Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Formy zatrudnienia – umowa o pracę, o dzieło i umowa zlecenie

4 października 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

3 komentarze
Formy zatrudnienia – umowa o pracę, o dzieło i umowa zlecenie
Zatrudnienie wiąże się z podpisaniem umowy. Czym różni się umowa o pracę, o dzieło i o zlecenie? Co z nich wynika? Czy umowa o pracę zawsze opłaca się najbardziej? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Umowa o pracę chroni interesy pracownika, przez to uznawana jest najkorzystniejszą. To sprawia, że na ogół jest preferowaną formą zatrudnienia. Na rynku funkcjonują również inne rodzaje umów. Do tych zaliczyć należy: zlecenie i umowę o dzieło, a także coraz popularniejszy kontrakt B2B. To jednak, na którą umowę zdecydują się zainteresowane strony, nie zależy wyłącznie od nich – pod uwagę muszą również wziąć aktualnie obowiązujące przepisy.

Czy umowa o pracę to zawsze najlepsze rozwiązanie?

Wybór formy zatrudnienia często zależy od specyfiki wykonywanej pracy oraz indywidualnych preferencji. Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło, są często nazywane "umowami śmieciowymi", ale mogą one oferować pewne korzyści. Na przykład, osoba wykonująca dzieło lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia ma większą elastyczność w organizowaniu swojego czasu pracy.  Umowa zlecenie może być również atrakcyjna finansowo dla studentów poniżej 26. roku życia.

Zrozumienie różnic pomiędzy umowami jest istotne dla dokonania świadomego wyboru. 

Czym są umowy cywilnoprawne?

Umowy cywilnoprawne różnią się od umowy o pracę. W przypadku takiej formy zatrudnienia, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy, ale nie jest on związany tak ścisłymi wymogami dotyczącymi czasu i miejsca pracy, jak w przypadku umowy o pracę. To może być atrakcyjne dla osób, które szukają dodatkowego zajęcia lub które cenią sobie elastyczność. Umowy cywilnoprawne podlegają innym przepisom i nie oferują takiego samego poziomu ochrony i korzyści, jak umowa o pracę. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli świadomi tych różnic i dokonali świadomego wyboru formy zatrudnienia.

Forma zatrudnienia Opis
Umowa o pracę Najpopularniejsza forma zatrudnienia, zapewniająca pełne zabezpieczenie i korzyści dla pracownika.
Umowa zlecenia Forma z większą elastycznością, która umożliwia wykonanie określonej pracy bez stałego stosunku pracy.
Umowa o dzieło Specyficzna forma zatrudnienia, w której osoba wykonująca dzieło dostarcza określony rezultat.

Umowa o pracę – co oznacza w praktyce?

Najczęściej firmy zatrudniają w oparciu o umowę o pracę. Pracodawca musi zaoferować taką umowę wówczas, gdy zostają spełnione następujące przesłanki: pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, praca zostaje wykonana pod kierownictwem pracodawcy (lub osoby przez niego wyznaczonej), pracownik wykonuje pracę w miejscu i czasie, jakie zostało ustalone przez pracodawcę.

Umowa o pracę jest najbardziej pożądaną umową przez pracowników, bo w najpełniejszy sposób zabezpiecza ich interesy. Osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy może liczyć nie tylko na płatne urlopy, lecz także ma możliwość skorzystania ze zwolnienia chorobowego. Pracodawca jest też zobowiązany odprowadzać składki, co w praktyce oznacza, że pracownik będzie miał w przyszłości prawo do emerytury.

Szukasz pracy?

Pracownik produkcji

JOBME S.A.

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Skierniewice
Dodana

Edycja Opisów Produktów ALLEGRO dla STUDENTA

KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Tychy
Dodana

Pracownik fizyczny do rozładunku kontenerów

Domino Polska Sp. z o. o.

 • Bieruń
Dodana

Pracownik produkcji

JOBME S.A.

 • Tarnów
Dodana

Podsumowując, umowa o pracę jest gwarantem:

 • czasu zatrudnienia,
 • okresu wypowiedzenia,
 • możliwości skorzystania ze zwolnienia chorobowego,
 • urlopu,
 • składek odprowadzanych na konto emerytalne,
 • kwoty minimalnego wynagrodzenia o pracę,
 • prawa i świadczenia wynikające z kodeksu pracy.

Video

Na czym polega umowa zlecenie?

Umowy zlecenie cieszyły się dotychczas dużym zainteresowaniem pracodawców, bo pozwalały na optymalizację kosztów zatrudnienia. Dziś również są tańsze niż umowa o pracę, a z punktu widzenia osób pracujących w oparciu o taką umowę, dają większą swobodę w zakresie organizowania czasu pracy.

Zleceniobiorca – w odróżnieniu od pracownika – nie ma obowiązku wykonywania pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę. Co więcej, nie musi samodzielnie świadczyć pracy, może podzlecić wykonanie poszczególnych zadań osobom trzecim (o ile zapisy w umowach nie mówią inaczej). 

Umowa zlecenie ma następujące zalety:

 • gwarantuje minimalną stawkę godzinową,
 • dopuszcza dużą elastyczność w kwestii grafiku,
 • jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (ale składka chorobowa jest nieobowiązkowa).

Na umowie zlecenie nie masz prawa do urlopu, jednak możesz je nabyć. Prawo do płatnego zwolnienia chorobowego przysługuje Ci wtedy, jeśli dobrowolnie odprowadzasz składkę chorobową. Aby to zrobić, musisz złożyć stosowny wniosek do zleceniodawcy, z kolei on przekazuje informację do ZUS-u.

Kodeks pracy reguluje: Kodeks cywilny reguluje:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony

 • umowę o pracę na czas określony

 • umowę o pracę na okres próbny

 • umowę zlecenie
 • umowę o dzieło

 

Umowa o dzieło – charakterystyka

Umowa o dzieło jest specyficzną formą zatrudnienia. Wykonawca dzieła zobowiązuje się do wykonania określonego projektu lub zadania. Przykładem może być remont domu, zaprojektowanie strony internetowej lub namalowanie obrazu.

W przeciwieństwie do umowy o pracę nie ma tu mowy o stałym stosunku pracy. Zamiast tego, wykonawca dzieła jest zobowiązany do dostarczenia konkretnego rezultatu. Na przykład, programista komputerowy może być zatrudniony do stworzenia specyficznego oprogramowania, a krawiec do uszycia garnituru. W obu przypadkach wynagrodzenie jest zazwyczaj uzależnione od rezultatu, a nie od ilości godzin spędzonych na pracy.

Na umowie o dzieło:

 • możesz podzlecić wykonanie dzieła osobie trzeciej,
 • wykonujesz pracę w elastycznym wymiarze czasu, rozliczasz się z rezultatu,
 • nie opłacasz składek ZUS,
 • możesz rozwiązać umowę, jeśli wykonanie dzieła wymaga działań ze strony zamawiającego, a on uporczywie ich odmawia.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło – różnice

Umowa o dzieło i umowa zlecenie to dwie różne formy zatrudnienia, które różnią się kilkoma kluczowymi elementami.

Charakter pracy:

 • Umowa o dzieło: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia określonego rezultatu, czyli konkretnego dzieła, projektu lub zadania.
 • Umowa zlecenie: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy lub usługi na rzecz zleceniodawcy.

Odpowiedzialność za rezultat:

 • Umowa o dzieło: Wynagrodzenie zależy od efektu końcowego (rezultatu), a nie od ilości godzin pracy.
 • Umowa zlecenie: Wynagrodzenie może być uzależnione od ilości godzin przepracowanych nad zleceniem lub innych określonych kryteriów, niekoniecznie od rezultatu.

Elastyczność w czasie i miejscu pracy:

 • Umowa o dzieło: Wykonawca ma większą swobodę w organizowaniu czasu pracy i nie jest związany sztywnymi ramami czasowymi ani miejscem wykonywania pracy.
 • Umowa zlecenie: Często wiąże się z ustalonymi godzinami pracy lub określonymi terminami realizacji zlecenia.

Podzlecanie wykonania:

 • Umowa o dzieło: Wykonawca może podzlecić wykonanie dzieła innej osobie (subkontrahentowi) bez zgody zleceniodawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 • Umowa zlecenie: Wykonawca może podzlecić wykonanie zlecenia jedynie za zgodą zleceniodawcy.

Opłacanie składek i ubezpieczeń:

 • Umowa o dzieło: Wykonawca nie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS (ubezpieczeń społecznych) z tytułu umowy o dzieło.
 • Umowa zlecenie: Wykonawca jest zobowiązany do opłacania składek ZUS, jednak składka chorobowa jest dobrowolna.

Podsumowując, umowa o dzieło skupia się na dostarczeniu konkretnego rezultatu, podczas gdy umowa zlecenie skupia się na świadczeniu określonych usług, opłacanych najczęściej na podstawie liczby przepracowanych godzin lub zgodnie z innymi ustalonymi kryteriami. Ponadto, umowa o dzieło oferuje większą elastyczność w organizacji pracy i możliwość podzlecenia jej wykonania innym osobom.

Video

Nowe rozwiązanie – kontrakt B2B

Coraz więcej osób otwiera jednoosobowe działalności gospodarcze, a zamiast tradycyjnych umów wybierają kontrakt B2B. Tu stosunek pracy reguluje ustawa Prawo Przedsiębiorców.

Kontrakt B2B jest lubiany przez zamawiających, ponieważ obniża koszty zamówienia. Jeśli planujesz założyć jednoosobową działalność, przemyśl to dobrze, ponieważ opłacanie składek będzie po Twojej stronie. Jeśli spełnisz kryteria, możesz skorzystać z ulg dla przedsiębiorców, takich jak mały ZUS, ulga na start czy 2-letni preferencyjny ZUS.

Podsumowanie

W artykule omówiono różne formy zatrudnienia dostępne na rynku pracy, zwracając uwagę na umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i kontrakt B2B. Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia powinien uwzględniać specyfikę wykonywanej pracy, indywidualne preferencje oraz aktualne przepisy prawne.

 

 

To może Cię również zainteresować

Umowa zlecenie a umowa o pracę - poznaj różnice

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o dzieło?

Umowa zlecenia polega na wykonywaniu określonej pracy bez stałego stosunku pracy, podczas gdy umowa o dzieło polega na dostarczeniu konkretnego rezultatu.

Czy osoba wykonująca dzieło musi samodzielnie przygotować materiały i narzędzia?

W zależności od umowy, osoba zleceniobiorca może być odpowiedzialna za dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, chociaż strony mogą to inaczej ustalić w umowie.

Czy umowa zlecenia podlega takim samym przepisom prawnym jak umowa o pracę?

Umowa zlecenia podlega innym przepisom prawnym i może nie oferować takiego samego poziomu ochrony i korzyści, jak umowa o pracę. Warto się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

3 komentarze

Diora

Diora

Zależy do czego umowa jest przydatna. To dotyczy także kosztów jakie są związane z danego typu umowami i każdy pracodawca o tym wie.
Nunias

Nunias

To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie, na przykład w przypadku zawarcia układu zbiorowego, a przede wszystkim przy wydawaniu regulacji wewnętrznej. Umowa o dzieło to na przykład coś wykonane od do a zlecenie ma inną formę.
Pekin

Pekin

Z każdym rodzajem umowy wiążą się różne korzyści prawne i administracyjne (i wady). Rozważania te zazwyczaj określają, który typ umowy jest najbardziej odpowiedni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.