Twoje miejsce pracy w umowie

Twoje miejsce pracy w umowie
W umowie o pracę powinna znaleźć się informacja o miejscu pracy osoby zatrudnionej. Tak przynajmniej wynika z przepisów, które znaleźć można w Kodeksie pracy. Warto przy tym dodać, że pracodawca ma możliwość skierować pracownika do pracy w innym miejscu, np. oddziale firmy.

W umowie o pracę znaleźć musi się wiele punktów. Choć zainteresowane strony mają sporą dowolność w ustalaniu poszczególnych postanowień, nie można zapominać, że ustawodawca dokładnie wskazał elementy, jakie muszą znaleźć się w każdym dokumencie podpisywanym przez pracodawcę i pracownika. Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy mowa o tym, że ?umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy?. W stosunku do ostatniego punktu niezbędne jest wskazanie:

  • rodzaju wykonywanej pracy,
  • miejsca wykonywania pracy,
  • wynagrodzenia za pracę, które odpowiadać będzie rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiaru czasu pracy,
  • terminu rozpoczęcia pracy.

Ponieważ strony powinny zawrzeć umowę o pracę w formie pisemnej, ewentualne wątpliwości nie powinny ? przynajmniej w tej kwestii ? się pojawiać. Nie ma przy tym przeszkód prawnych do tego, aby pracownik wykonywał pracę w więcej niż jednym miejscu. To jednak powinno wynikać z treści umowy o pracę.

Miejsce pracy ? co to dokładnie?

Z punktu widzenia przepisów prawa pracy, miejsce pracy należy do istotnych elementów zawieranej przez strony umowy. Pracodawca i pracownik mają przy tym dowolność w zakresie jego wskazania. Możliwe jest zatem wskazanie więcej niż jednego miejsca ? we wszystkich wówczas osoba zatrudniona będzie miała obowiązek świadczyć pracę, czyli wykonywać polecenia służbowe swojego przełożonego.

Pojęcie ?miejsce pracy? nie zostało dokładnie zdefiniowane w Kodeksie pracy. Specjaliści, którzy podejmowali to zagadnienie, odwoływali się do art. 128 § 1 Kodeksu pracy. Wspomniany przepis odnosi się nie do miejsca pracy, ale czasu pracy. Można jednak z niego wywnioskować, że miejscem wykonywania pracy jest miejsce, w którym osoba zatrudniona pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Chodzi przy tym zarówno o zakład pracy, jak i inne miejsce, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

Informacje o miejscu pracy znaleźć można również w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Według definicji zamieszczonej właśnie tam, miejsce pracy to miejsce wyznaczone przez podmiot zatrudniający, do którego pracownik ma dostęp z uwagi na świadczoną na rzecz przełożonego pracę. Niezależnie jednak od zaprezentowanych definicji znajdujących się w różnych aktach prawnych, konieczne jest wskazanie miejsca pracy zawsze w umowie.

Rodzaj pracy jest ważny

Przy omawianiu zagadnienia miejsca pracy nie można nie zauważyć, że istotny jest też rodzaj świadczonej pracy. Pracownik powinien pamiętać, że miejsce pracy może obejmować po prostu pewien obszar geograficzny. Mowa tu więc również o obszarze, który kończy się poza granicami administracyjnymi jednej miejscowości. Z punktu widzenia stron, które podpisują umowę istotne jest to, że mają one sporo możliwości w ustalaniu i wskazywaniu miejsca pracy. Aby pracownik nie zastanawiał się, czy aby na pewno może wykonywać czynności służbowe poza zakładem pracy, pracodawca powinien zadbać o właściwe zapisy w umowie. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie nieporozumień. Jeżeli jednak w umowie znajdzie się informacja o kilku miejscach świadczenia pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek dookreślenia tego, w którym z nich w danym dniu ma wykonywać czynności służbowe jego podwładny.

Oceń ten wpis
Twoje miejsce pracy w umowie
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Baltazar
2019-12-17, 11:15
Stwierdzone ograniczenie czasu trwania zatrudnienia na czas określony powinno jednak podkreślać, że przy ustalaniu, czy dany pracownik wykonuje tę samą pracę, bierze się pod uwagę pracę faktycznie wykonaną i to samo dotyczy miejsca pracy oraz konkretnych zadań.
Mateusz
2019-12-05, 12:15
Dzięki dobrze przygotowanej umowie o pracę można rozpocząć angaż u nowego pracodawcy. Miejsce pracy musi być sprecyzowane bo ciekawe to jest na podstawie budowlańców czy w spedycji.
Najman
2019-05-07, 15:33
Indywidualne umowy o pracę są negocjowane przez pracodawcę i pracownika; powinni oni w pełni omówić warunki zatrudnienia i umieścić je w umowie o pracę przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Stanowisko zakres obowiązków to podstawa.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.