Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Nagroda jubileuszowa a śmierć pracownika

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 30 głosów

30 głosów

5 komentarzy
Nagroda jubileuszowa a śmierć pracownika
Jeżeli prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabył przed śmiercią, to wypłacić należy ją rodzinie zmarłego. Poza nagrodą najbliżsi mają również prawo do odprawy jubileuszowej. Co warto wiedzieć o wypłacie osobom upoważnionym nagrody jubileuszowej po śmierci pracownika?

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika?

Podstawową kwestią jest fakt, że uprawnienie do nagrody jubileuszowej nie ma charakteru powszechnego. Oznacza to, że przysługuje ona tylko pewnej grupie osób. Chodzi tu o takich pracowników, dla których nagrodę tę przewidziano w normach branżowych lub też w regulaminie pracy, który obowiązuje w firmie. Co więcej, nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona niezwłocznie z chwilą, w której pracownik nabył do niej prawa. Jeżeli termin wypłaty będzie przesuwany, to pracownik może wystąpić nawet z roszczeniem o odsetki ustawowe od kwoty, która mu się należy. W przypadku śmierci osoby zatrudnionej, która nabyła prawo do nagrody jubileuszowej niezbędne jest wypłacenie jej osobom uprawnionym do jej odbioru.

 

Umowa o pracę wygasa, ale...

Z dniem śmierci pracownika zawarta umowa o pracę wygasa. Zgodnie jednak z art. 631 § 2 Kodeksu pracy wszelkie prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika ? i to w równych częściach ? na małżonka oraz inne osoby, które spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów emerytalnych i rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli osób takich nie ma, to prawa te wchodzą w skład masy spadkowej. W takim przypadku świadczenia zostaną wypłacone spadkobiercom, którzy zostali wskazani w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pracowniku lub w notarialnym poświadczeniu dziedziczenia.

Warto przy tym pamiętać, że prawo małżonka do uzyskania nagrody jubileuszowej po zmarłym pracowniku nie jest uzależnione od tego, czy posiada on uprawnienia do renty rodzinnej. Decydujące znaczenie ma tu fakt, czy pozostawał on w związku małżeńskim w chwili śmierci pracownika.

W jakich jeszcze sytuacjach wygasa stosunek pracy? Odpowiedź na pytanie w artykule: Wygaśnięcie umowy o pracę.

 

Szukasz pracy?

Sprzedawca części zamiennych/ magazynier

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Małopole
Dodana

Pracownik / pracownica działu logistyki sklepu - Kutno

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

 • Kutno
 • 4 600-6 200 zł / mc
Dodana

Monter balustrad – praca w Niemczech

In-Serv Team Sp. z o. o.

 • Niemcy
Dodana

Restauracja Dworek Mikołaj zatrudni KUCHARZA/KUCHARKE z doświadczeniem

Restauracja Dworek Mikołaj Katarzyna Paśnik

 • Wadowice
Dodana

Pracodawca odmawia wypłaty nagrody jubileuszowej po śmierci pracownika

Podmiot zatrudniający nie powinien odmówić wypłaty nagrody jubileuszowej, do której prawo nabył zatrudniony osobom uprawnionym. W sytuacji, gdy bliscy zmarłego nie mogą porozumieć się w tej kwestii z pracodawcą, powinni oni dochodzić jej zapłaty przed sądem pracy. Warto przy tym pamiętać o terminach. Zgodnie z przepisami prawo do nagrody jubileuszowej ? jako świadczenie, które wynika z nawiązanego stosunku pracy ? ulega ogólnemu terminowi przedawnienia z upływem 3 lat od daty wymagalności. Zastosowanie ma tu art. 291 § 1 Kodeksu pracy: ?Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne?. Termin ten zaczyna biec zatem od dnia, w którym pracownik nabył prawo do wypłacenia mu nagrody jubileuszowej. Co więcej, trzeba też pamiętać, że okres ten dotyczy również członków rodziny zmarłego, którzy występują o to roszczenie do pracodawcy.

 

Nagroda jubileuszowa a odprawa pośmiertna

Część pracodawców ma problem z określeniem, czy rodzinie zmarłego pracownika należy wypłacić nie tylko nagrodę jubileuszową, ale również odprawę pośmiertną. Należy zauważyć, że prawa do tych dwóch różnych uprawnień nie są wzajemnie zależne od siebie. Dzieje się tak dlatego, że zostały one uregulowane w odrębnych przepisach. Informacje o prawie do odprawy pośmiertnej zostały wskazane w art. 93 § 1 Kodeksu pracy: ?W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna?. Jej wysokość jest przy tym zależna od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio równowartość:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Jeżeli odprawa przysługuje więcej niż jednej osobie, to konieczne jest podzielenie jej na równe części pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagroda jubileuszowa przysługuje jedynie określonej puli pracowników i to zgodnie z przepisami, które zostały przewidziane z normach branżowych lub też w przepisach zakładowych. W każdym przypadku zatrudniony, który nabędzie do niej prawo, powinien otrzymać ją w terminie. Jeżeli nastąpi opóźnienie, to zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego, może on domagać się wypłacenia nagrody wraz z należnymi mu odsetkami.

Umowa o pracę wygasa

Zgodnie z art. 63? Kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek pracy. Jednocześnie jednak, co należy podkreślić: ?Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku?. Inaczej mówiąc, jedyną przesłanką do tego, aby małżonek zmarłego pracownika mógł pobrać przysługującą mu nagrodę jubileuszową i odprawę, jest fakt pozostawania w związku małżeńskim w chwili jego śmierci. Jeżeli zmarły pracownik nie miał małżonka lub też rozwiódł się, to świadczenia, które przysługują mu od pracodawcy wchodzą w skład spadku. Wówczas też, zgodnie z postanowieniem sądu, są one wypłacane poszczególnym spadkobiercom. Tym samym zakład pracy nie może odmówić wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy, jeżeli zaś tak zrobi, to spadkobiercy mogą dochodzić roszczeń przed sądem pracy.

Co z przedawnieniem?

Nagroda jubileuszowa jest zawsze roszczeniem, które wynika bezpośrednio z zawartego przez strony stosunku pracy. W związku z tym faktem ważne jest, że jej wypłata podlega przedawnieniu. Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy: ?Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne?. Inaczej mówiąc, termin przedawnienia biegnie od dnia, w którym uprawniony mógł pobrać należne mu pieniądze. Z drugiej strony trzeba też podkreślić, że termin ten wiążący jest dla osób uprawnionych do pobrania nagrody jubileuszowej lub odprawy za zmarłego pracownika. Jeżeli nie odbiorą oni pieniędzy w terminie, to kwota ta przepada.

Odprawa również przysługuje

Zainteresowani muszą pamiętać o konieczności rozróżnienia nagrody jubileuszowej od odprawy. Ta pierwsza przysługuje po prostu pracownikom, którzy nabyli do niej prawo w związku ze stażem pracy i zgodnie z przepisami obowiązującymi w firmie. W żadnym przypadku uprawnienia małżonka lub innych członków rodziny zmarłego do nagrody jubileuszowej nie są związane z odprawą pośmiertną. Inaczej mówiąc, te dwie kwestie są odrębnymi świadczeniami. Zgodnie z art. 93 § 1 Kodeksu pracy: ?W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna?.

Wysokość świadczeń

Zarówno wysokość nagrody jubileuszowej, jak i odprawy pośmiertnej uzależniona jest od długości zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy. O ile wysokość nagrody jubileuszowej uregulowana jest w przepisach wewnętrznych u danego pracodawcy, o tyle informacje o wysokości odprawy znaleźć można w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 93 § 2 Kodeksu pracy wysokość odprawy wynosi odpowiednio:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Trzeba też pamiętać, że w Kodeksie pracy zostają wskazani członkowie rodziny, którym przysługuje oprawa pośmiertna. Poza małżonkiem, jak w przypadku nagrody jubileuszowej, są to również inni członkowie rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

To może Cię również zainteresować

Nagroda jubileuszowa - komu przysługuje?

5 komentarzy

Alicja

Alicja

Jeżeli prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabył przed śmiercią, to wypłacić należy ją rodzinie zmarłego. Świetny ten artykuł.
pracownik fabryki

pracownik fabryki

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika? Fajnie, że to wszystko jest ujęte w przepisach prawnych. Nagroda jubileuszowa a śmierć pracownika - równi reguluje to prawo. "Jeżeli prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabył przed śmiercią, to wypłacić należy ją rodzinie zmarłego"...
Cyder

Cyder

No i takie rzeczy muszą być jasno określone. Co jeśli np. pracownik nie wiem nie ma żony, czy takie coś idzie na kogoś innego z rodziny, jak to wszystko wygląda w przykładach?
Marek Gabriel

Marek Gabriel

Dobrze wiedzieć jakie są zasady w takiej sytuacji. Właściwie o wszystko człowiek musi poszukiwać odpowiedzi i nie jest to przekazywane w sposób jawny np. podczas umowy.
katarzwna wolff

katarzwna wolff

mam problem prawny, czy jubeliszowka nalezy sie rodzinie jezeli przypada ona po smierci wlipcu tego roku , a zmarl w maju tego roku

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.