Pracownik - prawa i obowiązki

Mój pracodawca (nie)łamie praw przy wypowiedzeniu - prawo a wypowiedzenie

8 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

4 komentarze
Mój pracodawca (nie)łamie praw przy wypowiedzeniu - prawo a wypowiedzenie
Umowa o pracę niesie za sobą możliwość jej wypowiedzenia. Pracownik, który uważa, że jego prawa w tym zakresie zostały naruszone, może odwołać się do właściwego sądu pracy. Warto zauważyć, że uprawnienia, jakie będą mu przysługiwały, w dużej mierze zależą od tego, jaka łączyła go z pracodawcą umowa.

Wstęp

Aktualnie wśród umów o pracę wymienić można umowy na czas nieokreślony, umowy na okres próbny, na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy. Okres wypowiedzenia w przypadku dwóch pierwszych ustawodawca dokładnie wskazuje w Kodeksie pracy. Przy pracy na umowie na czas określony, stosowny zapis musi znaleźć się w umowie. Zgodnie bowiem z art. 33 Kodeksu pracy: Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. A czego ewentualnie dochodzić przed sądem?

Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie

Oto, czego żądać może osoba, która świadczyła pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wnosząc pozew, pracownik musi określić czego się domaga, zaś sąd jest związany właśnie żądaniem pracownika. Jest to istotne na etapie końcowego wyroku. Jeżeli jednak sąd uzna, że orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia lub też przywrócenie do pracy jest niemożliwe, może zasądzić odszkodowanie na rzecz pracownika.

Przy ocenie możliwości uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, jak również ewentualnego przywrócenia do pracy, sąd bierze pod uwagę materiał dowodowy. Warto jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach kwestia ta będzie stosunkowo oczywista z uwagi na fakt, iż ustawodawca chroni stosunek pracy przed wypowiedzeniem niektórych grup, w tym kobiet w ciąży czy też osób w wieku przedemerytalnym. Wówczas też odszkodowanie może zostać przyznane tylko w ściśle określonych przypadkach. Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim wtedy, gdy przywrócenie do pracy nie jest możliwe, gdyż firma zbankrutowała lub przestała istnieć. Ponadto, zgodnie z art. 57 Kodeksu pracy, pracownikowi, który podjął pracę w wyniku orzeczenia o przywróceniu do pracy, przysługuje wynagrodzenie:

Szukasz pracy?

Magazynier

Domczar sp. z o.o.

  • Kolno
Dodana

Spawacz

FAMUR (GRENEVIA SA)

  • Gorlice
Dodana
Dodana

Mistrz (Wydział Remontów)

FAMUR (GRENEVIA SA)

  • Katowice
Dodana

Elektronik

FAMUR (GRENEVIA SA)

  • Katowice
Dodana
  • nie więcej niż za 1 miesiąc gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące,
  • gdy umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem w wieku przedemerytalnym, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy,
  • nie więcej niż za 2 miesiące w pozostałych przypadkach.

Warunkiem otrzymania powyższego wynagrodzenia jest podjęcie przez pracownika pracy.

Umowa na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy

W przypadku umowy na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy widać znaczną różnicę w stosunku do umowy o pracę, która zawarta została na czas określony. I tak, zgodnie z art. 59 Kodeksu pracy, W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Wysokość odszkodowanie przysługuje pracownikowi za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Od powyższej zasady istnieje jednak odstępstwo. Mowa o grupach, które korzystają ze specjalnej ochrony stosunku pracy, czyli pracownicach w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. Wówczas sąd może uznać wypowiedzenie, do którego doszło z naruszeniem przepisów, za bezskuteczne.

Okres próbny

Najmniejszy zakres praw dochodzić przed sądem mogą osoby, które pracowały na umowę o pracę na okres próbny. W takim przypadku są nie orzeka ani o bezskuteczności wypowiedzenia takiej umowy, ani też o przywróceniu pracownika do pracy. Jedyną formą, jakiej może dochodzić pracownik jest odszkodowanie. Jego wysokość jest z góry ustalona zgodnie z treścią zawartej przez strony umowy. Chodzi o okres, na jaki została ona zawarta. Zgodnie bowiem z art. 50 Kodeksu pracy odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Sąd uznaje racje pracownika

Warto zauważyć, że w przypadku przywrócenia do pracy lub przyznania odszkodowania, pracownik ma również dodatkowe prawa. I tak, zatrudnionemu, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Ponadto, okres pozostawania bez pracy, za który to nie zostało przyznane wynagrodzenie, nie jest uznawany za przerwę w zatrudnieniu. Innymi słowy mówiąc, nie pociąga on za sobą utraty uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia. Warto także pamiętać, że zgodnie z art. 51§2 Kodeksu pracy, w przypadku pracownika, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okres zatrudniania okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który to przyznano odszkodowanie.

Zrozumienie prawa pracy i swoich praw jako pracownik jest kluczowe dla unikania konfliktów i zapewnienia zgodności z prawem.

Rzeczy, które warto wiedzieć na ten temat

Zrozumienie prawa pracy jest kluczowe zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Warto również mieć na uwadze, że prawo pracy jest dynamicznie zmieniającym się obszarem, dlatego regularne konsultacje z ekspertem ds. prawa pracy mogą być niezbędne. W przypadku wątpliwości co do konkretnych sytuacji związanych z umową o pracę, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy lub inspektorem pracy. Może to pomóc w uniknięciu nieporozumień i konfliktów, zapewniając jednocześnie, że obie strony są świadome swoich praw i obowiązków. Pamiętaj, że przepisy mogą się różnić w zależności od kraju, w którym pracujesz, dlatego zawsze warto zwrócić się o pomoc do eksperta z lokalnym doświadczeniem.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są różne rodzaje umów o pracę w Polsce?

W Polsce wyróżnia się umowy na czas nieokreślony, okres próbny, czas określony oraz na czas wykonywania określonej pracy.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli jestem na umowie na czas określony?

Tak, odszkodowanie może przysługiwać za czas, do którego umowa miała trwać, ale nie więcej niż za 3 miesiące.

Jakie prawa mają kobiety w ciąży w kontekście umów o pracę?

Kobiety w ciąży korzystają ze specjalnej ochrony stosunku pracy i sąd może uznać wypowiedzenie za bezskuteczne.

Czy mogę ubiegać się o przywrócenie do pracy, jeśli pracowałem na umowę na okres próbny?

Nie, w przypadku umowy na okres próbny, nie można orzekać o przywróceniu do pracy. Możliwe jest jedynie odszkodowanie.

Czy okres pozostawania bez pracy wpływa na moje uprawnienia związane z zatrudnieniem?

Nie, okres pozostawania bez pracy nie jest uznawany za przerwę w zatrudnieniu i nie wpływa na utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

4 komentarze

Belia2

Belia2

Dzisiaj wszystko lepiej jest znaleźć w sieci lub skorzystać z porad i dlatego nikt nie jest pozostawiony sam i może walczyć o swoje.
Maciek

Maciek

Jeżeli wszystko odbywa się za porozumieniem stron to dobrze, ale dobrze wiedzieć jak sytuacja by była zupełnie odwrotna - jak wtedy sobie z tym wszystkim radzić.
Jurek

Jurek

Mój pracodawca (nie)łamie prawa przy wypowiedzeniu,uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Tylko odszkodowanie. Sąd uznaje racje pracownika- artykuł fachowy, dla mnie trudny ale dużo zrozumiałem. Warty przeczytania...
Hacker

Hacker

Zasady wypowiedzenia są jasne i czytelne i muszą zostać zrealizowane w dość dobry sposób. To jest dobrze w tym ukłądzie poznac wszystko co i jak jest zgodne z prawem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka