Praca Kierownik magazynu

Praca alert - powiadomienia

Kierownik magazynu

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 14 ofert pracy

Praca zawód kierownik magazynu

Kim jest kierownik magazynu?

Kierownik magazynu sprawuje nadzór nad wszystkim, co dzieje się w magazynie. Odpowiada za planowanie, realizację oraz koordynację wszystkich procesów związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem, uzupełnianiem braków oraz dystrybucją surowców/produktów danej firmy.

Magazynowanie jest jednym z głównych ognisk łańcucha dostaw. Zatem kierownik magazynu pełni bardzo odpowiedzialną rolę ze względu na ścisły związek z funkcjonowaniem i wydajnością całego przedsiębiorstwa. Współpracuje od bezpośrednio z kierownikiem produkcji, a także powinien mieć wgląd i uczestniczyć w poszczególne etapy procesu produkcyjnego — od planowania aż po dostawę do punktów sprzedaży. Kierownik magazynu wraz z kierownikiem produkcji powinni ściśle ze sobą współpracować, aby zagwarantować firmie prawidłową i płynną produkcję oraz przepływ towarów od magazynu aż do klienta docelowego.

Zakres obowiązków kierownika magazynu

Wiemy już, że stanowisko kierownika magazynu jest bardzo odpowiedzialne. Spróbujmy prześledzić ogólną listę obowiązków na tym stanowisku, jakie najczęściej pojawiają się w ogłoszeniach o pracę.

Zarządzanie zespołem

Kierownik magazynu musi sprawować nadzór oraz kierować pracą i obowiązkami pozostałych pracowników magazynu.

Planowanie przyjęć i wydań ładunków

Kolejnym z zadań kierownika magazynu jest planowanie poszczególnych etapów wykonywanych w magazynie czynności oraz zapewnienie ich przestrzegania. Kierownik magazynu jest również osobą, która podejmuje decyzje w razie sytuacji niestandardowych.

Kontrola zapasów

Stałe monitorowanie zgromadzonych w magazynie ładunków. Zadaniem kierownika magazynu jest zapewnienie ciągłości dostępności produktów.

Optymalizacja przestrzeni

Zarządzanie przestrzenią magazynową jest jednym z najważniejszych wyzwań, które stoją przed każdym kierownikiem magazynu. Odpowiednia organizacja ładunków umożliwia zwiększenie wydajności wszystkich pracowników magazynowych.

Zakres obowiązków kierownika magazynu będzie się różnił w zależności od rozmiarów magazynu, którym ma zarządzać oraz rodzaju ładunków, jakie będą w nim składowane. Powyższa lista to tylko niektóre z obowiązków, z jakimi musi mierzyć się osoba na tym stanowisku.

Jak zostać kierownikiem magazynu?

Aby zostać kierownikiem magazynu niezbędne będzie kierunkowe wykształcenie, bądź długoletnie doświadczenie w pracy w magazynie i kierowaniu zespołami ludzi. Wielu z koniecznych na tym stanowisku umiejętności można nauczyć się w trakcie pracy, podpatrując osoby na stanowiskach kierowniczych.

Kierownik magazynu będzie w swojej pracy odpowiedzialny za relacje nie tylko z podległymi pracownikami, ale również z dostawcami i klientami. Dlatego na pewno mile widziana będzie znajomość języka obcego, jak również umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz znajomość technik negocjacyjnych.

Powinien również mieć umiejętności typowo techniczne, jak np. znajomość nowoczesnych technologii, znajomość oprogramowania wykorzystywanego w branży logistycznej oraz zdolności analityczne.

Jakie są zarobki kierownika magazynu?

Ta kwestia jest mocno uzależniona od zakresu obowiązków oraz wielkości magazynu, którym ma zarządzać osoba na tym stanowisku. Wynagrodzenie kierownika magazynu obecnie waha się w granicach od 3500 do 15 tys. zł i wyżej. Najczęściej kierownicy magazynu dostają również służbowy telefon, laptop, a także samochód.