Nagroda jubileuszowa a śmierć pracownika

Nagroda jubileuszowa a śmierć pracownika
Jeżeli prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabył przed śmiercią, to wypłacić należy ją rodzinie zmarłego. Poza nagrodą najbliżsi mają również prawo do odprawy jubileuszowej. Co warto wiedzieć o wypłacie osobom upoważnionym nagrody jubileuszowej po śmierci pracownika?

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika?

Podstawową kwestią jest fakt, że uprawnienie do nagrody jubileuszowej nie ma charakteru powszechnego. Oznacza to, że przysługuje ona tylko pewnej grupie osób. Chodzi tu o takich pracowników, dla których nagrodę tę przewidziano w normach branżowych lub też w regulaminie pracy, który obowiązuje w firmie. Co więcej, nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona niezwłocznie z chwilą, w której pracownik nabył do niej prawa. Jeżeli termin wypłaty będzie przesuwany, to pracownik może wystąpić nawet z roszczeniem o odsetki ustawowe od kwoty, która mu się należy. W przypadku śmierci osoby zatrudnionej, która nabyła prawo do nagrody jubileuszowej niezbędne jest wypłacenie jej osobom uprawnionym do jej odbioru.

 

Umowa o pracę wygasa, ale...

Z dniem śmierci pracownika zawarta umowa o pracę wygasa. Zgodnie jednak z art. 631 § 2 Kodeksu pracy wszelkie prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika ? i to w równych częściach ? na małżonka oraz inne osoby, które spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów emerytalnych i rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli osób takich nie ma, to prawa te wchodzą w skład masy spadkowej. W takim przypadku świadczenia zostaną wypłacone spadkobiercom, którzy zostali wskazani w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pracowniku lub w notarialnym poświadczeniu dziedziczenia.

Warto przy tym pamiętać, że prawo małżonka do uzyskania nagrody jubileuszowej po zmarłym pracowniku nie jest uzależnione od tego, czy posiada on uprawnienia do renty rodzinnej. Decydujące znaczenie ma tu fakt, czy pozostawał on w związku małżeńskim w chwili śmierci pracownika.

To Cię powinno też zainteresować: Nagroda jubileuszowa - komu przysługuje?

W jakich jeszcze sytuacjach wygasa stosunek pracy? Odpowiedź na pytanie w artykule: Wygaśnięcie umowy o pracę.

 

Pracodawca odmawia wypłaty nagrody jubileuszowej po śmierci pracownika

Podmiot zatrudniający nie powinien odmówić wypłaty nagrody jubileuszowej, do której prawo nabył zatrudniony osobom uprawnionym. W sytuacji, gdy bliscy zmarłego nie mogą porozumieć się w tej kwestii z pracodawcą, powinni oni dochodzić jej zapłaty przed sądem pracy. Warto przy tym pamiętać o terminach. Zgodnie z przepisami prawo do nagrody jubileuszowej ? jako świadczenie, które wynika z nawiązanego stosunku pracy ? ulega ogólnemu terminowi przedawnienia z upływem 3 lat od daty wymagalności. Zastosowanie ma tu art. 291 § 1 Kodeksu pracy: ?Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne?. Termin ten zaczyna biec zatem od dnia, w którym pracownik nabył prawo do wypłacenia mu nagrody jubileuszowej. Co więcej, trzeba też pamiętać, że okres ten dotyczy również członków rodziny zmarłego, którzy występują o to roszczenie do pracodawcy.

 

Nagroda jubileuszowa a odprawa pośmiertna

Część pracodawców ma problem z określeniem, czy rodzinie zmarłego pracownika należy wypłacić nie tylko nagrodę jubileuszową, ale również odprawę pośmiertną. Należy zauważyć, że prawa do tych dwóch różnych uprawnień nie są wzajemnie zależne od siebie. Dzieje się tak dlatego, że zostały one uregulowane w odrębnych przepisach. Informacje o prawie do odprawy pośmiertnej zostały wskazane w art. 93 § 1 Kodeksu pracy: ?W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna?. Jej wysokość jest przy tym zależna od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio równowartość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Jeżeli odprawa przysługuje więcej niż jednej osobie, to konieczne jest podzielenie jej na równe części pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.

Oceń ten wpis
Nagroda jubileuszowa a śmierć pracownika
Ocena: 3.5, liczba głosów: 31

Opinie

Alicja
2019-12-06, 07:18
Jeżeli prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabył przed śmiercią, to wypłacić należy ją rodzinie zmarłego. Świetny ten artykuł.
pracownik fabryki
2019-05-26, 21:23
Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika? Fajnie, że to wszystko jest ujęte w przepisach prawnych. Nagroda jubileuszowa a śmierć pracownika - równi reguluje to prawo. "Jeżeli prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabył przed śmiercią, to wypłacić należy ją rodzinie zmarłego"...
Cyder
2019-05-07, 13:48
No i takie rzeczy muszą być jasno określone. Co jeśli np. pracownik nie wiem nie ma żony, czy takie coś idzie na kogoś innego z rodziny, jak to wszystko wygląda w przykładach?
Marek Gabriel
2019-04-09, 14:27
Dobrze wiedzieć jakie są zasady w takiej sytuacji. Właściwie o wszystko człowiek musi poszukiwać odpowiedzi i nie jest to przekazywane w sposób jawny np. podczas umowy.
arni
2017-01-03, 15:02
ciekawe uzupełnienie tematu (nie tylko w kwestii nagrody, ale też np. wynagrodzenia) tu: http://www.eporady24.pl/smierc_pracownika,pytania,2,70,8214.html polecam krótką lekturę :DD
katarzwna wolff
2016-05-25, 21:04
mam problem prawny, czy jubeliszowka nalezy sie rodzinie jezeli przypada ona po smierci wlipcu tego roku , a zmarl w maju tego roku
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.