Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4087        SUBSKRYBUJE: 7544
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w święta

Gdy pracodawca jest niewypłacalny...

Gdy pracodawca jest niewypłacalny...
Fakt, że konto pracodawcy jest puste nie musi oznaczać, że pracownicy pozostaną bez wynagrodzenia. W niektórych sytuacjach możliwe będzie skorzystanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kiedy dokładnie?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych został powołany ustawą z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zaś aktualnie te regulacje znajdują się w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku. Ochrona, jaką gwarantuje fundusz, polega przede wszystkim na zastępczym zaspokajaniu potrzeb pracowników w związku z sytuacją niewypłacalności pracodawcy. Warto przy tym wiedzieć, że Fundusz, spełniając poszczególne roszczenia pracowników, nabywa wierzytelność od niewypłacalnego podmiotu.

Kiedy uprawnienia z Funduszu?

Z punktu widzenia pracowników istotne jest, kiedy mogą oni korzystać ze środków Funduszu. Otóż, taka sytuacja ma miejsce przy:

 • niewypłacalności pracodawcy,
 • braku realizacji zasadnych roszczeń pracowników przez pracodawcę.

Ze środków zgromadzonych przez Fundusz nie mogą jednak skorzystać wszyscy. Mowa tu wyłącznie o pracownikach niewypłacalnego podmiotu. O wypłatę mogą starać się również członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnieni do renty rodzinnej. Oznacza to, że wykluczeni są między innymi małżonek pracodawcy, jego krewni czy też powinowaci.

Niewypłacalny pracodawca, czyli jaki?

O niewypłacalności można mówić w kilku przypadkach. Pojęcie to odnosi się między innymi do pracodawców, w stosunku do których:

 • wszczęta została procedura upadłościowa lub naprawcza,
 • oddalona została powyższa procedura z uwagi na niewystarczalność aktywów na zaspokojenie kosztów postępowania,
 • ustalono definitywne zamknięcie zakładu pracy.

Pracownicy takich podmiotów liczyć mogą na to, że otrzymają wynagrodzenie czy inne świadczenia właśnie z Funduszu. Trzeba przy tym wiedzieć, że zasadniczym źródłem finansowania samego Funduszu są obowiązkowe składki, które odprowadzają pracodawcy. Te ustalane są w ustawie budżetowej i pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nie wszystkie roszczenia

Fundusz wypłaca środki, ale zaspokojeniu nie podlegają wszystkie roszczenia pracownicze. Warto wskazać, że ograniczenia są tu zarówno podmiotowe, jak i czasowe. Zgodnie z przepisami, ze środków zgromadzonych przez Fundusz zaspokojeniu podlegają wyłącznie:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
 • odszkodowania zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu pracy (?Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia?),
 • odprawy pieniężnej, która pracownikowi przysługuje na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn, które ich nie dotyczą.

Trzeba też wiedzieć, że nie każdy pracodawca może skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Definicja przywołana w ustawie jest niejasna, najłatwiej zatem powiedzieć, że ze środków mogą korzystać ci pracodawcy, którzy odprowadzali składki właśnie na ten Fundusz.

Oceń ten wpis
Gdy pracodawca jest niewypłacalny...
Ocena: 3.5, liczba głosów: 5

Zobacz inne porady

Opinie

Upadłość Konsumencka
2015-09-29, 14:35
Jak widać, rynek jest trudny i skomplikowany, dlatego jeżeli ktoś jest niewypłacalny, to może ogłosić upadłość konsumencką. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam: http://upadlosckonsumencka.com.pl/
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.