Zawody i ich potencjał

Technik elektryk - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

6 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 13 głosów

13 głosów

4 komentarze
Technik elektryk - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
W dzisiejszych czasach trudno jest wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Dzięki specjalistom czuwającym nad działaniem urządzeń elektrycznych i sieci przesyłowych dociera ona do domów, biur czy fabryk. Do grupy zawodów związanych z tym obszarem należy technik elektryk. Czy warto kształcić się w tym kierunku? Na to pytanie odpowiada niniejszy poradnik.

Z poniższego tekstu dowiesz się:

 • jakie zadania zawodowe realizuje technik elektryk;
 • ile zarabia;
 • jakie kwalifikacje i kompetencje musi posiadać osoba pragnąca podjąć pracę w tym zawodzie;
 • czy każdy może zostać technikiem elektrykiem;
 • jakie są warunki pracy i możliwości zatrudnienia w zawodzie;
 • czy ma on przyszłość na rynku pracy.

Technik elektryk – na czym polega praca?

Jest zawodem dobrze znanym. W teorii każdy wie, czym zajmuje się technik elektryk, jednak praktyka pokazuje, że praca w tym charakterze ma wiele wymiarów, o których rzadko się słyszy. Zawód ten polega przede wszystkim na obsłudze elektrycznych maszyn, urządzeń czy aparatury, a także systemów zasilania energią elektryczną. Technik elektryk uczestniczy w ich konstruowaniu, montażu, eksploatacji oraz naprawach.

Jego zadania zależą od zajmowanego w firmie stanowiska i miejsca zatrudnienia. Może on nadzorować pracę maszyn elektrycznych i serwisować je, montować instalacje i części elektryczne urządzeń produkowanych przez zakład czy jako główny mechanik energetyk zajmować się koordynacją pracy podległych mu działów.

Do głównych obowiązków na stanowisku technika elektryka należą:

 • przeprowadzanie testów i kontroli urządzeń w procesie produkcji, a także ich użytkowania;
 • instalowanie, obsługiwanie i eksploatowanie układów energoelektronicznych;
 • rozpoznawanie stanu elementów, układów, a także urządzeń elektrycznych;
 • planowanie i kontrolowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w pracy;
 • dobieranie, instalowanie i eksploatowane: maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury pomiarowej i sterującej;
 • stosowanie odpowiedniej ochrony urządzeń elektrycznych przed zwarciami czy przeciążeniami;
 • dobieranie, instalowanie i kontrolowanie systemu ochrony przeciwpożarowej;
 • współpraca z zespołami projektowymi;
 • przestrzeganie zasad BHP podczas pracy z urządzeniami lub maszynami elektrycznymi, a także w czasie dokonywania pomiarów elektrycznych.

Technik elektryk w ramach dodatkowych zadań zawodowych może dokonywać legalizacji elektrycznej aparatury pomiarowej. Bywa, że zajmuje się określaniem wielkości nieelektrycznych z zastosowaniem metod elektrycznych w ramach miernictwa przemysłowego.

Ile zarabia technik elektryk?

Praca w zawodzie technika elektryka jest nie tylko ciekawa i rozwojowa, ale przede wszystkim dobrze płatna. Nowoczesne firmy posiadają szereg różnego rodzaju systemów elektrycznych, które wymagają fachowego montażu, uruchomienia i serwisowania. To sprawia, że specjaliści z zakresu elektryki są poszukiwani na rynku pracy.

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Elektryk

ELEKTRYK (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • 6 000-10 000 zł / mc
 • Sulęcin
Dodana
Dodana

Elektryk

Synthos S.A.

 • Oświęcim
Dodana

Technik elektryk

Hotel Crystal Mountain*****

 • Wisła
Dodana

Elektryk Utrzymania Ruchu/Mechatronik - od 3500€

MT Industrietechnik GmbH & Co. KG

 • 3 500-5 500 € / mc
 • Niemcy
Dodana

Szczegółowe dane o zarobkach w tej branży widoczne są w poniższej tabeli. Można jednak stwierdzić, że w większości mieszczą się one w przedziale od 3 800 zł do 7 050 zł brutto. W przypadku najlepszych stanowisk pensja może osiągać nawet 9760 zł brutto.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINMALNE 3 800 zł 2 894 zł
ŚREDNIE 7 050 zł 5 060 zł
WYSOKIE 9 760 zł 6 801 zł

Jakie są przeciwwskazania zdrowotne na stanowisku technika elektryka?

Zawód ten wymaga wytrzymałości i dobrej kondycji fizycznej. Warto zaznaczyć, że wśród osób zatrudnionych w branży elektrycznej są pracownicy niepełnosprawni - z niedowładem kończyn dolnych. Jest to możliwe z uwagi na różnorodność stanowisk w tym sektorze. Niektóre z nich są odpowiednie dla osób z tego rodzaju dysfunkcją nóg.

Do predyspozycji zdrowotnych niezbędnych na stanowisku technika elektryka zalicza się:

 • dobry wzrok, słuch, węch, a także niezaburzone czucie dotykowe;
 • sprawną koordynację wzrokowo-ruchową;
 • zmysł równowagi;
 • sprawność manualną;
 • dobry ogólny stan zdrowia;
 • sprawny układ oddechowy i neurologiczny.

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie technika elektryka jest: daltonizm, epilepsja, lęk wysokości czy klaustrofobia. Osoby, które cierpią na wadę wzroku niedającą się skorygować okularami, mają schorzenia układu oddechowego lub choroby wywołujące utratę przytomności, także mogą mieć problemy z podjęciem zatrudnienia w powyższym zawodzie.

technik elektryk

Jak wygląda organizacja stanowiska pracy na stanowisku technika elektryka?

Praca w zawodzie technika elektryka może odbywać się na terenie firmy lub poza nią. Często zdarza się, że pracownik musi dojeżdżać do różnych lokalizacji. Bywa, że realizacja zadań zawodowych ma miejsce w weekendy czy święta. Godziny pracy w tym zawodzie zwykle nie są stałe i wiążą się z systemem zmianowym.

Technik elektryk, niezależnie od zajmowanego stanowiska, posługuje się szeregiem narzędzi i urządzeń. Należą do nich na przykład: mierniki elektryczne, laserowe dalmierze, lutownice i inne proste narzędzia takie, jak kombinerki czy śrubokręty.

Pracownicy z sektora elektrycznego muszą przestrzegać zasad BHP, wytycznych przeciwpożarowych i innych reguł bezpieczeństwa obowiązujących w firmie. Technik elektryk ma kontakt z ruchomymi częściami maszyn, może być narażony na hałas, wibracje, zmienne temperatury i niedostateczne oświetlenie (jeśli pracuje na zewnątrz). Zagrażają mu także: praca na wysokości, ostre elementy maszyn i napięcie elektryczne.

W związku z licznymi niebezpieczeństwami związanymi z zawodem technika elektryka osoby pracujące w takim charakterze noszą ubrania robocze, a często także odzież ochronną.

Czy do pracy na stanowisku technika elektryka potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Warunkiem podjęcia zatrudnienia w zawodzie technika elektryka jest ukończenie technikum elektrycznego lub elektroenergetycznego. Praca z maszynami czy urządzeniami pod napięciem wymaga także uprawnień uzyskiwanych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP). Są one ważne przez określony czas. Pracownik musi również odbyć odpowiednie przeszkolenie BHP, zanim rozpocznie realizację zadań zawodowych.

W zależności od stanowiska może pojawić się potrzeba posiadania dodatkowych kwalifikacji. Bliższe informacje na ten temat przedstawia załączona tabela.

CZY WYMAGANE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Osoby, które chcą zostać technikiem elektrykiem muszą ukończyć szkołę zawodową. -
PRZYDATNE Jeżeli technik elektryk chce podnieść swoje zarobki to może ukończyć studia inżynierskie. -

Studia inżynierskie czy kursy pozwalają aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności, co jest niezwykle ważne na obecnym rynku zatrudnienia. Pracownik, który rozwija się zawodowo może liczyć na wyższe wynagrodzenia, a także na awans.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie technika elektryka?

Zawód ten oferuje szerokie spektrum pracy. Technicy elektrycy mogą znaleźć zatrudnienie w: zakładach produkcyjnych, firmach zajmujących się serwisowaniem i naprawą urządzeń elektrycznych, przedsiębiorstwach budowlanych wykonujących instalacje elektryczne, działach technicznych dużych firm, zakładach energetycznych, a także przy utrzymaniu ruchu i dozorze technicznym.

Osoby, które posiadają predyspozycje przedsiębiorcze, mogą otworzyć własną działalności gospodarczą i realizować zlecenia.

Technicy elektrycy zajmują różne stanowiska. Mogą podjąć zatrudnienie w charakterze elektromontera czy montera-mechanika. Pracownicy wysoko wykwalifikowani często zajmują stanowiska kierownicze takie, jak główny mechanik energetyk w przedsiębiorstwie produkcyjnym czy koordynator robót elektrycznych w firmie budowlanej.

Technik elektryk powinien charakteryzować się następującymi kompetencjami:

 • zdolnością logicznego i krytycznego myślenia;
 • dokładnością, rzetelnością;
 • umiejętnościami matematycznymi;
 • wyobraźnią przestrzenną;
 • umiejętnością planowania i zarządzania czasem;
 • dobrą koncentracją i podzielnością uwagi;
 • odpowiedzialnością i wytrwałością;
 • samodzielnością;
 • uzdolnieniami technicznymi;
 • wiedzą branżową;
 • spostrzegawczością;
 • umiejętnością pracy z dokumentacją techniczną.
technik elektryk

Czy zawód technika elektryka jest przyszłościowy?

Trudno jest wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej i specjalistów, którzy czuwają nad prawidłowym działaniem urządzeń elektrycznych i sieci przesyłowych. Sprawne działanie tego systemu jest nie tylko ważne dla gospodarstw domowych, ale także przemysłu. To wszystko sprawia, że technicy elektrycy są wysoko cenieni na rynku pracyZawód ten daje szerokie możliwości rozwoju, zatrudnienia, a także awansu. Wykwalifikowani pracownicy z branży elektrycznej mogą liczyć na wysokie zarobki i uznanie pracodawców.

Podsumowanie:
 • Praca technika elektryka skupia się na obsłudze elektrycznych maszyn, urządzeń czy aparatury, a także systemów zasilania energetycznego, montażu, eksploatacji oraz naprawach.
 • Zawód ten jest dobrze płatny, a szczegółowe dane o zarobkach w tej branży mieszczą się w przedziale od 3 800 zł do 7 050 zł brutto, z możliwością osiągnięcia nawet 9 760 zł brutto.
 • Praca na stanowisku technika elektryka wymaga wytrzymałości i dobrej kondycji fizycznej, a vitalnemu dyskomfortowi stawiają przeciwwskazanie choroby związane ze wzrokiem, oddychaniem czy zaburzeniami neurologicznymi.
 • Warunkiem podjęcia zatrudnienia w zawodzie technika elektryka jest ukończenie technikum elektrycznego lub elektroenergetycznego, a także uzyskanie uprawnień w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP) i przeszkolenie BHP.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie kwalifikacje musi posiadać technik elektryk?

Kluczowe do podjęcia pracy w tym zawodzie jest odpowiednie wykształcenie nabywane w technikum. Niezbędne są także uprawnienia do pracy z urządzeniami i maszynami pod napięciem elektrycznym. W zależności od zajmowanego stanowiska, poza przeszkoleniem BHP, mogą być wymagane inne kwalifikacje zawodowe.

Jakie problemy zdrowotne uniemożliwiają podjęcie pracy jako technik elektryk?

Przeciwwskazaniem do zatrudnienia na tym stanowisku są schorzenia oczu i uszu, których nie można skorygować. Choroby układu oddechowego, a także neurologicznego powodujące drgawki lub utratę przytomności również uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia jako technik elektryk. Kandydat do pracy nie może także cierpieć na klaustrofobię, lęk wysokości i zaburzenia sprawności manualnej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

BBSL group

BBSL group

Jako pracodawca chętnie zatrudniam specjalistów z zakresu elektryki. Wymaga to jednak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Zdarzają się także trudności w zatrudnieniu, dlatego staram się wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników i oferować im odpowiednie warunki.
Jerzy

Jerzy

Interesujące, że osoby z różnymi wadami i dysfunkcjami mogą pracować w branży elektrycznej. Może jest to szansa dla mnie, biorąc pod uwagę moje ograniczenia.
Wino1901

Wino1901

Chciałbym zostać technikiem elektrykiem ale jestem niepełnosprawny i nie wiem czy jest dla mnie miejsce w tej branży.
rekrutor

rekrutor

Praca w zawodzie technika elektryka to dla mnie wymagające ale bardzo satysfakcjonujące zadanie. Jestem zadowolony z zarobków i przełożonych, którzy stawiają na nasze rozwijanie się.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.