Pracodawca rezygnuje z funduszu socjalnego

Pracodawca rezygnuje z funduszu socjalnego
Optymalizacja kosztów zatrudnienia może przejawiać się na różnych płaszczyznach. Pracodawca może zdecydować między innymi o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń społecznych. O czym musi pamiętać w takim wypadku?

Likwidacja funduszu socjalnego

Pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jak również ci wszyscy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek stworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Warto zauważyć, że ostatnia z wymienionych grup pracodawców może, po spełnieniu określonych przesłanek, zrezygnować z tworzenia tego funduszu. Podstawą prawną jest tu art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czym tak naprawdę jest wspomniany fundusz socjalny? Poniższy film wyjaśnia to zagadnienie:

Rezygnacja z funduszu socjalnego zawarta w regulaminie wynagrodzeń lub układzie zbiorowym pracy

Postanowienie o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca powinien wprowadzić do układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagrodzeń. Warto przy tym zauważyć, że podmiot zatrudniający ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z pracownikiem reprezentującym załogę, jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa. Porozumienie dotyczyć może przy tym zarówno wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (gdy taki ma powstać) lub uzgodnień dotyczących zaniechania jego powołania.

To Cię powinno też zainteresować: Fundusz socjalny - ustawa, zapomoga, świadczenia

Niezależnie od decyzji pracodawcy warto wskazać, że gdy zapis znaleźć ma się w regulaminie wynagradzania, to ważne jest, aby pamiętać o:

art. 772 § 6 Kodeksu pracyRegulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Taki sam termin obowiązuje wówczas, gdy pracodawca zdecydował się na wprowadzenie do regulaminu zmian.

Likwidacja funduszu socjalnego wymaga zmian w umowach pracowników

Optymalizacja kosztów zatrudnienia to często jedyny sposób uchronienia miejsc pracy przed likwidacją. Pracodawca, w takim wypadku, kieruje się dobrem pracowników i zapewnieniem im posady. Warto zauważyć, że przy omawianiu kwestii likwidacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zmian w dotychczasowym regulaminie wynagradzania trzeba wskazać na problem indywidualnych umów o pracę z poszczególnymi pracownikami. Otóż wprowadzenie modyfikacji do regulaminu wynagradzania pociąga za sobą konieczność dostosowania do nich treści umów.

Zlikwidowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach optymalizowania kosztów pracy jest działaniem mniej korzystnym dla pracowników, choć niekiedy koniecznym.

Zgodnie z art. 21413 § 2 Kodeksu pracy Postanowienia regulaminu mniej korzystne niż dotychczas dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Stanowisko GIP wobec rezygnacji z Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na konieczność wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy wskazał również Główny Inspektorat Pracy. Co więcej, według niego dotyczy to również takiej sytuacji, w której pracownikom są odbierane zagwarantowane dotychczas w regulaminie świadczenia pozapłacowe. Przykładami takich mogą być na przykład polisy ubezpieczeniowe czy też pakiety medyczne. Rezygnacja przez podmiot zatrudniający z takich świadczeń na mocy zmiany regulaminu również wymaga przedstawienia zatrudnionym wypowiedzeń zmieniających.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o przepisach związanych z wprowadzeniem rozporządzenia RODO. Pracodawca ma w związku z nim nowe obowiązki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w swoim zakładzie pracy. Zawiłości związane z tym zagadnieniem wyjaśnione są w poniższym filmie:

Odstąpienie od tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Problem rezygnacji przez pracodawcę z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest szeroko komentowany w literaturze. Wątpliwości budzi pytanie, czy w takiej sytuacji konieczne jest wypowiedzenie warunków umowy? Część badaczy problemu podkreśla, że jest to konieczne, część zaś prezentuje stanowisko, że nie. Zwolennicy drugiego rozwiązania argumentują, że świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są elementem indywidualnych stosunków pracy i nie mają też charakteru roszczeniowego. Pracodawca, który podziela taki pogląd, nie musi trudzić się opracowywaniem wypowiedzeń zmieniających.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to jeden z tzw. benefitów pracowniczych, który przyciąga potencjalnych kandydatów do firmy. Pracodawca wprawdzie ma możliwość rezygnacji z jego uruchomienia w zakładzie pracy, jednak warto się zastanowić, czy w dłuższej perspektywie będzie to rzeczywiście tak duża oszczędność.

Oceń ten wpis
Pracodawca rezygnuje z funduszu socjalnego
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Lucyna
2019-12-06, 07:17
U nas mamy fundusz socjalny. Z tego funduszu otrzymujemy bony na święta, organizowane są imprezy... U mojego męża nie ma takiego funduszu. U nas w pracy chodzą słuchy, że pracodawca od 2020 roku chce zlikwidować ten fundusz. Pewnie może to zrobić zgodnie z prawem.
Karlik
2019-05-26, 19:49
Pracodawca rezygnuje z funduszu socjalnego. Ma takie prawo. U mnie w zakładzie nie ma funduszu socjalnego.
Mordor
2019-05-07, 13:47
To zawsze wtedy negatywna rzecz gdy takiego czegoś nie ma. Lepiej aby był fundusz socjalny, gdyż jest to zawsze związane z większymi korzyściami dla zatrudnionych.
Anna Krych
2019-04-09, 14:28
U nas fundusz socjalny jest jaki jest. Jest owszem trochę nieciekawych profitów, jednak w porównaniu z innymi firmami jak słyszę to wcale u nas nie jest tak źle jak by to zobaczyć.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.