonomiczny lub wyższe nieprofilowane + ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii/rachunkowości lub wyższe nieprofilowane + ukończone technikum/liceum ekonomiczne

   • Znajomość ustawy o finansach publicznych
   • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
   • Obsługa MS Office Word, Excel
   • współpraca, myślenie analityczne, rzetelność, organizacja i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja

   Oferujemy

   • Finanse i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
   • Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy:telepraca, praca zdalna, możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym między 7.00 a 9.00, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie albo możliwość wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
   • Sport i rekreacja i zdrowie: Platforma Benefit, możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty, pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników, możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego
 • Referendarz ds. certyfikacji i planowania budżetu w Departamencie Rozwoju Cyfrowego, w Wydziale Cert

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • wynagrodzenie brutto: 4470,31 zł

   Zakres obowiązków

   • spółuczestniczy w procesie poświadczenia/certyfikowania wydatków w programach i projektach;
   • Monitoruje wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) w zakresie procesu certyfikacji;
   • Weryfikuje zgłoszenia dysponentów do projektu ustawy budżetowej oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie programów oraz opracowuje cele i mierniki
   • Analizuje ustalenia kontrolne wynikające z kontroli i audytów realizowanych przez organy zewnętrzne i wewnętrzne;
   • Prowadzi rejestr kwot podlegających procedurze odzyskiwania i wycofanych

   Wymagania

   Kogo poszukujemy

   Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

   Wykształcenie: wyższe

   Pozostałe wymagania niezbędne:

   • Znajomość języka angielskiego na poziomie min.B1
   • Znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do niej w zakresie związanym z wdrażaniem funduszy UE
   • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
   • Myślenie analityczne, dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
   • Umiejętność obsługi komputera w tym Umiejętność obsługi MS Office: Wor

   Oferujemy

   • Finanse i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
   • Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: telepraca - po uzgodnieniu zakresu i wymiaru z przełożonym, możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym między 7.00 a 9.00, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie albo możliwość wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
   • Sport, rekreacja, kultura i zdrowie: Platforma MyBenefit, możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych lub kulturalno-oświatowych, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty, pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników, możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego i na życie
 • Referendarz w Wydziale Finansowo-Księgowym

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • praca od zaraz
  • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4 470,31 zł

   Zakres obowiązków

   • prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową, w tym: weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe, prowadzi księgę główną i księgi pomocnicze w systemie finansowo-księgowym, dekretuje dowody księgowe, wystawia dowody księgowe
    i polecenia zapłaty, weryfikuje stan należności wobec Ministerstwa,
   • opiniuje projekty umów, porozumień,
   • prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w tym: weryfikuje zapisy księgowe, sporządza zestawienia, weryfikuje zgodność danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek,
   • opiniuje wzory umów, porozumień i innych dokumentów finansowych,
   • inwentaryzuje aktywa.

   Wymagania

   Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub inne nieprofilowane wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii/rachunkowości


   Pozostałe wymagania niezbędne:

   • Znajomość ustawy o finansach publicznych w szczególności zasad gospodarowania środkami publicznymi
   • Wiedza z zakresu rachunkowości, w tym znajomość rachunkowości budżetowej
   • Znajomość programów Ms Office
   • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne

   Oferujemy

   Co oferujemy

   • Finanse i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
   • Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: telepraca - po uzgodnieniu zakresu i wymiaru z przełożonym, możliwość rozpoczynania pracy w przedziale czasowym między 7.00 a 9.00, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie albo możliwość wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
   • Sport, rekreacja, kultura i zdrowie: możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych lub kulturalno-oświatowych, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty, pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników, możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego i na życie

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.