Zawody i ich potencjał

Technik rachunkowości - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

31 maja 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 9 głosów

9 głosów

4 komentarze
Technik rachunkowości - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Pędzący rozwój cywilizacyjny sprawia, że wiele zawodów przechodzi do przeszłości. Technik rachunkowości z pewnością nie zalicza się do tej grupy. Obecnie na rynku pracy pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się rozliczeniami i finansami. To obszar, który daje liczne możliwości rozwoju zawodowego, a także pozyskania stabilnej i dobrze płatnej pracy.

Poniższy artykuł wyjaśnia:

 • czym zajmuje się technik rachunkowości;
 • jakie kwalifikacje i kompetencje musi mieć kandydat na to stanowisko;
 • ile zarabia się w zawodzie technika rachunkowości i co wpływa na wysokość pensji;
 • czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia takiej pracy;
 • gdzie można znaleźć zatrudnienie jako technik rachunkowości;
 • jaka przyszłość prognozowana jest dla tego zawodu.

Technik rachunkowości - na czym polega praca?

W cieniu popytu na programistów i informatyków w ostatnich latach rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu rachunkowości. Na rynku pracy znaleźć można wiele interesujących ofert zatrudnienia dla osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zawodowe do prowadzenia rozliczeń finansowych.

Obecnie rachunkowość nie jest już spostrzegana jako nudna praca administracyjna i mozolne zmaganie się z cyferkami. Specjalista prowadzący sprawy finansowe firmy jest osobą dużego zaufania. Ma dostęp do poufnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, jego obrotów i kontraktów.

Aby podjąć pracę jako technik rachunkowości, trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie przygotowują technika. W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, a także do prowadzenia rachunkowości.

Na rynku pracy istnieje ogromne zapotrzebowanie na osoby, które potrafią sprawnie poruszać się po meandrach świata rozliczeń. 

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku technika rachunkowości?

 

Można wymienić tu następujące zadania:

 • dokumentowanie i ewidencjonowanie różnych operacji gospodarczych;
 • przeprowadzanie analiz finansowych i sporządzanie odpowiednich sprawozdań;
 • klasyfikowanie oraz wycena aktywów i pasywów;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczanie podatków: VAT, dochodowego, akcyzowego;
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników firmy, obliczanie wysokości przysługujących im świadczeń, a także prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • rozliczanie kosztów działalności podmiotu, w tym ustalanie wyniku finansowego metodą statystyczną oraz księgową;
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji;
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych;
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz innych zasad obowiązujących w rachunkowości;
 • stosowanie się do zasad BHP, etyki, ergonomii pracy oraz wytycznych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

Kto ma największe szanse na zostanie technikiem rachunkowości?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Ekonomia

Księgowa/y

HS Multiservices

 • Bielsko-Biała
Dodana

Księgowa

Saxdor Shipyard Sp. z o.o.

 • Ełk
 • 6 000-8 500 zł / mc
Dodana

SAMODZIELNY KSIĘGOWY (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Iłowa
Dodana

Specjalista ds. controllingu (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Gorzów Wielkopolski
Dodana

Specjalista ds. księgowości

Biuro Rachunkowe Saldo.pl Sp. z o.o. Sp.k.

 • Hażlach
Dodana

Decydując się na edukację i rozwój zawodowy w obszarze rozliczeń, należy pamiętać, że o sukcesie na tym polu zawodowym decyduje nie tylko wykształcenie i kwalifikacje. Niezwykle istotne są także predyspozycje osobowościowe kandydata do pracy w zawodzie technika rachunkowości.

Osoba, która nie ma cierpliwości do wielogodzinnej pracy przy biurku wyposażonym w komputer i woli kontakty międzyludzkie niż pracę z liczbami czy dokumentami, powinna wybrać inną drogę zawodową.

Kompetencje, które przydają się w pracy na stanowisku technika rachunkowości to:

 

 • dobra organizacja pracy;

 • umiejętności analityczne;
 • zdolność skupienia uwagi;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres;
 • dokładność, precyzja;
 • umiejętność pracy z danymi, z liczbami;
 • zdolność jasnego, zrozumiałego przekazywania informacji;
 • dociekliwość, spostrzegawczość;
 • rzetelność, odpowiedzialność;
 • zainteresowania branżowe.

Ile zarabia technik rachunkowości?

Stabilne zatrudnienie oraz wysokie zarobki zachęcają do podejmowania zatrudnienia w zawodzie technika rachunkowości. Na rynku pracy można znaleźć oferty lokalnych firm oraz dużych, międzynarodowych korporacji. Istnieje także możliwość samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego.

Zarobki, na które może liczyć osoba rozpoczynająca pracę w tym zawodzie, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, wahają się w przedziale od 2970 zł do 5574 zł brutto. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 100 zł 2 434 zł
ŚREDNIE 4 200 zł 3 149 zł
WYSOKIE 5 600 zł 4 043 zł

Co wpływa na wysokość zarobków w pracy technika rachunkowości?

Zarobki na stanowisku technika rachunkowości są zróżnicowane. Na ich wysokość wpływa nie tylko poziom posiadanej wiedzy i umiejętności, ale także doświadczenie zawodowe i zaangażowanie w realizowane zadania.

Współczesny rynek pracy wymaga od osób zatrudnionych ciągłego doskonalenia się. Aktualizacja kwalifikacji zawodowym i rozwój kompetencji to obowiązek, który dotyczy także techników rachunkowości. Przekłada się to na poziom uzyskiwanego wynagrodzenia.

Nie bez znaczenia dla zarobków jest również sytuacja gospodarcza kraju. Kryzys czy inne nieprzewidywalne zdarzenia mogą wpływać negatywnie na wysokość pensji.

technik rachunkowości

Czy do pracy na stanowisku technika rachunkowości potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Do podjęcia pracy w zawodzie technika rachunkowości niezbędne jest odpowiednie wykształcenie. Można je zdobyć w technikum. 

Kluczowe są tu dwie kwalifikacje:

 • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
 • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Świadectwa potwierdzające ich nabycie są podstawą do wydania dyplomu zawodowego i uzyskania tytułu technika.

Kandydat do pracy na stanowisku technika rachunkowości musi posiadać wykształcenie średnie. Ukończenie studiów kierunkowych czy dodatkowych szkoleń nie jest wymagane. Należy jednak pamiętać, że kształcenie ustawiczne, czyli ciągły rozwój kwalifikacji i kompetencji, jest nieodłącznym elementem tego zawodu. Prezentuje to poniższa tabela.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE W celu zdobycia tytułu technika rachunkowości wymagane jest ukończenie szkoły policealnej o odpowiednim profilu. Tytuł technika otrzymuje się po dwóch latach nauki. -
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie technika rachunkowości?

Technik rachunkowości może poszukiwać pracy w: instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji samorządowej i centralnej, urzędach skarbowych, firmach prywatnych czy międzynarodowych korporacjach. Własne biuro rachunkowe to z kolei sposób na samozatrudnienie.

Rachunkowość jest obszarem, który daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Może być początkiem błyskotliwej kariery w księgowości.

Niezwykle ważną kwestią, którą należy rozważyć przed podjęciem każdej pracy, jest stan naszego zdrowia. Niestety, zdarza się tak, że z powodu choroby czy innych niedomagań kandydat nie może być dopuszczony do wykonywania obowiązków zawodowych na danym stanowisku. Podobnie jest w przypadku technika rachunkowości. 

Do predyspozycji zdrowotnych koniecznych w tym zawodzie zalicza się:

 • ogólną wydolność fizyczną organizmu;
 • sprawność układów: krążenia, kostno-stawowego, mięśniowego;
 • wydolność narządów zmysłów - oczu i uszu;
 • sprawność manualną;
 • dobrą koordynację wzrokowo-ruchową;
 • sprawność poznawczą - dobrą pamięć, uwagę i koncentrację;
 • odporność na stres.

Zawód technika rachunkowości wymusza siedzącą pozycję ciała, co może negatywnie oddziaływać na zdrowie, a praca z użyciem komputera mocno obciąża oczy. Osoby, które zmagają się ze schorzeniami łączącymi się z opisanymi powyżej obszarami, powinny przemyśleć, czy taka droga zawodowa jest dla nich odpowiednia pod kątem zdrowotnym.

technik rachunkowości

Czy zawód technika rachunkowości jest przyszłościowy?

W obliczu postępującej cyfryzacji i automatyzacji pracy wiele zawodów zaczyna zanikać. Nie dotyczy to jednak technika rachunkowości, który uznawany jest za zawód przyszłości.Nie jest możliwe, aby interpretacja ważnych i skomplikowanych dokumentów odbywała się przez maszyny z pominięciem szerokiej wiedzy i doświadczenia fachowców z dziedziny rachunkowości.

Postęp technologiczny na pewno wpłynie na stanowiska związane z rozliczeniami i finansami, ale sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zastąpić na tym polu złożonych kompetencji charakterystycznych dla księgowych czy innych specjalistów z branży.

Podsumowanie:
 • Technik rachunkowości to osoba zajmująca się prowadzeniem rozliczeń finansowych w jednostkach organizacyjnych.
 • Do pracy na tym stanowisku wymagane jest odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje, oraz kompetencje osobowościowe, takie jak cierpliwość oraz umiejętność pracy z dokumentami i liczbami.
 • Wysokość zarobków technika rachunkowości zależy od poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego, zaangażowania w realizowane zadania, a także sytuacji gospodarczej kraju.
 • Zawód ten daje wiele możliwości rozwoju zawodowego i zatrudnienia w różnych instytucjach oraz jako samodzielny przedsiębiorca prowadzący własne biuro rachunkowe.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymagania do pracy w zawodzie technika rachunkowości?

Osoba, która chce podjąć tego typu pracę, musi posiadać odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Ważne są także jej kompetencje i predyspozycje zdrowotne.

Ile zarabia technik rachunkowości?

Zarobki w tym zawodzie są zróżnicowane. Zależą m.in. od poziomu wiedzy i umiejętności kandydata, a także od jego doświadczenia zawodowego. Wahają się od około 3 000 zł do prawie 6 000 zł brutto.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Irek

Irek

Praca jako technik rachunkowości wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości, ale jest bardzo wartościowa. Dostęp do poufnych informacji o firmie wymaga dużej odpowiedzialności, ale to też daje satysfakcję.
Mirosława Boguta

Mirosława Boguta

Wynagrodzenia w zawodzie technika rachunkowości wydają się bardzo dobrze wynagradzać trud pracy. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć pracę na tym stanowisku.
Franciszek

Franciszek

Jako pracodawca cenię sobie pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości. Ich umiejętności są bardzo cenne dla naszej firmy i zawsze staramy się zapewnić im atrakcyjne wynagrodzenie.
Osma28

Osma28

Cieszę się, że istnieją interesujące oferty zatrudnienia dla techników rachunkowości. Może to oznaczać, że jest szansa na znalezienie pracy w moim zawodzie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.