Pracodawca - prawa i obowiązki

Relokacja pracowników - co to znaczy?

17 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

9 komentarzy
Relokacja pracowników - co to znaczy?
Zjawisko relokacji pracowników najczęściej jest związane z rozszerzaniem działalności firmy, przenoszeniem jej oddziałów na inne tereny albo zmianą celów i potrzeb firmy. Trudno, aby w nowym miejscu dobierać cały zespół do podstaw. W związku z tym, pracodawcy decydują się na zaoferowanie obecnym pracownikom relokacji. Może to przynieść obopólną korzyść, jednak tylko wtedy, kiedy zostanie ona przeprowadzona właściwie. Aby dowiedzieć się, co to jest relokacja i co oznacza dla pracowników oraz pracodawców, sprawdź ten artykuł.

Dla firm relokujących jest to okazja do rozwoju – rozszerzania kadry, pozyskiwania specjalistów i eskalowania działalności na inne miasta czy państwa. Dla pracowników to z kolei szansa awansu, poszerzania horyzontów, a czasem i „nowego” życia. Sprawdźmy więc, na czym polega relokacja pracowników, czy przeniesienie pracownika na inne stanowisko też jest relokacją oraz jaka jest podstawa prawna takiego działania ze strony pracodawcy.

Relokacja pracowników – co to jest i kogo dotyczy?

Relokacja pracowników to nic innego jak przeniesienie osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie do innego miejsca – odległej miejscowości albo nawet innego państwa. W związku z otwartym rynkiem, rozwojem technologii i przemianami na rynku pracy, firmy coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie. Można wskazać trzy główne powody, które są przesłankami do relokowania pracowników.

Pierwszy z nich to tworzenie nowych oddziałów i filii firmy. Doświadczeni pracownicy w znacznym stopniu pomogą w organizacji pracy w nowym miejscu, wdrożą innych pracowników i przekażą nieocenione pokłady wiedzy. Dzięki relokacji pracowników firma będzie rozwijać się w dobrym kierunku, a sami zainteresowani również na tym zyskają. Zmiana miejsca pracy często wiąże się też ze zmianą stanowiska pracy, która najczęściej oznacza awans, wyższą pensję i lepsze warunki zatrudnienia. Przeniesienie pracownika na inne stanowisko to zatem szereg korzyści zarówno dla niego, jak i dla firmy.

Video

Szukasz pracy?

Kierownik budowy

FIRMA BUDOWLANA ROBERT LICHOSYT

 • 5 000-8 000 zł / mc
 • Sucha Beskidzka
Dodana
Dodana

Order picker w Lidlu – NOWA OFERTA! Jedna zmiana

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • 13-15 € / h
 • Holandia
Dodana

Sprzedawca

SKLEP ŻABKA

 • 4 300-5 200 zł / mc
 • Poznań
Dodana
Dodana

Drugi powód relokacji pracowników to potrzeba zatrudnienia specjalistów ze ściśle określonymi umiejętnościami. Poszukując wykwalifikowanych fachowców, którzy posiadają specyficzne umiejętności i doświadczenie, pracodawcy często rozszerzają zakres rekrutacji na szerszą skalę. Czasem niezbędne bywa sięgnięcie po ekspertów z innych województw albo nawet państw. Taka relokacja oznacza dla pracownika spore zmiany, dlatego pracodawcy muszą liczyć się z zaprezentowaniem określonych warunków zatrudnienia – finansowych, ale też pozapłacowych.

Osoby rekrutowane z innego rejonu często bowiem zmieniają zupełnie środowisko pracy, opuszczają bliskich, muszą zmienić swoje przyzwyczajenia. Niemniej, taka relokacja specjalistów może nieść obopólną korzyść – pracownik być może w swoim regionie nie znalazłby tak atrakcyjnej firmy jak ta, do której trafia, a pracodawca tak dobrego specjalisty jak nowozatrudniony pracownik relokowany.

Kolejny powód to potrzeba zmian w firmie, ale także dokształcania pracowników. Pracownicy są oddelegowywani do innych oddziałów firmy, po to, aby wnieść swój kapitał do nowego miejsca, ale również czerpać z niego korzyści – indywidualne, ale także te dla firmy.  Skierowanie kadry do nowego środowiska pozwala na pozyskanie nowych umiejętności i doświadczenia, które zaowocuje wielowymiarowo. Przyczyn relokacji pracowników może być wiele, niemniej najważniejsze jest, aby motywacja pracodawcy oraz realizowanie potrzeb pracownika szły ze sobą w parze i były zgodne z podstawą prawną relokacji.

Infografika - przyczyny relokacji pracowników

Podstawa prawna relokacji

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca jest zmuszony do przeniesienia pracowników w inne miejsce albo na inne stanowisko pracy. Istnieją do tego odpowiednie podstawy prawne. Zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy, relokacja pracownika bez wręczania wypowiedzenia zmieniającego, jest możliwa w następujących sytuacjach:

 • Kiedy wystąpią uzasadnione potrzeby pracodawcy;
 • Kiedy przeniesienie nie wywoła konsekwencji niższego wynagrodzenia, jakie otrzymywał zatrudniony;
 • Kiedy praca wykonywana w wyznaczonym miejscu będzie adekwatna do posiadanych przez pracownika kwalifikacji.

Zgodnie z podstawą prawną relokacji, za jej sprawą możliwe jest wykonywanie pracy innej niż ta, która wynika ze stosunku pracy. Nie może to jednak trwać dłużej niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Czas relokacji pracowników może ulec wydłużeniu wyłącznie w sytuacji, kiedy to po stronie zatrudnionego leżą przyczyny tego zjawiska – np. niezdolność do pracy, potwierdzona przez lekarza. Wyjątkową sytuacją, pozwalającą na dłuższy okres relokowania zatrudnionego, jest przełom roku. Oznacza to, że dozwolonym jest, aby pracownik był oddelegowany na inne stanowisko pracy lub do innego oddziału przez ostatnie 3 miesiące bieżącego i pierwsze 3 miesiące kolejnego roku – wówczas nie dochodzi do złamania przepisów prawa.

Warto wiedzieć!
Ważną kwestią jest to, że pracodawca nie ma możliwości wręczenia wypowiedzenia zmieniającego ciężarnej, która pracuje w firmie zatrudniającej maksymalnie 20 pracowników – gdy firma jest większa, może to uczynić wyłącznie wtedy, gdy modyfikacja zapisów umowy spowodowana jest zmianą warunków pracy w przedsiębiorstwie.

Nie ulega wątpliwościom, że zmiana miejsca pracy wiąże się z modyfikacją warunków zatrudnienia. W wielu sytuacjach strony umowy mogą zawrzeć porozumienie zmieniające – np. kiedy relokacja jest korzystna dla pracownika. W przeciwnej sytuacji pracodawca powinien wręczyć zatrudnionemu wypowiedzenie zmieniające, które ten może przyjąć lub odrzucić. Jeśli zdecyduje się na drugą możliwość, do połowy okresu wypowiedzenia jest zobowiązany przedstawić odpowiednie oświadczenie – jego brak z prawnego punktu widzenia jest równoznaczny z zaakceptowaniem propozycji pracodawcy.

Relokacja pracowników – co to oznacza dla pracodawcy?

Relokowanie pracownika może oznaczać dla niego liczne korzyści – możliwość rozwoju, zdobycie doświadczenia czy nawiązanie branżowych kontaktów. Benefity i pomoc oferowana relokowanym pracownikom nie są regulowane szczegółowymi przepisami i nie zobowiązują pracodawców do prowadzenia takich działań. Niemniej, często jest to element nieodzowny, który wpływa na decyzję pracownika dotyczącą zmiany miejsca pracy. W związku z tym większość firm podejmuje działania takie jak:

 • Pomoc pracownikom w znalezieniu zakwaterowania, a niekiedy również pokrycie całości bądź części kosztów najmu;
 • Pomoc w przystosowaniu pracowników do nowej sytuacji – organizacja wsparcia zespołu, zapewnienie szkoleń wdrażających, spotkania  z mentorami lub psychologami, a niekiedy również spotkania i wyjazdy integrujące z resztą pracowników;
 • Dodatki finansowe – np. wyższa pensja, lepszy system premiowy, jednorazowe bądź rozłożone na raty wsparcia finansowe na przystosowanie do nowego środowiska;
 • Benefity i dodatki pozapłacowe – np. karnety na siłownię, basen, bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne, wyjazdy i imprezy integracyjne.

Infografika wymienia najważniejsze obowiązki pracodawcy wobec pracownika przy relokacji

Powyższe udogodnienia to tak zwane pakiety relokacyjne. Choć są nieobowiązkowe i zależą wyłącznie od dobrej woli pracodawców, to znacząco wpływają na decyzję pracowników o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty relokacji pracowniczej. Lepsze warunki zatrudnienia, a czasem też możliwość przenosin z najbliższymi, są szansą na szybkie i skuteczne odnalezienie się pracowników w nowej sytuacji. Wachlarz rozwiązań oferowanych przez przedsiębiorców różni się pod względem możliwości firmy, ale także tego, jak bardzo unikalne i pożądane umiejętności posiada kandydat.

Podanie o przeniesienie na inne stanowisko

W związku z potrzebą samorozwoju zawodowego bądź indywidualnymi potrzebami, zdarza się, że niektórzy pracownicy sami składają podanie o przeniesienie na inne stanowisko. Aby takie podanie mogło być rozpatrzone, powinno zawierać niezbędne informacje – dane pracownika, obecne i pożądane stanowisko, uzasadnienie oraz podpis. Złożenie takiego dokumentu może być odpowiedzią na prowadzony proces rekrutacyjny w firmie albo potrzebą zmian, jaką odczuwa pracownik.

Niekiedy zdarza się, że podanie o przeniesienie na inne stanowisko jest składane z powodu nieprzyjemnej atmosfery między pracownikami działu albo problemami zdrowotnymi, jakie dotknęły pracownika. Każdorazowo więc pracodawca powinien zapoznać się ze szczegółami i motywacją podwładnego, gdyż być może relokacja pracownika wcale nie będzie dobrym rozwiązaniem, a z problemem można poradzić sobie w inny sposób.

W dzisiejszych czasach temat relokacji pracowników jest bardzo żywy. Pracodawcy mają świadomość, że takie postępowanie przyczyni się do pozyskania cennych specjalistów, a pracownicy widzą w relokacji szansę na rozwój i korzystne warunki zatrudnienia. To także dobre rozwiązanie w kontekście niwelowania problemu niedoboru pracowników. Jeśli więc Twoje przedsiębiorstwo boryka się z tym problemem, bądź planujesz rozwój firmy, warto wziąć pod uwagę właśnie relokację pracowników.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest relokacja pracowników?

Relokacja pracowników oznacza przeniesienie ich do innego miejsca pracy, które może stanowić inna miejscowość lub inne państwo.

Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z relokacją pracownika?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi pomoc w nowym miejscu wykonywania pracy. Zapewnienie pomocy może obejmować na przykład pokrycie kosztów zakwaterowania czy zaoferowanie dodatków finansowych lub pozapłacowych.

Jakie są przyczyny relokacji pracowników?

Relokacja pracowników najczęściej jest spowodowana powstaniem nowego oddziału firmy, który znajduje się w innej miejscowości lub potrzebą zmian w firmie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

9 komentarzy

kadrowa

kadrowa

Relokacja pracowników może być dobrym rozwiązaniem dla firmy, jeśli wymaga się od nas specjalistów o określonych umiejętnościach. Większa siła robocza to też większa możliwość rozwoju.
Remek

Remek

Rekrutacja na większą skalę to z pewnością plus dzisiejszych czasów. Mniej konkurencji, szansa na znalezienie wymarzonej pracy. Ale jaka cena za to? Czy relokacja pracownika jest warta takiego wysiłku?
internauta Wawaczek 43

internauta Wawaczek 43

W kontekście relokacji pracowników, ja jako osoba bezrobotna, może właśnie znaleźć pracę w innym kraju. To skłania mnie do myślenia, że otwarty rynek to naprawdę dobra rzecz.
Irena

Irena

Nie jestem przekonany co do relokacji pracowników. Z jednej strony, może to być szansa na rozwój, ale z drugiej strony, trudno jest zrezygnować z rodziny, przyjaciół i swojego miejsca zamieszkania.
Znawca SD

Znawca SD

Relokacja to pojęcie mało znane. W największym skrócie można powiedzieć, że relokacja to przeniesienie pracownika (ów) danego przedsiębiorstwa w nowe miejsce pracy.... nawet poza granice naszego kraju.
kier. zmiany

kier. zmiany

Proces rekrutacji służy znalezieniu odpowiedniego kandydata na określone stanowisko w firmie. Związana jest bardzo często z rozszerzaniem działalności firmy, przenoszeniem jej oddziałów na inne tereny albo zmianą celów i potrzeb firmy. Warto zapoznać się z tym artykułem.
Radion

Radion

Normalne to jest po działach czy innych miejscach, które są częścią firmy. Trzeba tylko wiedzieć na jakiej podstawie można ewentualnie odmówić takiej sytuacji.
Marek

Marek

W wielu firmach jest to praktykowane. Nie zawsze jednak jest to na rękę pracownikowi. Jeżeli tylko posada jest atrakcyjna i płaca dobra, to trzeba się do tego przystosować.
Guru 1991

Guru 1991

Znam wielu takich ludzi co lubią zmianę miejsca pracy i nawet traktują to9 jako awans, gdy jest to inny kraj, lub płaca wyższa. Kwestia indywidualna i czesto only dla singli.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.