!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Delegacje krajowe i zagraniczne

Własny pojazd używany w celach służbowych

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 12 głosów

12 głosów

7 komentarzy

Własny pojazd używany w celach służbowych
Korzystanie z własnego pojazdu w celach służbowych w praktyce zdarza się bardzo często. Pracownik taki ma jednak określone prawa w związku z wykorzystywaniem choćby swojego samochodu osobowego na potrzeby wykonywanej pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przysługuje mu od pracodawcy odpowiednia rekompensata.

W każdym przypadku, gdy pracownik będzie wykorzystywał swój pojazd w celach służbowych, pracodawca powinien z nim zawrzeć stosowną umowę, przy czym dla celów dowodowych powinna ona zostać sporządzona na piśmie.

Przyjmuje się, że w zależności od potrzeb pracodawcy, istnieją dwie możliwości wykorzystywania samochodu. Pierwsza związana jest z podróżą służbową. Zatrudniony może zwrócić się do pracodawcy ze stosownym wnioskiem o wyrażenie zgody na wyjazd własnym środkiem transportu i wówczas też przysługuje mu stosowna rekompensata. W drugim przypadku mowa o wykorzystywaniu swojego pojazdu do odbycia jazd lokalnych. I tutaj zatrudnionemu będzie przysługiwał odpowiedni zwrot poniesionych kosztów.

 

Na podstawie czego?

Obliczeń rekompensaty, która należy się pracownikowi, zatrudniający powinien dokonać na postawie stosownych przepisów. W tym przypadku należy odwołać się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobów wykonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. I tak, zatrudniający w pierwszej kolejności ? przy jazdach lokalnych ? ustala miesięczny limit kilometrów. Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem, wysokość limitu uzależniona jest od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w którym pracownik jest zatrudniony. Aktualnie limity te wynoszą odpowiednio:

  • 300 km ? do 100 tys. mieszkańców,
  • 500 km ? ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
  • 700 km ? ponad 500 tys. mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że podane wartości są maksymalne, co jednocześnie oznacza, że mogą być niższe, dostosowane do potrzeb pracodawcy. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli firma dysponuje również samochodami służbowymi, zaś pracownicy ze swoich pojazdów w celach służbowych korzystają jedynie sporadycznie.

 

Jak obliczyć wysokość rekompensaty?

Innym zagadnieniem jest obliczanie kwoty rekompensaty, która należy się pracownikowi. Zwrot kosztów używania pojazdu następuje w formie miesięcznego ryczałtu, który liczony jest jako iloczyn stawki za jeden kilometr przebiegu i miesięczny przebieg kilometrów. Zatrudniający ma obowiązek stosować stawki, które określone zostały w §2 wyżej wymienionego Rozporządzenia. I tak, za 1 km widnieją następujące stawki maksymalne:

 

  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900cm? ? 0,5214zł,
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm? ? 0,8358zł,
  • dla motocykli ? 0,2302zł,
  • dla motorowerów ? 0,1382zł.

Podstawą do sporządzenia prawidłowych obliczeń powinno być złożone przez pracownika pisemne oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych. Dokument też powinien wskazywać między innymi pojemność silnika, markę, numer rejestracyjny oraz dokładnie określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy, jak również ilość dni, w których pracownik ewentualnie nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Dalej, zgodnie z Rozporządzeniem, kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w pracy, w tym podróży służbowej, która trwa co najmniej osiem godzin oraz za każdy dzień roboczy, w którym zatrudniony nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

Przekroczony limit

Powyższe limity, jak wskazano, są maksymalnymi. W niektórych przypadkach mogą zostać jednak zwiększone. Dotyczy to praktycznie dwóch sytuacji, o których przeczytać można w Rozporządzeniu. Są nimi odpowiednio limity dla pojazdów:

 

  • do celów służbowych w służbie leśnej  ? limit nie może przekroczyć 1 500km,
  • do celów służbowych w służbach ratowniczych i innych właściwych sytuacjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej ? limit nie może przekroczyć 3 000km.

 Są to jedyne wyjątki od powyższej reguły, jakie przewidział ustawodawca.

 

Konsekwencje podatkowe

Wypłacanie rekompensaty musi być zgodne z innymi przepisami aktualnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza z prawem podatkowym. I tak, zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, kwoty, które wypłacane są pracownikom jako rekompensata za używanie przez nich do celów służbowych prywatnych pojazdów, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód. Od kwot tych pracodawca nie jest zobowiązany potrącać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dzieje się tak dlatego, że zastosowania nie ma pogląd i stanowisko, że samochód osobowy może zostać uznany za narzędzie lub sprzęt. Taka interpretacja byłaby sprzeczna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, gdzie samochód osobowy został sklasyfikowany jako środek transportu.

To może Cię również zainteresować

Delegacja

Podziel się

7 komentarzy

Anna

Anna

Regulacje regulacjami ale wszystko co najważniejsze związane jest z tym jak firma patrzy na te sprawy i jakie są bezpośrednie układy tego typu.
Elwira

Elwira

Na wszystko się znajdą przepisy. Z drugiej strony firma jeżeli ma częste wyjazdy to powinna udostępniać swoje auto lub inne środki transportu. Wtedy nie trzeba wykorzystywać prywatnie ludzi bo i na jakiej podstawie?
Irka B

Irka B

Zgadzam się z waszymi wypowiedziami. U nas w zakładzie nie mamy auta służbowego, ale mamy wybór jak mamy delegację. Można jechać pociągiem, autobusem lub własnym autem. Ja mam auto na benzynę i na gaz i dlatego wybieram się zawsze autem. Dla mnie to wygodniej i szybciej. Wiem, że powinno się w wyliczeniach uwzględnić koszty eksploatacji, bo w końcu auto się zużywa. Jadąc w dalszą trasę myślę, że nic nie tracę, bo gaz jest tani w porównaniu z benzyną, a rozliczona jestem jakbym jechała na benzynie i na tym zyskuję.
Akuna

Akuna

Muszą być określone zasady co do korzystania z własnego samochodu. CO kiedy b3ędzier wypadek czy awaria? Musi być określony regulamin co pracownik z tego ma.
Yuka

Yuka

Takie wydarzenie jest jak najbardziej efektywne pod względem rozwoju biznesu, ale jednocześnie wyjazdy służbowe za granicę wymagają rozwiązania wielu problemów organizacyjnych. U nas samochody są służbowe.
ph24

ph24

Ja mam kilku znajomych co na samochodzie służbowym jeżdżą wszędzie prywatnie, na wczasy, wiele kilometrów itp. To chyba zależy od ustaleń wewnątrz firmy i specyfiki zawodu.
makalele

makalele

Bardzo wiele ludzi, którzy pracują jako przedstawiciele handlowi i nie tylko mają auto. Często na stanowiskach wysokich w firmach mają to kierownicy. Ryczałt na paliwo lub inne rozliczanie zawsze jest.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.