Oferty pracy Specjalista ds. stosunków międzynarodowych w miastach

Specjalista ds. stosunków międzynarodowych - najnowsze oferty pracy

Znalezionych ofert: 1
Zawód: Specjalista ds. stosunków międzynarodowych
ASK Poland Sp. z o.o.

Młodszy Specjalista ds. Procurement

ASK Poland Sp. z o.o.
ASK Poland Sp. z o.o.
Specjalista ds. stosunków międzynarodowych umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
10-01-2022
Zawód / stanowisko
Miejscowość
Województwo
Formy zatrudnienia
Zarobki brutto/mies. ?
Oferty z okresu

Zawód specjalisty ds. międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe są zbiorem stosunków gospodarczych, politycznych, ideologicznych, prawnych, dyplomatycznych i innych oraz stosunków między państwami i systemami państw, między klasami głównymi, głównymi siłami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi, organizacjami i ruchami społecznymi działającymi na arenie światowej. Specjaliści w dziedzinie stosunków międzynarodowych są zapraszani do pracy w ambasadach i konsulatach, a także w różnych zagranicznych strukturach gospodarczych i organizacjach międzynarodowych. Jest to pracownik o humanitarnym nastawieniu i szerokiej perspektywie: zna języki obce, jest delikatny i rozumie problemy światowej polityki. Specjaliści tej klasy często przyciągają negocjacje i spotkania na poziomie międzynarodowym. Niektóre obszary zainteresowania specjalistów pracujących w dziedzinie stosunków międzynarodowych obejmują globalizację, ekologię, zrównoważony rozwój, terroryzm, rozwój gospodarczy, finanse międzynarodowe i prawa człowieka; żeby wymienić tylko kilka. Analizy dotyczące spraw zagranicznych pomagają organizacjom pozarządowym, agencjom rządowym i korporacjom prywatnym zarówno formułować, jak i weryfikować swoje polityki w oparciu o to, co dzieje się w stragegicznie ważnych częściach świata.

Jak zostać specjalistą ds. międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe to oddział nauk społecznych i politycznych. Główny nacisk kładzie na badania stosunków zagranicznych między suwerennymi narodami w sprawach politycznych, gospodarczych i dyplomatycznych. Dotyczy to również kwestii dotyczących roli organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych (NGO) i międzynarodowych korporacji w tych sprawach. Specjaliści pracujący w tej dziedzinie mogą być zatrudniani przez urzędy i agencje rządowe pracujące za granicą lub w ambasadach analizujących i interpretujących politykę zagraniczną. Mogą być również zatrudnieni w międzynarodowych organizacjach, fundacjach i branżach w swoich działach Public Relations, służąc jako powiązania między działalnością firmy a podmiotami prawa międzynarodowego je regulującymi.

Oto niewyczerpująca lista typowych zadań, które musi wykonać specjalista ds. stosunków międzynarodowych:

  • analizowanie i interpretowanie międzynarodowych polityk, zagadnień, przepisów, a także działań rządów, przedsiębiorstw i organizacji za granicą:
  • prognozowanie trendów politycznych, gospodarczych i społecznych;
  • identyfikowanie zagadnień międzynarodowych do badań i analiz;
  • analizowanie możliwych przyczyn i konsekwencji problemów międzynarodowych, a także opracowywanie możliwych rozwiązań.
  • współpraca z urzędnikami państwowymi, organami obywatelskimi, agencjami badawczymi, mediami i partiami politycznymi zajmującymi się sprawami zagranicznymi:
  • doradzanie pracodawcom w sprawach polityki publicznej i stosunków;
  • ocena programów i polityk oraz udzielanie porad instytucjom i organizacjom;
  • zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych z wyników wyborów, badań opinii publicznej i projektów legislacyjnych z zagranicy w celu opracowania zaleceń;

Specjalista ds. międzynarodowych - wymagania

Jeśli chodzi o cechy osobiste, specjalista powinien mieć rozwiniętą pamięć, umiejętność analizowania, a także umiejętnie mówić i pisać. Nie mniej ważne są cechy towarzyskie i dyplomacja. Dodatkowymi atutami będą tolerancja na stres, znajomość psychologii, gotowość do ciągłych podróży służbowych i umiejętności organizacyjne. Z reguły obowiązki specjalisty w dziedzinie stosunków międzynarodowych obejmują pracę w określonym regionie, co oznacza badanie sytuacji, opracowywanie zaleceń w dziedzinie ekonomii, polityki, kultury, a także prognozowanie niektórych procesów. Kariera specjalisty w stosunkach międzynarodowych jest dość skomplikowana i wymaga maksymalnego działania, dlatego większość absolwentów studiów licencjackich wybiera pracę w zagranicznej działalności gospodarczej, która oferuje im dość szerokie perspektywy.

Ile zarabia specjalista ds. międzynarodowych?

Międzynarodowi specjaliści ds. Relacji mają wiele możliwości zatrudnienia w kilku różnych firmach, instytucjach i urzędach rządowych zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Specjaliści ci mają wiele perspektyw edukacyjnych w tej dziedzinie. Najpierw i najczęściej muszą uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych, a następnie kontynuować studia magisterskie lub doktoranckie w jednej ze specjalizacji stosunków międzynarodowych (np. rozwój ekonomiczny i zrównoważony, ochrona praw człowieka oraz przestępczość zorganizowana i terroryzm zapobieganie). Doświadczenie może być kluczowym faktem i wielkim atutem dla wnioskodawców w tej dziedzinie. Najczęstszym sposobem uzyskania niezbędnego doświadczenia jest wolontariat w dziedzinach związanych ze sprawami politycznymi i międzynarodowymi. Wiele organizacji pozarządowych i międzynarodowych fundacji stale poszukuje pomocy i wolontariuszy, aby pomóc w ich sprawie. Wiele placówek poszukuje specjalistów w tej dziedzinie. Im wieksza organizacja państwowa lub prywatna, to tym większe perspektywy kariery i wynagrodzenia. Zależne są one jednak od wielu czynników.