Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Trzynasta pensja dla budżetówki - wszystko co musisz wiedzieć

13 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

12 komentarzy
Trzynasta pensja dla budżetówki - wszystko co musisz wiedzieć
Jak i komu przysługuje trzynasta pensja. Dowiedz się, jak ją obliczyć, kiedy nie przysługuje, i jakie są Twoje prawa.

W odniesieniu do pracowników jednostek sfery budżetowej przyznawanie i wypłata dodatkowej pensji w roku została uregulowana w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownicy spoza budżetówki nie mogą egzekwować od swojego szefa wypłaty trzynastki. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może swoim podwładnym przyznać prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Taką możliwość przewidują przepisy. Wówczas jednak niezbędne jest uregulowanie wypłaty takich świadczeń w aktach prawa wewnątrzzakładowego.

Komu przysługuje trzynastka?

Jak wspomniano powyżej, trzynastka przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 za takie osoby uznaje się pracowników:

 • państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenie są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,
   
 • zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
   
 • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową (na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych pkt. 2),
   
 • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Ustawa wymienia również pracowników instytucji, którym nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Wśród takich znajdują się między innymi funkcjonariusze Policji czy Służby Więziennej.

Zawsze sprawdzaj swoje prawa do trzynastej pensji, zrozum jak ją obliczyć i zwróć uwagę na terminy jej wypłat.

Szukasz pracy?

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

 • Strumień
Dodana

OPERATOR MASZYN - produkcja śrub

BULTEN POLSKA S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - zmiany nocno-poranne

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Kraków
 • 28-28 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana
Dodana

Wypłata pod pewnymi warunkami

Choć aby pracownik nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego musi przepracować u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy, to ustawa przewiduje od tej zasady wyjątek. Pracownik, który nie ś wiadczył na rzecz swojego pracodawcy pracy przez cały rok, może ubiegać się o pensję w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Warunkiem jest jednak to, aby okres świadczenia pracy wynosił co najmniej 6 miesięcy. Do tego czasu wlicza się również urlop wypoczynkowy, z jakiego korzystał pracownik.

Zgodnie z art. 4 przywołanej ustawy wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Osoba obliczająca wysokość trzynastki powinna przy tym pod uwagę wziąć inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy, a które są przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Potrącenia z trzynastki

Z dodatkowego wynagrodzenia, które wypłacane jest pracownikowi może być prowadzona egzekucja komornicza. Wówczas zastosowanie mają przepisy znajdujące się w Kodeksie pracy. Zgodnie zatem z art. 87 § 1 potrącenia można dokonać dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracodawca, który samodzielnie dokonuje potrąceń, powinien też pamiętać o kolejności ich dokonywania. Wyjątkiem są przy tym świadczenia alimentacyjne. Zgodnie z art. 87 § 5 ustawodawca pozwala z dodatkowego wynagrodzenia egzekwować je do pełnej wysokości. W pozostałych przypadkach pensja zatrudnionego będzie pod ochroną możliwe będzie potrącanie kwot tylko do pewnej wysokości.

Do kiedy musi zostać wypłacone dodatkowe wynagrodzenie?

Kwestia terminu wypłaty trzynastej pensji jest regulowana przez ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Zgodnie z jej przepisami, pracodawca powinien wypłacić trzynastkę najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Jest to istotne dla pracowników sfery budżetowej, którzy oczekują na te dodatkowe środki. W przypadku, kiedy pracodawca nie dokonałby wypłaty w wyznaczonym terminie, pracownik ma prawo do dochodzenia swoich praw.

Jak obliczyć trzynastą pensję?

Obliczenie wysokości trzynastej pensji nie jest skomplikowane, jednak wymaga uwzględnienia pewnych elementów. Jak wcześniej wspomniano, wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Pod uwagę należy wziąć nie tylko podstawową pensję, ale także premie, dodatki czy nagrody, które pracownik otrzymał w ciągu roku. Przy obliczaniu trzynastki warto pamiętać, że istotne jest zarówno to, ile pracownik zarobił, jak i jak długo pracował w danym roku. Jeśli pracował przez cały rok, przysługuje mu pełna trzynastka. Jeśli jednak przez okres krótszy niż 12 miesięcy, ale nie krótszy niż 6 miesięcy, otrzyma proporcjonalną część trzynastki.

Wypłacona trzynasta pensja a przedsiębiorstwa prywatne

Trzynastka w przedsiębiorstwach prywatnych nie jest gwarantowana przez prawo, ale nie oznacza to, że pracownicy sektora prywatnego są całkowicie pozbawieni szans na dodatkowe wynagrodzenie. Wszystko zależy od wewnętrznych regulacji danej firmy, które mogą przewidywać wypłatę trzynastki. W praktyce, wiele firm prywatnych decyduje się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, jako formy nagrody za ciężką pracę czy motywatora do dalszych działań.

Kiedy wypłata trzynastej pensji nie przysługuje?

Mimo że trzynasta pensja jest bardzo atrakcyjnym elementem wynagrodzenia, niestety nie każdemu przysługuje. Przede wszystkim, pracownik musi przepracować co najmniej 6 miesięcy w roku, by mógł liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. Co więcej, jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, trzynastka nie jest mu gwarantowana. W przypadku zakończenia umowy o pracę w trakcie roku, trzynasta pensja przysługuje tylko wtedy, gdy pracownik przepracował co najmniej 6 miesięcy. Warto też pamiętać, że wypłata trzynastki nie jest obowiązkowa w sektorze prywatnym - wszystko zależy od polityki wynagrodzeń danego przedsiębiorstwa.

To może Cię również zainteresować

Trzynastka - kto może na nią liczyć?

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy trzynasta pensja musi zostać wypłacona?

Trzynasta pensja musi zostać wypłacona do końca lutego roku następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Jak obliczyć trzynastą pensję?

Wysokość trzynastej pensji oblicza się, biorąc 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

Czy trzynasta pensja przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie?

Nie, trzynasta pensja nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.

Czy trzynasta pensja przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o dzieło?

Nie, trzynasta pensja nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło.

Kiedy trzynasta pensja nie przysługuje?

Trzynasta pensja nie przysługuje pracownikowi, który przepracował mniej niż 6 miesięcy w roku oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

12 komentarzy

Anysia

Anysia

Bunia, kto Ci pracę wybierał?
Zainteresowana

Zainteresowana

Mam pytanie. Jestem pracownikiem państwowego przedszkola,pracuje na umowę na czas nieokreślony. Na tą chwilę od17 sierpnia jestem na urlopie macierzyńskim.czy przysługuje mi13? Jakie są przepisy prawne. Bo nie otrzymałam 13 niestety
kik

kik

Ja jestem pracownikiem instytucji budżetowej i nie otrzymuję "trzynastki". Więc to nie jest jednoznaczne.
do zazdrosnych Polaków

do zazdrosnych Polaków

...nie wszyscy nauczyciele korzystają z 500+ na zdalne, ja np. nie , u mnie w szkole ok 50/50%, więc niech może wrogo nastawieni do nauczycieli zastanowią się najpierw, czy słusznie osądzają i czy j mają prawo uogólniać i rozciągać swoje sądy na wszystkich nauczycieli ... dodam tylko, że jest to cecha ludzi o bardzo wąskich horyzontach.. ech...
Szok i niedowierzanie

Szok i niedowierzanie

"Szok" Idz popracuj w szkole specjalnej i dopiero się wypowiadaj, bo nie wiesz jak tam jest a bedziesz dyskutowac o pieniądzach dla nich przeznaczonych.
kjhkj

kjhkj

Jak zarabia się w budżetówce po 35 latach pracy 2000neto, to liczy się, że raz do roku można kupić rzeczy na które człowieka nie stać.
Szok

Szok

Nauczyciele dostają "14-tki" przed 13-tkami- wyrównanie za poprzedni rok. W grudniu dostali 500+ nawet ci, którzy ani jednego dnia nie prze pracowali zdalnie (np. w szkołach specjalnych)
edward

edward

czy przysluguje 13 po przepracowaniu8 mies. w roku po zwolnieniu za porozumieniem stron
poranny

poranny

Komu przysługuje trzynastka - przeczytajcie ten artykuł. Nie tylko nauczyciele ją dostają... Jakie potrącenia mogą zaistnieć w 13-ce- fajnie ujęte w tym artykule...
lcia

lcia

Fajnie się ma budżetówka, bo mają 13-ki.
Bunia

Bunia

Wszyscy z budżetówki mają trzynastki i inne dodatki i jeszcze im źle. Ja jako pracownik 1osobowej firmy nie mogę nawet nigdzie strajkować. To jest niesprawiedliwe :(
Kama

Kama

Nauczyciele mają np. trzynastki, a tacy górnicy czternastki, barbórkę. Wiele firm także wprowadza jako system motywacyjny trzynaste pensje lub kwartalne. Np. profi credit.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka