Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Społeczny inspektor pracy - kto to taki?

14 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

4 komentarze
Społeczny inspektor pracy - kto to taki?
Dowiedz się, jak są wybierani, jak działa społeczna inspekcja pracy, jakie są obowiązki inspektora i jak jest wynagradzany.

Społeczny inspektor pracy nie musi działać w każdym zakładzie pracy. Jego praca uregulowana jest w ustawie z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy. Z formalnego punktu widzenia jest on powoływany przez pracowników danego zakładu pracy na czteroletnią kadencję po to, aby przez swoje działania wpływał na poprawę warunków pracy, jakie panują w firmie. Warto przy tym zauważyć, że społecznym inspektorem pracy nie może zostać każdy. Mowa tu wyłącznie o pracowniku danego zakładu pracy, który jest jednocześnie członkiem związku zawodowego, ale nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy. Aby prawidłowo wypełniał on swoje obowiązki, powinien mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główne zadania i uprawnienia

Wyżej wymieniona ustawa bardzo dokładnie precyzuje obowiązki społecznych inspektorów pracy. Szereg ich uprawnień zgodnie z art. 4 dotyczy między innymi:

  • kontrolowania stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • kontrolowania przestrzegania przepisów prawa pracy (w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
  • uczestniczenia w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
  • brania udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • brania udziału w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy,
  • podejmowania działań na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby społeczni inspektorzy pracy mogli wykonywać swoje zadania we właściwy sposób, ustawodawca przyznaje im prawo wstępu do praktycznie każdego pomieszczenia w zakładzie pracy. Na ich żądanie stosowne dokumenty powinni przedstawić im kierownicy firm.
Warto pamiętać, że głównym celem powoływania takich pracowników jest zapobieganie ewentualnym wypadkom. Z tego względu, jeżeli inspektor stwierdzi zagrożenie, to powinien wnioskować o odsunięcie pracowników od wykonywania określonych zadań.

Społeczni inspektorzy pracy są narażeni na krytykę ze strony pracodawców. Ponieważ są oni pracownikami w zakładzie pracy, znajdują się oni pod specjalną ochroną. Tę uzyskują dzięki ustanowieniu przez ustawodawcę art. 13 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z tym przepisem osoba zatrudniona, która wykonuje obowiązki społecznego inspektora pracy, nie może zostać zwolniona w trakcie trwania jej mandatu, jak również rok po jego wygaśnięciu. Dzięki takiemu zapisowi, inspektorzy są najpełniej chronieni przed utratą pracy.

Z drugiej strony, należy pamiętać, że społeczny inspektor pracy może zostać zawsze odwołany przez pracowników zakładu pracy przed upływem terminu, na jaki został powołany. Aby odwołanie nie zostało uznane za bezzasadne, konieczne jest wskazanie na fakt, że nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków, czyli nie działa na rzecz zakładu pracy i polepszenia w nim bezpieczeństwa. Społeczny inspektor pracy może również zrzec się swojej funkcji.

Wybory inspektorów pracy

Pracownicy zakładu pracy mają prawo wybrać swojego reprezentanta - zakładowy społeczny inspektor pracy. To osoba, której głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy. Proces wyborów społecznych inspektorów jest szczegółowo regulowany prawnie. Najczęściej decyzje te podejmowane są poprzez głosowanie, gdzie każdy pracownik ma prawo oddać swój głos na kandydata, który jego zdaniem będzie najbardziej skutecznie sprawował obowiązki inspektora. To istotne, aby wiedzieć, że społecznego inspektora pracy wybierają pracownicy, co zapewnia mu większe zaufanie i autorytet w środowisku pracowniczym.

Pracownicy powinni aktywnie uczestniczyć w wyborach społecznego inspektora pracy, aby wspierać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

Organizacja społecznej inspekcji

Praca społeczny inspektor odbywa się w ramach organizacji związkowe, której zadaniem jest koordynowanie działań inspektorów i zapewnienie, że spełniają swoje obowiązki zgodnie z prawem. Te organizacje związkowe są zobowiązane do nadzorowania i kontroli warunków pracy, a także dbania o przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacja społecznej inspekcji ma istotną rolę w utrzymaniu dobrych standardów pracy w zakładzie, chroniąc interesy pracowników.

Społeczni inspektorzy pracy są ważnym ogniwem między pracownikami a państwową inspekcją pracy. Chociaż działają na rzecz pracowników, utrzymują ścisłą współpracę z inspektorami pracy państwowej. Dzięki temu są w stanie efektywnie realizować swoje zadania, dzieląc się informacjami i współpracując w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrozumienie, jak działa państwowa inspekcja pracy, umożliwia społecznym inspektorom skuteczne wykonywanie swoich obowiązków.

Obowiązki społecznego inspektora pracy

Inspektor pracy sprawuje wiele istotnych funkcji w miejscu pracy. Główne obowiązki społecznego inspektora pracy obejmują kontrolę warunków pracy, monitorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, uczestniczenie w procesie ustalania okoliczności wypadków przy pracy, oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków pracy. Ich rola jest kluczowa do utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Wynagrodzenie społecznego inspektora

Jako, że społeczny inspektor pracy pełni ważną rolę w zakładzie, jego wynagrodzenie jest często ustalane na podstawie umowy zbiorowej lub wewnątrzzakładowych regulaminów. Wartości te mogą się różnić w zależności od wielkości zakładu i zakresu obowiązków. Jest to jednak dodatkowe zadanie wykonywane poza standardowym czasem pracy, dlatego często wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem. Wszelkie decyzje dotyczące wynagrodzenia społecznego inspektora pracy powinny być transparentne i sprawiedliwe, zapewniając odpowiednie wynagrodzenie za ich cenny wkład w środowisko pracy.

Temat Informacje
Wybór inspektora pracy Inspektora pracy wybierają pracownicy poprzez proces głosowania
Organizacja inspekcji Inspekcja odbywa się pod nadzorem organizacji związkowych
Relacja z Państwową Inspekcją Pracy Społeczni inspektorzy pracy współpracują z Państwową Inspekcją Pracy
Obowiązki inspektora Do obowiązków inspektora należy kontrola warunków pracy i monitorowanie przestrzegania przepisów
Wynagrodzenie inspektora Wynagrodzenie inspektora pracy jest ustalane na podstawie umowy zbiorowej lub wewnątrzzakładowych regulaminów

To może Cię również zainteresować

Państwowa Inspekcja Pracy - przyjaciel czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są obowiązki społecznego inspektora pracy?

Obowiązki społecznego inspektora pracy obejmują kontrolę warunków pracy, monitorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, uczestniczenie w procesie ustalania okoliczności wypadków przy pracy, oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków pracy.

Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?

Społecznym inspektorem pracy może zostać pracownik zakładu, który jest jednocześnie członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierowniczego.

Jakie jest wynagrodzenie społecznego inspektora pracy?

Wynagrodzenie społecznego inspektora pracy jest często ustalane na podstawie umowy zbiorowej lub wewnątrzzakładowych regulaminów.

Jakie są uprawnienia społecznego inspektora pracy?

Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu do praktycznie każdego pomieszczenia w zakładzie pracy, a na jego żądanie odpowiednie dokumenty powinni przedstawić mu kierownicy firm.

Kto wybiera społecznego inspektora pracy?

Społecznego inspektora pracy wybierają pracownicy danego zakładu pracy na czteroletnią kadencję poprzez proces głosowania.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

4 komentarze

em.nauczyciel

em.nauczyciel

Przepisy stale się zmieniają. Byłem SIP w szkole. Za to pieniędzy nie otrzymywałem. Notowałem wszystkie wypadki. Było to z 27 lat temu. Z tego co wiem, w jednej ze szkół obecnie moja znajoma jest SIP. Dostaje do pensji za to 200 złotych netto.
Juras

Juras

Społeczny inspektor pracy (właśc. zakładowy społeczny inspektor pracy – zsip) – pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. tak brzmi definicja. Byłem SIP i robotę miałem jak zaistniał wypadek. Co pewien czas robiłem kontrolę, razem z behapowcem.
Wonga

Wonga

Niech działa dobrze z korzyścią dla pracowników. Jak jego funkcja powoduje coś pozytywnego to przecież dobrze. Warto zatem przeczytać jego rolę, funkcję i co on może realizować.
Erna

Erna

Dobrze, że taka funkcja istnieje. Jeżeli to wszystko ma być z korzyścią dla warunków pracy to jest korzystne dla całej firmy i wszystkich jej pracowników. Ciekawa funkcja jak widzę.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.