Sprawdź umowę zanim złożysz podpis

Sprawdź umowę zanim złożysz podpis
Naturalnym jest, że nawiązanie stosunku pracy wiąże się z koniecznością podpisania umowy. Niestety, nie każdy pracownik wie, co powinno znaleźć się w takim dokumencie. Jeżeli jesteś na etapie poszukiwania pracy, sprawdź, na co warto uważać.

W sytuacji, gdy dochodzi do nawiązania stosunku pracy, zainteresowane strony powinny podpisać umowę o pracę. Taka umowa zatrudnienia wymaga zachowania formy pisemnej. W sytuacji, jeżeli taka nie została zachowana, to pracodawca ? i to najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną ? ma obowiązek na piśmie potwierdzić pracownikowi dokonane ustalenia. Warto zauważyć, że dopełnienie formalności na tym etapie wiążę się m.in. z przekazaniem pracodawcy szeregu dokumentów (głównie świadectwa pracy, ale mogą być to także zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach czy niekaralności).

Rozmowa kwalifikacyjna

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy już kandydat zgłaszający się na rozmowę kwalifikacyjną ma swoje prawa. Te dotyczą faktu, że pracodawca nie może zadawać dozwolonych pytań, ale jest ograniczony do pewnej ich puli. Ponadto, nie może on też prosić o okazanie wszelkich dokumentów, ale wyłącznie tych które poświadczają wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy też uzyskanie określonych kwalifikacji. Warto o tym pamiętać, gdyż prawa potencjalnych pracowników często są łamane.

Z własnej inicjatywy pracownik może przedstawić potencjalnemu pracodawcy np. zaświadczenie o niekaralności czy referencje uzyskane z poprzednich miejsc pracy. W ocenie osób starających się o zatrudnienie takie dokumenty pomagają w uzyskaniu posady.

Co w umowie?

Dowolność w kształtowaniu umowy o pracę wyraża się w fakcie, że pracodawca i pracownik mogą dowolnie modyfikować dokument, który sporządzają. Warto jednak wiedzieć, że w umowie o pracę ? aby była ona ważna ? muszą znaleźć się określone zapisy. Zgodnie z przepisami, które znaleźć można w Kodeksie pracy, mowa tu m.in. o stronach umowy, rodzaju umowy czy warunkach pracy i płacy. W przypadku tych ostatnich, niezbędne jest wskazanie rodzaju pracy, miejsca, w których pracownik będzie wykonywał zadania służbowe czy też wynagrodzenia, terminu rozpoczęcia pracy czy wymiaru czasu pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

W przypadku wynagrodzenia, istotne są odrębne przepisy mówiące o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Aktualnie wynosi ono 1680 zł brutto w przypadku świadczenia pracy w pełnym wymiarze godzin. Pracodawca powinien mieć to na uwadze ? zaś pracownik dokładnie sprawdzić, czy taki zapis znalazł się w przygotowanym dokumencie.

Inne obowiązki pracodawcy

Poza elementami niezbędnymi w umowie warto pamiętać, że pracodawca jest też zobowiązany do przestawienia pracownikowi innych dokumentów. Jako pracownik ? na piśmie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę ? powinieneś zostać poinformowany o:

  • obowiązującej cię dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego ci urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej cię długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym jesteś objęty.

W sytuacji, gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, powinien pamiętać również o poinformowaniu dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Sprawdzenie wszystkich powyższych informacji powinno uchronić osobę podpisującą umowę o pracę przed ewentualnymi problemami czy nieporozumieniami.

Oceń ten wpis
Sprawdź umowę zanim złożysz podpis
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Jerzy
2019-12-17, 11:22
Z reguły umowa o pracę zawierana jest na czas nieokreślony, w wyjątkowych przypadkach. Wszystko zawsze trzeba sprawdzać i każdy to powie.
Boban
2019-12-05, 12:29
To chyba podstawa jest by nie podpisać czegoś z niekorzyścią. Dobrze jeszcze, że da się taką umowę komuś pokazać i odstąpienie od niej także jest możliwe.
Felicja
2019-05-07, 15:36
Jeśli pracownik nie podpisze umowy o pracę, ale nie powie, że się na to nie zgadza, pracodawca może przyjąć milczenie i inne zachowanie jako zgodę. Wszystko musi być zrozumiałe.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.