Za zimno? Możesz odmówić pracy!

Za zimno? Możesz odmówić pracy!
Ustawodawca zabezpiecza pracownika na wiele sposobów, bacząc przy tym również na warunki atmosferyczne i temperaturę, jaka panuje w miejscu pracy. Na każdego pracodawcę, który nie dostosuje się do wymogów, może zostać nałożona kara do nawet 30 tysięcy złotych.

Pracodawca w zakresie ogrzewania i wentylacji, powinien kierować się Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z §30: ?W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (219 K).? Niedostosowanie się do powyższych przepisów, może prowadzić właśnie do wymierzenia pracodawcy surowej kary pieniężnej.

 

Co, gdy jest za zimno?

W przypadku, gdy pomieszczenie nie jest dostosowane pod względem temperatury, pracodawca powinien wstrzymać pracę. Jak wynika jednak z powyższej cytowanego przepisu, warto pamiętać, że w niektórych przypadkach od tej zasady będzie występowało odstępstwo. Mowa ? dla przykładu ? o chłodniach, w których z reguły panują znacznie niże temperatury właśnie z uwagi na względy technologiczne.

Jeszcze inaczej jest w przypadku pracy w terenie. Wówczas rola pracodawcy sprowadza się do zapewnienia pomieszczenia, w którym pracownicy będą mogli się ogrzać. I tutaj ustawodawca dokładnie wskazał, jakiej wielkości powinno ono być oraz jaka powinna panować w nich temperatura. Istotną kwestią jest także zapewnienie zatrudnionym odpowiednio ciepłej odzieży ochronnej oraz gorących napojów, w tym kawy, herbaty czy też wody. Osoby, które pracują na mrozie i wykonują najcięższą pracę fizyczną, powinny również otrzymać od pracodawcy bezpłatny posiłek regeneracyjny.

 

Odzież ochronna

W przypadku pracy na mrozie, to właśnie odzież ochronna odgrywa istotną rolę. Warto jednak podkreślić, że pracodawca ma obowiązek dostosować ją do panujących warunków. Pierwszorzędną kwestią jest fakt, iż powinna ona zapobiegać wychłodzeniu ciała nie więcej niż o 1°C.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Wybierając odzież dla swoich pracowników, zatrudniający powinien pod uwagę wziąć kilka aspektów. Po pierwsze ważny jest sam charakter pracy. Istotnym paramentem jest izolacyjność cieplna ubrań, czyli opór przenikania ciepła. Odzież powinna również odprowadzać z ciała wilgoć, gdyż w przeciwnym przypadku będzie powodowała dyskomfort.

Często zdarza się, że pracodawca powinien dostosować odzież do wykonywanych przez pracowników aktualnie prac. W takim przypadku może istnieć konieczność zakupu kilku kompletów odzieży. Ma to związek z faktem, iż część prac może być wykonywana w bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych, część zaś w mniej.

Odzież ochronna ? ta, która jest przeznaczona do pracy na otwartej powierzchni ? jest zazwyczaj bardzo gruba. W takim przypadku, co należy podkreślić, może ona krępować ruchy pracownika i uniemożliwiać mu wykonywanie pracy. Z tego właśnie względu tak ważne jest jej różnicowanie pod kątem aktualnie prowadzonych prac.

 

Z punktu widzenia pracodawcy

Pracodawca dostarcza pracownikowi ? w przypadku podjęcia przez niego pracy na otwartej przestrzeni ? odzieży ciepłochronnej i elementów dodatkowych w postaci wyżej wymienionych posiłków czy też zagwarantowania napoi. W przypadku odzieży, warto pamiętać, że chodzi o odzież wierzchnią, czyli kombinezony, czapki czy też rękawice. Pracownik ? w takim przypadku ? sam decyduje, co zakłada po zestaw, który dostarczył mu pracodawca.

Odzież ochronna jest problematyczna z punktu widzenia pracodawcy. Przede wszystkim musi on zważyć na rozmaite sytuacje oraz stanowiska pracy. Ponadto, jego obowiązkiem jest zapewnienie odzieży, która będzie komfortowa i w odpowiedni sposób przepuszczała powietrze. Niestety, mimo rozlicznych badań oraz technologicznego postępu, wciąż nie opracowano zestawu idealnego. Wydaje się zatem, że przed zakupem, warto wziąć pod uwagę również indywidualne preferencje pracowników.

 

Odwrotna sytuacja?

Problemem jest nie tylko zbyt niska temperatura, ale również nieadekwatnie wysoka. Niestety, w tym przypadku niewiele można zrobić. Specjaliści ? co prawda ? zauważają problem, niemniej aktualnie brak odpowiednich przepisów, które regulowałyby tę kwestię. W takim przypadku ustawodawca nie zadbał o stosowne przepisy, toteż zatrudnieni, którzy narzekają na upał w biurze czy też niesprawną klimatyzację nie mogą odwołać się do żadnych środków prawnym. W tym przypadku można jedynie powołać się na fakt, iż zgodnie z Kodeksem pracy, zatrudniający ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które dotyczą również wilgotności, temperatury czy też ruchu powierza w miejscy pracy. Ponadto, w przypadku upałów, na zatrudniającym spoczywa obowiązek dostarczenia pracownikom chłodzących napoi lub też zwiększenia częstotliwości przerw.

Oceń ten wpis
Za zimno? Możesz odmówić pracy!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Juliusz
2019-12-11, 17:22
Dokładnie! Trzeba dbać o to by pracownik zgodnie z bhp pracował i miejsce pracy było odpowiednie. Temperatura ma tutaj wielkie znaczenie i musi być odpowiednia.
Dominika
2019-05-22, 14:55
Za zimno? Możesz odmówić pracy! Takie miejsce ma wtedy, gdy temperatura spadnie w pracy poniżej dozwolonej. Wtedy pracownicy powinni być zwolnieni z pracy i udać się do domu.
Ergon
2019-05-08, 11:33
Zarówno za ciepło w pracy jak i za zimno jest powodem do tego by odmówić pracy. Oczywiście w praktyce dość często bagatelizuje się to wszystko dwustronnie, a źle.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.