Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej

                      

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Inżynier Warszawa.
Kategorie zawodowe: inżynieria / technologia / technika.

Oferty pracy Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej

Wybrane oferty innych pracodawców

Mapa Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej

Siedziba główna

Opinie o firmie Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej

3

Na podstawie 2 oceny z Google.

Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek

9 miesięcy temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Praca Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej - oferty archiwalne

 • Specjalista w Pracowni Certyfikacji Wyrobów

  Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • · CV;

   · podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta WOBWSŻ (list motywacyjny);

   · kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

   · kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia/stażu pracy,

   · inne kopie dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe, np. dyplomy, świadectwa;

   · oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

   · oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

   · oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Zakres obowiązków

   • prowadzenie szkoleń i doradztwa z obszaru bezpieczeństwa żywności,
   • udzielanie informacji o wymaganiach jakościowych dla żywności, bezpieczeństwa żywności, zasad oceny zgodności wyrobów;
   • wykonywanie obowiązków specjalisty określonych w dokumentacji jednostki certyfikującej wyroby;
   • nadzorowanie zbiorów bibliotecznych i prowadzenie dokumentacji w tym obszarze.

   Wymagania

   • tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności i/lub żywienia człowieka, chemii, lub kierunków pokrewnych,
   • wymagany staż pracy 3 lata w branży spożywczej,
   • znajomość systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
   • znajomość pakietu Office,
   • bardzo dobra organizacja pracy
   • zdolności interpersonalne – łatwość komunikacji (w tym przekazywania wiedzy) oraz umiejętność pracy w zespole;
   • sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy;
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • pełny etat
   • umowa o pracę na okres próbny z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony
   • planowany termin zatrudnienia: październik 2021 r.
   • stabilną pracę, otwarte i przyjazne środowisko pracy
   • trzynaste wynagrodzenie,
   • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
   • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie
   • dodatek stażowy od 5% do 20%
   • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Specjalista w Pracowni Certyfikacji Wyrobów

  Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • · CV;

   · podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta WOBWSŻ (list motywacyjny);

   · kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

   · kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia/stażu pracy,

   · inne kopie dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe, np. dyplomy, świadectwa;

   · oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

   · oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

   · oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Zakres obowiązków

   • prowadzenie szkoleń i doradztwa z obszaru bezpieczeństwa żywności,
   • udzielanie informacji o wymaganiach jakościowych dla żywności, bezpieczeństwa żywności, zasad oceny zgodności wyrobów;
   • wykonywanie obowiązków specjalisty określonych w dokumentacji jednostki certyfikującej wyroby;
   • nadzorowanie zbiorów bibliotecznych i prowadzenie dokumentacji w tym obszarze.

   Wymagania

   • tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności i/lub żywienia człowieka, chemii, lub kierunków pokrewnych,
   • wymagany staż pracy 3 lata w branży spożywczej,
   • znajomość systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
   • znajomość pakietu Office,
   • bardzo dobra organizacja pracy
   • zdolności interpersonalne – łatwość komunikacji (w tym przekazywania wiedzy) oraz umiejętność pracy w zespole;
   • sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy;
   • posiadanie obywatelstwa polskiego
   • korzystanie z pełni praw publicznych
   • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Oferujemy

   • pełny etat
   • umowa o pracę na okres próbny z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony
   • planowany termin zatrudnienia: październik 2021 r.
   • stabilną pracę, otwarte i przyjazne środowisko pracy
   • trzynaste wynagrodzenie,
   • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
   • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie
   • dodatek stażowy od 5% do 20%
   • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Starszy specjalista

  Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 200-3 600 zł / mies.
  • Wymagane dokumenty:

   • CV;
   • list motywacyjny;
   • dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe;
   • dokument potwierdzający staż pracy;
   • oświadczenie o niekaralności;
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

   Oferty niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do drugiego etapu kwalifikacji (rozmów kwalifikacyjnych) wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

   UWAGA:

   • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań oraz rozmów kwalifikacyjnych;
   • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci;
   • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

   Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

   Zakres obowiązków

   • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium według normy
    PN-EN ISO/IEC 17025;
   • prowadzenie i wykonywanie badań w laboratorium;
   • walidacja metod badawczych;
   • przygotowywanie, prowadzenie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji
   • prowadzenie i nadzór nad wykonywanymi badaniami;
   • realizacja audytów wewnętrznych zgodnie z planem audytów;
   • przygotowywanie raportów / analiz.

   Wymagania

   niezbędne:

   • wykształcenie wyższe techniczne (o specjalności: Mechanika i budowa maszyn, Konstrukcja maszyn i urządzeń; Technologia maszyn lub pokrewne);
   • znajomość zagadnień z obszaru systemu zarządzania w laboratorium badawczym według normy PN-EN ISO/IEC 17025;
   • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym;
   • umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych (np. siłomierz, suwmiarka, pirometr, cylinder miarowy);
   • znajomość pakietu MS Office;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
   • dokładność, staranność i precyzja w działaniu.

   Mile widziane:

   • doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika ds. Jakości wg normy ISO 17025;
   • uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 17025;
   • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

   Oferujemy

   • pełny etat / wymiar etatu: 1
   • umowa o pracę na okres próbny z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony;
 • Specjalista

  Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 3 200-3 400 zł / mies.
   • CV;
   • podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta WOBWSŻ (list motywacyjny);
   • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;
   • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia/stażu pracy,
   • inne kopie dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe, np. dyplomy, świadectwa;
   • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • Oferty niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

    Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

    O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do drugiego etapu kwalifikacji (rozmów kwalifikacyjnych) wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

   Zakres obowiązków

   • identyfikacja i analiza parametrów technicznych sprzętu;
   • prowadzenie badań eksploatacyjnych sprzętu logistycznego oraz gastronomicznego i chłodniczego;
   • przygotowanie dokumentacji technicznej na zakup sprzętu nowego, modernizację sprzętu znajdującego się w eksploatacji lub jego napraw;
   • przygotowanie raportów / analiz

   Wymagania

   niezbędne:

   • wykształcenie wyższe techniczne, min. ukończone studia I stopnia;
   • znajomość zagadnień z obszaru techniki oraz mechaniki i ich zastosowania w procesie formułowania wymagań technicznych;
   • znajomość pakietu MS Office;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
   • dokładność, staranność i precyzja w działaniu.

   Mile widziane:

   • wykształcenie techniczne (o specjalności mechanika i budowa maszyn, konstrukcja maszyn i urządzeń, technologia maszyn lub pokrewne – w przemyśle spożywczym);
   • znajomość pakietu AutoCad w stopniu podstawowym;
   • znajomość procesów logistycznych w Wojsku Polskim;
   • posiadanie uprawnień SEP G1 do 1 kV;
   • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

   Oferujemy

   • pełny etat / wymiar etatu: 1
   • umowa o pracę na okres próbny z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony;

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka