SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN

  

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Specjalista ds. administracji Warszawa.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa.

Oferty pracy SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN

Wybrane oferty innych pracodawców

Mapa SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN

Siedziba główna

Dane firmowe i kontaktowe - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN

Pełna nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "IMIELIN"
Adres rejestrowy
Malinowskiego 5 02-776 Warszawa
NIP
5250011131
REGON
010569100
KRS
0000085177
Forma prawna
spółdzielnia
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNA

Profil działalności - kody PKD

Budownictwo

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN

3.2

Na podstawie 66 ocen z Google.

Beata Kępka

Beata Kępka

"Jestem bardzo zadowolona z obsługi w Spółdzielni "Imielin". Bardzo miłe Panie w dziale lokalowym na parterze . Sprawa szybko i miło załatwiona."

4 miesiące temu

Aleksandra Ciesielska

Aleksandra Ciesielska

"Bardzo miłe i kompetentne Panie. Szybko i bezproblemowo, w miłej atmosferze dowiedziałam się wszystkiego, czego chciałam"

2 miesiące temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Praca SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN - oferty archiwalne

 • Prezes Zarządu

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA IMIELIN
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Wymagania

   Oferujemy

   Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "Imielin" w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.
   Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria: 1) pełna zdolność do czynności prawnych; 2) wykształcenie wyższe (preferowane min. magisterskie lub równorzędne), preferowane kierunki: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, prawo; 3) co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie: zarządzania nieruchomościami, zarządzania przedsiębiorstwem (instytucją, organizacją) lub jego jednostką organizacyjną, kontroli zarządczej lub reprezentacji przedsiębiorstwa (instytucji, organizacji); 4) co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym; 5) bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległych zespołów i pracowników; 6) zdolności interpersonalne, w szczególności umiejętność kontaktu z klientem, prowadzenia negocjacji i mediacji; 7) wysoka kultura osobista; 8) umiejętność tworzenia i analizowania kosztorysów oraz rozliczeń; 9) znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności znajomość: ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa pracy, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rachunkowości, w zakresie niezbędnym do kierowania spółdzielnią; 10) znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, 11) umiejętności analityczne i dobra znajomość obsługi komputera; 12) mile widziane: studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub licencja zarządcy nieruchomości, 13) mile widziane doświadczenie w sektorze spółdzielczości mieszkaniowej, 14) mile widziane doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji. Nasze wymagania: Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Spółdzielni SMB "Imielin" w terminie do dnia 14.02.2022 roku pisemnego zgłoszenia na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Imielin" ulica Ernesta Malinowskiego 5 02-776 Warszawa Termin zgłoszenia będzie poczytywany za spełniony, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie wpłynie do Spółdzielni SMB "Imielin". Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie w dopiskiem "Konkurs do Zarządu". Zgłoszenie musi zawierać pełne dane personalne kandydata, to jest: imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
   Do zgłoszenia powinny być dołączone: kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w pkt. 3-4, np. świadectw pracy lub umów o pracę, odpisów z KRS lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej, listów referencyjnych, zaświadczeń, itp.; życiorys (CV) kandydata zawierający szczegółowe zestawienie jego dotychczasowej kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pełnionych funkcji członka zarządu osoby prawnej oraz trybu zaprzestania ich pełnienia; list motywacyjny; pisemne oświadczenia kandydata: - o pełnej zdolności do czynności prawnych; - o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych do potrzeb tego konkursu o następującej treści: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781.) - w celu rekrutacji prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną "Imielin" w Warszawie na stanowisko Prezesa Zarządu", - o braku znanych mu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-wisku w Zarządzie określonym w ogłoszeniu o konkursie, o nieprowadzeniu przez niego działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółdzielni SMB "Imielin" bądź zaprzestaniu jej prowadzenia w razie wyboru na stanowisko Prezesa Spółdzielni oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie przygotowawcze lub sądowe względnie egzekucyjne związane z działalnością gospodarczą, - o braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej, - o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku konkursu niejawnych informacji o Spółdzielni.
   Podczas rozmowy oceniana będzie także: 1) wiedza kandydata na temat SMB "Imielin" w zakresie, w jakim jest ona możliwa do uzyskania z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności ze strony internetowej , 2) wizja rozwoju Spółdzielni i współpracy z jej organami, 3) umiejętność obsługi mieszkańców.
   Oświadczenia kandydata powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Przedłożenie do wglądu oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów złożonych dokumentów będzie wymagane na dalszym etapie konkursu. Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów oznacza wyrażenie przez niego zgody na udział w konkursie oraz tryb i zasady jego przeprowadzenia. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w siedzibie SMB "Imielin" lub w formie wideokonferencji online za pośrednictwem aplikacji WebEx. K Kandydaci na rozmowy kwalifikacyjne będą zaproszeni telefonicznie bądź mailowo. SMB "Imielin" nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem ofert kandydatów ani ich uczestnictwem w rozmowach kwalifikacyjnych.
   Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz możliwość unieważnienia konkursu na każdym jego etapie i bez konieczności podania przyczyny unieważnienia. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert, kandydaci mogą je odebrać osobiście po zakończeniu konkursu.
   Po upływie 30 dni od otrzymania informacji o możliwości ich odbioru zostaną one komisyjnie zniszczone.
   - stabilne zatrudnienie

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka