Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Inspektor Kraków.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa.

Oferty pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Mapy

Siedziba główna

Dane firmowe

Pełna nazwa
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE
Adres rejestrowy
ul. Mogilska 85 30-901 Kraków
NIP
6750004695
REGON
350136843
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

4.7

Na podstawie 3 oceny z Google.

Mateusz Wróbel

Mateusz Wróbel

2 lata temu

Łukasz

Łukasz

2 lata temu

Piotr P.

Piotr P.

2 lata temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Archiwalne oferty pracy Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

 • Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości w branży elektrycznej

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie zatrudni

   na stanowisko:

   Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości

   w branży elektrycznej

   Wymagane dokumenty:


   • Podanie o pracę adresowane do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury,
   • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
   • Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych,
   • Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa,
   • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce: BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,
   • Kwestionariusz osobowy – zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce: BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,
   • Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce: BIP-OGŁOSZENIA-PRACA.

   Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 19 listopada 2021 r.:


   1) osobiście w siedzibie firmy - Kraków ul. Mogilska 85 (kancelaria) – jednakże, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zaleca się składanie dokumentów w formie elektronicznej:

   2) adres e-mail: rzikrakow.kancelaria@ron.mil.pl, lub

   3) faksem nr. fax. 261 130 813.

   INFORMACJE DODATKOWE


   1) W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów i przesłane w formie skanów.

   2) Dokumenty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego, datę osobistego dostarczenia do kancelarii Zarządu, a w przypadku dokumentów złożonych drogą mailową data wpływu na skrzynkę mailową.

   Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Sekcją Personalno – Administracyjną.

   Zakres obowiązków

   • opiniowanie wniosków inwestycyjnych, dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych oraz programów robót w branży elektrycznej,
   • przygotowanie wniosków do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej dla zadań ujętych w zatwierdzonych Rocznych Planach Remontów Nieruchomości (RPRN) oraz Rocznym Planie Konserwacji
    i Napraw (RPKiN) STUN na dany rok w branży elektrycznej, z zachowaniem procedur udzielania zamówienia publicznego, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i ustalanie wartości zamówienia,
   • ocena i weryfikacja opracowań projektowych w zakresie elektrycznym dla zamierzeń realizowanych w RPRN i RPKiN,
   • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla zadań związanych z remontami nieruchomości realizowanych przez Sekcję Technicznego Utrzymania Nieruchomości (STUN) na podstawie zatwierdzonych RPRN i RPKiN na dany rok budżetowy,
   • opiniowanie RPKiN oraz RPRN sporządzonych przez administratorów,
   • kontrola warunków właściwego, zgodnego z wymogami technicznymi zakwaterowania wojsk, przechowywania sprzętu bojowego oraz magazynowania materiałów,
   • przygotowanie dokumentów do realizacji zadań dotyczących remontów nieruchomości ujętych w zatwierdzonych planach rzeczowych RPRN i RPKiN na dany rok, mających zabezpieczenie finansowe z zachowaniem procedur udzielania zamówienia publicznego w ramach STUN,
   • rozliczanie zadań w zakresie elektrycznym realizowanych przez STUN,
   • sprawowanie kontroli nad przeprowadzanymi przez administratorów ustawowymi kontrolami okresowymi stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej,
   • uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi na terenach zamkniętych w zakresie branży elektrycznej,
   • sprawowanie kontroli nad administratorami w zakresie opracowywania, gromadzenia i przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego od momentu przyjęcia w użytkowanie do jego rozbiórki,
   • uczestniczenie w odbiorach i rozruchach obiektów po remoncie lub robotach inwestycyjnych,
   • uczestniczenie w pracach Komisji i kontrolach organizowanych przez jednostki nadrzędne i Zarząd,
   • nadzorowanie całokształtu gospodarki w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontów budowlanych pod względem jej zgodności z obowiązującymi zasadami i przepisami,
   • uczestniczenie w corocznych szkoleniach z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości dla pracowników wojska terenowych organów infrastruktury.

   Wymagania

   niezbędne do podjęcia zatrudnienia:

   • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne w zakresie branży elektrycznej,
   • posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
   • doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata udokumentowanej pracy na budowie w zakresie prowadzenia budowy lub jej nadzorowania w branży elektrycznej,
   • praktyczna znajomość MS Office,
   • podstawowa praktyczna i teoretyczna wiedza dotycząca zagadnień
    z dziedziny prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego,
   • umiejętność pracy na dokumentacji budowlanej,
   • umiejętność pracy w zespole.

   dodatkowe:

   • praktyczna znajomość programów komputerowego kosztorysowania
    (np. NORMA PRO, ZUZIA, RODOS, WINBUD itp.),
   • doświadczenie zawodowe z nadzoru inwestorskiego nad robotami
    w branży elektrycznej na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków minimum 18 miesięcy,
   • posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej do dozoru (D) lub eksploatacji (E) dla grupy 1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną),
   • wyrażenie zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

   Oferujemy

   Warunki zatrudnienia:

   • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę zawartej na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas określony a następnie nieokreślony,
   • wymiar czasu pracy: pełny etat,
   • stabilne zatrudnienie w zgranym zespole.

 • Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości w branży SANITARNEJ

  Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
  • Kraków
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie zatrudni

   na stanowisko:

   Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości

   w branży SANITARNEJ

   Wymagane dokumenty:

   • Podanie o pracę adresowane do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury,
   • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
   • Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych,
   • Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa,
   • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce: BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,
   • Kwestionariusz osobowy – zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce: BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,
   • Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce: BIP-OGŁOSZENIA-PRACA.

   Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 19 listopada 2021 r.:


   1) osobiście w siedzibie firmy - Kraków ul. Mogilska 85 (kancelaria) – jednakże, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zaleca się składanie dokumentów w formie elektronicznej:

   2) adres e-mail: rzikrakow.kancelaria@ron.mil.pl, lub

   3) faksem nr. fax. 261 130 813.

   INFORMACJE DODATKOWE


   1) W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów i przesłane w formie skanów.

   2) Dokumenty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego, datę osobistego dostarczenia do kancelarii Zarządu, a w przypadku dokumentów złożonych drogą mailową data wpływu na skrzynkę mailową.

   Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Sekcją Personalno – Administracyjną.

   Zakres obowiązków

   • opiniowanie wniosków inwestycyjnych, dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych oraz programów robót w branży sanitarnej,
   • przygotowanie wniosków do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej dla zadań ujętych w zatwierdzonych Rocznych Planach Remontów Nieruchomości (RPRN) oraz Rocznym Planie Konserwacji
    i Napraw (RPKiN) STUN na dany rok w branży sanitarnej, z zachowaniem procedur udzielania zamówienia publicznego, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i ustalanie wartości zamówienia,
   • ocena i weryfikacja opracowań projektowych w zakresie sanitarnym dla zamierzeń realizowanych w RPRN i RPKiN,
   • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla zadań związanych z remontami nieruchomości realizowanych przez Sekcję Technicznego Utrzymania Nieruchomości (STUN) na podstawie zatwierdzonych RPRN i RPKiN na dany rok budżetowy,
   • opiniowanie RPKiN oraz RPRN sporządzonych przez administratorów,
   • kontrola warunków właściwego, zgodnego z wymogami technicznymi zakwaterowania wojsk, przechowywania sprzętu bojowego oraz magazynowania materiałów,
   • przygotowanie dokumentów do realizacji zadań dotyczących remontów nieruchomości ujętych w zatwierdzonych planach rzeczowych RPRN i RPKiN na dany rok, mających zabezpieczenie finansowe z zachowaniem procedur udzielania zamówienia publicznego w ramach STUN,
   • rozliczanie zadań w zakresie sanitarnym realizowanych przez STUN,
   • sprawowanie kontroli nad przeprowadzanymi przez administratorów ustawowymi kontrolami okresowymi stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej,
   • sprawowanie kontroli nad administratorami w zakresie opracowywania, gromadzenia i przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego od momentu przyjęcia w użytkowanie do jego rozbiórki, a w szczególności,
   • uczestniczenie w odbiorach i rozruchach obiektów po remoncie lub robotach inwestycyjnych,
   • uczestniczenie w pracach Komisji i kontrolach organizowanych przez jednostki nadrzędne i Zarząd,
   • nadzorowanie całokształtu gospodarki w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontów budowlanych pod względem jej zgodności z obowiązującymi zasadami i przepisami,
   • uczestniczenie w corocznych szkoleniach z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości dla pracowników wojska terenowych organów infrastruktury.

   Wymagania

   niezbędne do podjęcia zatrudnienia:

   • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne w zakresie branży sanitarnej,
   • posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata udokumentowanej pracy na budowie w zakresie prowadzenia budowy lub jej nadzorowania w branży elektrycznej,
   • praktyczna znajomość MS Office,
   • podstawowa praktyczna i teoretyczna wiedza dotycząca zagadnień
    z dziedziny prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego,
   • umiejętność pracy na dokumentacji budowlanej,
   • umiejętność pracy w zespole.

   dodatkowe:

   • praktyczna znajomość programów komputerowego kosztorysowania
    (np. NORMA PRO, ZUZIA, RODOS, WINBUD itp.),
   • doświadczenie zawodowe z nadzoru inwestorskiego nad robotami
    w branży elektrycznej na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków minimum 18 miesięcy,
   • posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej do dozoru (D) lub eksploatacji (E) dla grupy 2 (urządzenia, instalacje i sieci energetycznych wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenie energetyczne),
   • posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej do dozoru (D) lub eksploatacji (E) dla grupy 3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe),
   • wyrażenie zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

   Oferujemy

   Warunki zatrudnienia:

   • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę zawartej na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas określony a następnie nieokreślony,
   • wymiar czasu pracy: pełny etat,
   • stabilne zatrudnienie w zgranym zespole.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka