Praca Komornik

Praca alert - powiadomienia

Komornik

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 17 ofert pracy

Praca zawód komornik

Komornik to osoba, która jest odpowiedzialna za ściąganie wierzytelności od dłużnika. Praca w tym charakterze wymaga, oprócz odpowiedniego przygotowana zawodowego, odpowiednich cech charakteru. Komornik, wykonując swoje obowiązki, często narażony jest na sytuacje stresogenne, a także musi liczyć się z niezbyt przychylnym nastawieniem osób, wobec których prowadzone są czynności windykacyjne. W zamian praca ta pozwala osiągać stosunkowo dobre dochody. Przekonajmy się zatem, kto pracować w tym zawodzie i jak zostać komornikiem?

Zawód komornik – predyspozycje i wskazania

Osoba chcąca pracować w zawodzie komornika, oprócz właściwego wykształcenia, musi także posiadać odpowiednie predyspozycje psychologiczne. Kandydat, który chce wykonywać tę profesję, musi być przede wszystkim odporny na stres, pewny siebie oraz opanowany i zdecydowany. Wszystko to jest wymagane ze względu na dużą niechęć społeczną do tego zawodu. Praca komornika wymaga umiejętności oddzielenia pracy zawodowej, od tego co tak naprawdę czuje. W trakcie wykonywania swoich obowiązków nie może on ulegać prośbom, czy błaganiom oraz musi być konsekwentny w dążeniu do celu. Nie może także okazywać strachu, musi podejmować trafne decyzje oraz posiadać zdolność logicznego rozumowania i sprawność językową. Komornik jako urzędnik państwowy działa w oparciu o regulacje prawne. Jego zadaniem jest przeprowadzenie procesu egzekucyjnego szybko i bezkonfliktowo. Jednocześnie musi zachować pełen szacunek wobec dłużnika.

Jak zostać komornikiem sądowym?

Droga do wykonywania zawodu komornika nie należy do prostych. Żeby rozpocząć naukę w tym kierunku, należy spełnić podstawowe kryteria, jakie stawiane są kandydatom na to stanowisko, a mianowicie:

  • posiadać obywatelstwo polskie;
  • mieć ukończone 28 lat;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowaną opinię;
  • ukończyć studia prawnicze na terytorium Polski oraz uzyskać tytuł magistra prawa;
  • posiadać zdolność psychologiczna oraz fizyczna do wykonywania tego zawodu, co jest orzeczone przez lekarza medycyny pracy;
  • osoba chcąca zostać komornikiem musi także odbyć aplikację komorniczą zakończoną egzaminem komorniczym;
  • należy także co najmniej 2 lata pracować w charakterze asesora komorniczego.

Kandydat na komornika nie może być także karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także nie może być podejrzany o przestępstwo skarbowe ścigane z orzeczenia publicznego, czy też przestępstwo skarbowe. Chcąc przystąpić do aplikacji komorniczej, w pierwszej kolejności należy przystąpić do egzaminu konkursowego. Egzamin ten organizowany jest co roku. Aby uzyskać wynik pozytywny, należy odpowiedzieć na 90 ze 150 pytań. Egzamin ten ma charakter odpłatny. Kolejnym etapem jest odbycie aplikacji komorniczej, która trwa 2 lata i odbywa się pod opieką wybranego komornika- patrona. W tym czasie kandydat odbywa zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, które mają za zadanie przygotować go do pracy na stanowisku komornika. Po odbyciu aplikacji aplikant przystępuje do egzaminu komorniczego, który składa się z części pisemnej oraz ustnej. Zdanie tego egzaminu nie daje jednak natychmiastowej pracy w tym zawodzie. Otóż ostatnim etapem, przed zostaniem pełnoprawnym komornikiem sądowym jest konieczność przepracowania co najmniej 2 lat jako asesor komorniczy.

Z wyżej wymienionego obowiązku, czyli odbycia aplikacji, zdania egzaminu komorniczego oraz odpracowania 2-letniej praktyki jako asesor zwolnieni są sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni oraz notariusze i osoby, które ukończyły aplikację sądową prokuratorską, adwokacką, radcowską, czy notarialną. Obowiązek ten nie dotyczy także osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Licytacje komornicze

Czym są licytacje komornicze? Jest to nic innego, jak publiczna sprzedaż ruchomości bądź nieruchomości dłużnika, która prowadzona jest w ramach postępowania komorniczego. Organizowane są po to, by na skutek wierzyciel odzyskał swoje pieniądze. Licytacja trwa zazwyczaj do momentu, kiedy zainteresowana osoba zadeklaruje najwyższą kwotę, której nikt nie przebije. Innymi słowy, odbywa się to na zasadzie „kto da więcej”. Ostateczne postanowienie o przebiciu ceny wydawane jest przez sąd, pod którego nadzorem komornik przeprowadza licytację. Licytant, który zaoferował najwyższą cenę, zobowiązany jest wpłacić w ciągu 14 dni odpowiednią kwotę na rachunek depozytowy sądu.

Licytacja, która przeprowadzana jest przez komornika to ostateczność, co oznacza, że ściąganie należności od dłużnika rozpoczyna się zazwyczaj od zajęcia posiadanych oszczędności bądź uzyskiwanych dochodów. Dopiero w sytuacji, gdy komornik nie ma czego zająć, w grę wchodzi przeprowadzenie licytacji. Poprzedzona jest ona zazwyczaj wezwaniem do uregulowania długu. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania nie zostanie on uregulowany, dopiero wtedy komornik dokonuje zajęcia majątku dłużnika.

Komornik zobowiązany jest do podania do wiadomości publicznej gdzie i kiedy odbędzie się licytacja. Informacja ta publikowana jest zazwyczaj w formie obwieszczenia, które zamieszczane jest w siedzibie sądu rejonowego, przy którym działa komornik, na stronie internetowej komornika, czy też stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Niekiedy wiadomość o licytacji komorniczej można znaleźć również w lokalnej prasie.

Zarobki komornika

Zapewne wiele osób zastanawia się, ile zarabia komornik? Otóż trudno określić jednoznacznie konkretną kwotę, ponieważ w przypadku tego zawodu wszystko zależy od liczby przeprowadzonych spraw oraz kwoty wyegzekwowanych należności.

Jego głównym dochodem są odsetki od przeprowadzonych postępowań komorniczych. Komornik zazwyczaj otrzymuje 10% wartości egzekwowanej kwoty. I nie ma tutaj znaczenia, czy te pieniądze wyegzekwował z rachunku bankowego dłużnika, jego pensji, czy zajętego majątku. Jednak i w tym przypadku są pewne ograniczenia, które mówią, że komornik nie może za jedną sprawę dostać mniej niż 300zł oraz nie więcej niż 50 000zł.

W przypadku kiedy dłużnik w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty dokona spłaty całości lub części wierzytelności, komornikowi przysługuje 3% wyegzekwowanej kwoty. W przypadku licytacji komornik otrzymuje 10% zaoferowanej kwoty. Najkorzystniej dla niego jest sprzedać zajęte mienie podczas pierwszej licytacji, ponieważ wtedy cena wywoławcza jest równa ¾ sumy oszacowania. Podczas drugiej licytacji cena wywoławcza zostaje obniżona do wartości 2/3 sumy oszacowania, co negatywnie wpływa na zarobki komornika. Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszła ustawa o obowiązku składania przez komorników oświadczeń majątkowych, dzięki której wysokość zarobków w tej branży jest jawna.

Praca komornika to jedna z najbardziej pożądanych profesji z zakresu prawa i administracji. Zawód komornika uznawany jest za jeden z najtrudniejszych, ponieważ wymaga odpowiednich predyspozycji psychologicznych oraz gotowości do pracy w niestandardowych warunkach, a czasami nawet zagrożeniu.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka