Pracownik - prawa i obowiązki

Staż pracy: synonim wyzysku czy szansa na rozwój?

20 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 8 głosów

8 głosów

5 komentarzy
Staż pracy: synonim wyzysku czy szansa na rozwój?
Zastanawiasz się nad stażem? Odkryj, kto może starać się o staż i jakie korzyści niesie zatrudnienie stażysty. Czy staż to faktycznie synonim wyzysku?

Jak najczęściej postrzegają staż osoby bezrobotne? Odpowiedź na to pytanie miała dać kampania społeczna „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz”. Szczegółowe badania wśród studentów przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK). Wyniki nie są optymistyczne. Poza możliwościami rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia, wiele osób postrzega staż również w kategorii wyzysku. Część badanych wskazywała np. na brak wynagrodzenia czy konieczność pracy po godzinach. Czy tak rzeczywiście wyglądają staże w polskich firmach? Niekonieczne.

Organizacja stażu

Podstawową zasadą, o jakiej należy pamiętać jest to, że nie każda firma może utworzyć stanowisko dla stażysty. W praktyce niezbędne jest spełnienie wielu formalności. Jeżeli pracodawca współpracuje z urzędem pracy, doskonale zna procedury. Ponadto, nie bez znaczenia jest pula środków finansowych, jakimi dysponują pracownicy urzędu pracy. Najczęściej pieniądze na staże dostępne są na początku i pod koniec roku. Właśnie wówczas pracodawca ma największe szanse, by urząd skierował do jego firmy odpowiedniego bezrobotnego.

Kwestie formalne to przede wszystkim podpisanie stosownej umowy ze starostą. Ponadto, pracodawca musi spełnić szereg warunków. Wśród tych wskazać należy na:

  • zapewnienie stażyście szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy czy przepisów przeciwpożarowych oraz skierowanie na niezbędna badania,
  • poinformowanie go o zakresie jego obowiązków,
  • udzielenie dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Stażysta nie może pracować przy tym w nadgodzinach. Niezbędne jest też poinformowanie starosty o tym, że staż został przerwany z uwagi na np. brak nieusprawiedliwioną nieobecność stażysty w firmie.


Staż to nie tylko sposób na zdobycie doświadczenia, ale również szansa na pełne zatrudnienie po zakończeniu stażu.

Szukasz pracy?

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Lider zmiany gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Wynagrodzenie dla stażysty

Wydaje się, że część badanych nie rozróżnia stażu od praktyk. Te drugie są najczęściej bezpłatne, zaś za odbywanie stażu stażysta otrzymuje wynagrodzenie. To wypłacane jest przez urząd pracy. Stażowe, gdyż tak określa się pensję wypłacaną stażyście, to stosunkowo niewielkie pieniądze. Trzeba jednak pamiętać, że zakres obowiązków stażysty jest stosunkowo ograniczony – nie wykonuje on wszystkich czynności w firmie. Jego zadaniem jest przede wszystkim uczyć się, poznawać sposób funkcjonowania firmy czy organizacji pracy w zakładzie pracy. Mądrze ustalony staż pozwala stażyście np. przebrnąć przez wszystkie działy w przedsiębiorstwie, dzięki czemu rozumie on, w jaki sposób ono działa.

Zdobyć zatrudnienie

Z punktu widzenia pracodawcy korzyści płynących z zatrudnienia stażystów jest wiele. Przede wszystkim czas ten można poświęcić na szczegółowe zapoznanie osoby skierowanej do firmy z jej przyszłymi obowiązkami. Często bowiem zdarza się, że zaangażowani stażyści zostają zatrudnieni w zakładzie pracy, w którym odbywali staż. Dzięki temu pracodawca oszczędza pieniądze i czas na szkolenie nowego pracownika. W praktyce zatem korzyści płynących z odbycia stażu może być całkiem sporo.

Jeżeli pracodawca, u którego uczy się stażysta nie ma możliwości stworzenia nowego stanowiska i zatrudnienia byłego stażysty, pozostaje kwestia np. referencji. Dzięki nim były pracownik może znaleźć ciekawą posadę w przyszłości. Z całą pewnością można powiedzieć, że nabyte umiejętności czy doświadczenie będą atutem przy ubieganiu się kolejne posady. Staż zasadniczo można potraktować jako element, za pomocą którego unika się wykluczenia społecznego osoby młodej lub po 50. roku życia.

Staż jest szansą, aby osoba bezrobotna nie tylko zdobyła umiejętności lub przekwalifikowała się, ale również po jego odbyciu zdobyła zatrudnienie. Współcześnie ten rodzaj zatrudnienia jest coraz częściej doceniany zarówno przez poszukujących pracy, jak i pracodawców. O ile ci pierwsi liczyć mogą na podniesienie swoich kwalifikacji, nauczenie się czegoś nowego i drobne wynagrodzenie, o tyle ci drudzy mogą czas ten przeznaczyć na wyszkolenie sobie pracownika, którego  po zakończeniu stażu ?po prostu zatrudnią i ominą tym samym konieczność poświęcenia czasu na kierowanie pracownika na kursy czy dodatkowe szkolenia. W jaki sposób starać się o staż? W jaki sposób przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Kto może starać się o staż?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o staż może starać się szeroka grupa bezrobotnych. W pierwszej kolejności mowa tu o osobach młodych  do 25 roku życia, absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, jak również o osobach po 50. roku życia. Ze stażu skorzystać mogą także młode matki, osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych czy też doświadczenia zawodowego, jak również osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Aby jednak starać się o staż  w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w urzędzie pracy.

Jak długo na stażu?

Trzeba wskazać, że czas trwania stażu zależy w głównej mierze od sytuacji i wieku bezrobotnego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, staż może trwać:

  • od 3 do 6 miesięcy, gdy mowa o osobach, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji w odniesieniu do rynku pracy,
  • od 3 do 12 miesięcy, gdy dotyczy on bezrobotnych do 25. roku życia i osób do 27. roku życia.

Warto przy tym pamiętać, że po odbyciu stażu w danej firmie, były już stażysta może ubiegać się o zatrudnienie w tym miejscu. Pracodawca może też, ale nie musi  zaproponować zatrudnienia po upłynięciu okresu stażu.

Jak starać się o stażystę?

Z punktu widzenia pracodawcy przyjęcie na staż pracownika jest korzystne. Przede wszystkim nie ponosi on kosztów, może zaś pozyskać dobrego pracownika. Aby przyjąć osobę bezrobotną na staż, trzeba jednak przedrzeć się przez formalności. Zainteresowany podmiot  w pierwszej kolejności  musi złożyć wniosek o organizację stażu we właściwym urzędzie pracy. W ciągu 30 dni pracodawca otrzymuje odpowiedź od starosty o zatwierdzeniu lub też odrzuceniu wnioski. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, konieczne będzie podpisanie stosownej umowy ze starostą, w której to określone zostaną między innymi informacje dotyczące programu, zgodnie z którym realizowany będzie staż.

Jakie prawa ma stażysta?

Odbywany przez zainteresowaną osobę staż jest płatny. Tak zwane stypendium stażowe wypłacane jest przez urząd pracy, nie zaś przez pracodawcę. Dodatkowo stażyście przysługują 2 dni urlopu po przepracowaniu 30 dni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urząd pracy ma też obowiązek opłacać stażyście składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wszystkich wypłaconych stypendiów. Stażysta może też studiować w trakcie odbywania stażu, ale wyłącznie w trybie zaocznym lub wieczorowym (studenci studiów dziennych nie mogą ubiegać się o staż).

Koniec stażu

Po zakończeniu stażu, pracodawca ma możliwość zatrudnienia stażysty na pełny etat. Korzyści zatrudnienia stażystów są liczne, a zasoby i umiejętności zdobyte podczas odbywania stażu mogą przynieść znaczne korzyści dla firmy. Stażysta, który już zna strukturę firmy, jej kulturę i procesy, będzie mógł natychmiast przystąpić do pełnienia swoich obowiązków, co eliminuje koszty i czas potrzebne na szkolenie nowego pracownika. Ponadto, stażyści często wniosą świeżą perspektywę i innowacyjne pomysły do firmy, co może prowadzić do ulepszania procesów i zwiększania efektywności.

Stażysta, który się nie sprawdza...

Trzeba pamiętać, że fakt, iż stażysta pobiera wynagrodzenie z urzędu pracy nie zwalnia go od wykonywania swoich obowiązków w sposób należyty. Jeżeli pracodawca stwierdził, że stażysta ma więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, naruszył regulamin pracy lub też jego nieusprawiedliwiona nieobecność uniemożliwia zrealizowanie programu stażu, to może on skierować wniosek do starosty o pozbawienie stażysty możliwości ukończenia programu. W takim przypadku starosta może rozwiązać zawartą umowę, zaś pracodawca starać się o przyjęcie na staż innego pracownika.

Przyjąć stażystę czy praktykanta?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, różnica między stażem, a praktykami jest spora... Szczegóły: Stażysta czy może praktykant?

To może Cię również zainteresować

Zatrudnienie po stażu - zasady

Najczęściej zadawane pytania

Co dzieje się po zakończeniu stażu?

Po zakończeniu stażu, pracodawca ma możliwość zatrudnienia stażysty na pełny etat. Jest to korzystne dla firmy, ponieważ stażysta jest już zaznajomiony z jej strukturą i procesami.

Jak przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Proces przyjęcia osoby bezrobotnej na staż wymaga złożenia wniosku o organizację stażu w odpowiednim urzędzie pracy i oczekiwania na odpowiedź. Pozytywna decyzja otwiera drogę do podpisania umowy ze starostą i rozpoczęcia procesu zatrudniania stażysty.

Kto może starać się o staż?

Prawo do ubiegania się o staż mają różne grupy osób, w tym młodzi ludzie, absolwenci, osoby po 50. roku życia, młode matki, osoby bez kwalifikacji zawodowych czy doświadczenia zawodowego, jak również osoby bezrobotne.

Jak starać się o staż?

Najważniejszym etapem dla pracodawców, chcących zatrudnić stażystę, jest złożenie wniosku o organizację stażu w urzędzie pracy. Pozytywna decyzja otwiera drogę do podpisania umowy ze starostą i rozpoczęcia procesu zatrudniania stażysty.

Jaki jest czas trwania stażu?

Czas trwania stażu może różnić się w zależności od sytuacji, ale jest to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści dla firmy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

5 komentarzy

Ulka 89

Ulka 89

Wszystko zależy gdzie i w jakiej branży i dla kogo i czemu...
Grzegorz

Grzegorz

Różnie na to można patrzeć. Wiele ludzi uzna to za wyzysk a inni za naukę. Oczywiście jak popatrzymy na jakieś warunki finansowe to można mówić o tym negatywnie.
stazystka Dorota

stazystka Dorota

Staż - synonim wyzysku? Odpowiedź i tak i nie. Są staże płatne i niepłatne. Stażysta zdobędzie doświadczenie. Pracodawca na pewno ma zysk na stażystach.
stażystka Iwona  AM

stażystka Iwona AM

Staż - synonim wyzysku? Nie zawsze. Można zdobyć doświadczenie. Staż pracy z UP- to zysk dla przedsiębiorstwa, bo stażystom płaci nie zakład pracy a UP. Na pewno ni jednemu stażyście, uda się po stażu zatrudnić tam gdzie odbywa staż. Studenci na niektórych uczelniach, w trakcie studiów odbywają niepłatny staż. Jest on wpisany w plan ich zajęć. Mogą są dużo praktycznego nauczyć. Na pewno stażyści strat nie przynoszą pracodawcy.
Olaf

Olaf

Staż to normalna rzecz. Przecież nikt zwykle nie zmusza do odbywania stażu, a często dla młodych ludzi jest to dobry wstęp do rozpoczęcia kariery związanej z zatrudnieniem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka