Zawody i ich potencjał

Monter izolacji przemysłowych - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

4 lipca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 17 głosów

17 głosów

6 komentarzy
Monter izolacji przemysłowych - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Praca montera izolacji przemysłowych polega na wykonywaniu różnego rodzaju izolacji przemysłowych, które chronią wszelkiego rodzaju obiekty i urządzenia przemysłowe. Zarobki na tym stanowisku mogą osiągnąć wysokie liczby, jednak wymaga się od pracownika wielu predyspozycji zawodowych i zdrowotnych.

W dzisiejszym wpisie dokładnie wyjaśnimy Ci, na czym polega ta praca oraz przedstawimy:

 • jakich zarobków możesz spodziewać się, jeśli wybierzesz tę ścieżkę kariery,
 • jakie kwalifikacje musisz posiadać, aby podjąć pracę w charakterze montera izolacji przemysłowych,
 • gdzie i w jakim charakterze możesz poszukiwać pracy po ukończeniu wszystkich niezbędnych szkoleń,
 • czy każdy może wykonywać tę pracę? Czyli słowo o przeciwwskazaniach zdrowotnych i czynnikach szkodliwych na stanowisku montera izolacji przemysłowych,
 • czy monter izolacji przemysłowych to zawód z przyszłością?

Zapraszamy do lektury!

Monter izolacji przemysłowych - na czym polega praca?

Monter izolacji przemysłowych odpowiada za wykonywanie, konserwację i naprawy izolacji, chroniących wszelkiego rodzaju obiekty i urządzenia przemysłowe. 

Przykłady obiektów i urządzeń, za których izolację odpowiada monter izolacji przemysłowych, to m.in.:

 • rurociągi,
 • kotły, piece przemysłowe i turbiny,
 • urządzenia chłodnicze,
 • systemy wentylacyjne,
 • systemy filtracyjne,
 • izolacje instalacji sanitarnych w budynkach,
 • itp.

Monter izolacji przemysłowych w celu realizacji swoich zadań posługuje się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem. Musi również rozumieć dokumentację techniczną i umieć ją sporządzać oraz znać obowiązujące normy prawne i instrukcje.

Video

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku montera izolacji przemysłowych?

Do obowiązków montera izolacji przemysłowych należy:

 • wykonywanie izolacji ciepłochronnych i termicznych zbiorników i kotłów, montowanych w elektrowniach i ciepłowniach, takich samych izolacji na urządzenia technologiczne, rurociągi, zawory i kołnierze w zakładach przemysłowych o dowolnym charakterze;
 • wykonywanie izolacji zimnochronnych, chroniących rurociągi, zbiorniki i urządzenia do przechowywania i transportu gazów;
 • wykonywanie izolacji termicznych zbiorników i urządzeń rafineryjnych, w zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i stosowanych w przemyśle spożywczym (np. chłodnie);
 • wykonywanie izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych; izolacje takie stosuje się do wentylatorów przemysłowych, turbin i wszelkiego rodzaju innych urządzeń przemysłowych generujących hałas i wstrząsy;
 • wykonywanie izolacji ogniochronnych, służących zabezpieczaniu różnych obiektów i instalacji przemysłowych przed ogniem, co jest ważne w szczególności w przypadku rafinerii i platform wiertniczych;
 • wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków (izolacji termicznych, izolacji przeciwroszeniowych, instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji, izolacji akustycznych i ogniochronnych, itp.);
 • wykonywanie robót towarzyszących wykonywaniu izolacji przemysłowych, np. montaż płaszcza ochronnego dla izolacji dowolnego rodzaju, wykonywanie i instalowanie konstrukcji wsporczych dla izolacji i płaszcza ochronnego;
 • przeprowadzanie remontów, napraw i konserwacji wszystkich wymienionych rodzajów izolacji oraz konstrukcji im towarzyszących.

Ile zarabia monter izolacji przemysłowych?

Zarobki montera izolacji przemysłowych są bardzo zróżnicowane i zależne od wielu czynników, z których najważniejsze są:

 • posiadane przez pracownika doświadczenie i kwalifikacje (jak łatwo się domyślić - im większe, tym lepsze zarobki),
 • charakter wykonywanej pracy (innych zarobków może się spodziewać monter izolacji termicznych, a innych monter izolacji akustycznych),
 • specyfiki zakładu pracy (innych zarobków może spodziewać się pracownik dużego zakładu przemysłowego, odpowiadający za konserwację izolacji instalacji przemysłowych, a zupełnie innych osoba zatrudniona w rodzinnej firmie, wykonującej prace izolacyjne budynków mieszkalnych),
 • miejsca zamieszkania - podobnie jak w wypadku wielu innych zawodów, zarobki monterów izolacji przemysłowych są zróżnicowane w poszczególnych regionach Polski. W tym miejscu należy od razu zaznaczyć, że monter izolacji przemysłowych może liczyć na o wiele wyższe zarobki na Zachodzie niż gdziekolwiek w kraju. Szczególnie preferowanym przez osoby wykonujące ten zawód kierunkiem emigracji jest Norwegia, gdzie zapotrzebowanie na specjalistów od izolacji przemysłowych w przemyśle wiertniczym, rafineryjnym i stoczniowym sprawia, że monterzy izolacji przemysłowych mogą tam liczyć na szczególnie atrakcyjne wynagrodzenia.
Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Monter nowoczesnych rowerów miejskich we Wrocławiu

Jobllegro Sp. z o.o.

 • Wrocław
 • 6 117-8 379 zł / mc
Dodana

Szczegóły na temat wynagrodzenia, jakiego może spodziewać się monter izolacji przemysłowych, znajdziesz w poniższej tabeli.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 4 300 ZŁ 3 262 zł
ŚREDNIE 4 900 zł 3 671 zł
WYSOKIE 5 700 zł 4 216 zł

Czy do pracy na stanowisku montera izolacji przemysłowych potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Aby podjąć pracę jako monter izolacji przemysłowych, musisz ukończyć szkołę branżową, kształcącą w tym kierunku albo ukończyć specjalne kwalifikacyjne kursy zawodowe, realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. Kursy takie są organizowane w formie stacjonarnej lub online przez uprawnione do tego ośrodki kształcenia.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako monter izolacji przemysłowych?

Szczegóły przedstawia tabelka poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE Kwalifikacje, które pozwalają podjąć pracę jako monter izolacji przemysłowych można uzyskać w momencie ukończenie specjalistycznej szkoły branżowej. Innym sposobem na uzyskanie niezbędnych kwalifikacji jest ukończenie specjalnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie montera izolacji przemysłowych?

Monter izolacji przemysłowych może pracować w firmach z wielu różnych sektorów i branż. 

Typowe miejsca pracy to:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, przemysłowe i budowlane oraz instalacyjne i remontowe,
 • warsztaty, firmy serwisujące, oraz świadczące usługi naprawcze czy konserwacyjne.

Ze względu na szerokie możliwości zatrudnienia monter może pracować nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale także i małych, rodzinnych biznesach.

monter izolacji przemysłowych

Jakie są przeciwskazania zdrowotne na stanowisku montera izolacji przemysłowych?

Aby podjąć pracę w tym zawodzie, już na etapie przygotowania się do niego należy przejść przez pewne procedury, określające przydatność psychofizyczną do podjęcia pracy.

W tym celu należy przejść przez badania lekarskie.

 

 

 

Sprawdzają one, czy u kandydata nie występują przeciwwskazania, uniemożliwiające pracę w tym zawodzie. Są to:

 • wady wzroku i poważne wady słuchu,
 • skłonność do omdleń,
 • cukrzyca,
 • epilepsja i inne choroby ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia psychiczne,
 • przewlekłe choroby układu krążenia i oddechowego,
 • schorzenia alergiczne,
 • skrzywienia kręgosłupa i ograniczenia jego ruchomości.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku montera izolacji przemysłowych?

 • dobra kondycja - zawód jest zaliczany do tzw. średniociężkich, a jego niezbywalną częścią jest praca fizyczna,
 • zręczność rąk i palców,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek – praca w ciągłym ruchu, często w pozycji wymuszonej,
 • odporność na stres,
 • dobry refleks i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • niepodatność na lęki (zwłaszcza lęk wysokości - monter izolacji przemysłowych często pracuje na rusztowaniach).

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku montera izolacji przemysłowych?

Podstawowym czynnikiem szkodliwym jest zwiększone (w porównaniu do pracy biurowej) ryzyko wypadków i urazów. Dotyczy to szczególnie osób, pracujących na wysokości i na rusztowaniach. Duża zagrożenie dla zdrowia mogą stanowić również potencjalnie szkodliwe - zwłaszcza w długim okresie - substancje, zawarte w stosowanych w pracy montera materiałach (farbach, klejach, materiałach izolacyjnych, itp.). Każdy monter izolacji przemysłowych musi przywiązywać szczególną uwagę do zasad BHP.

monter izolacji przemysłowych

Czy zawód montera izolacji przemysłowych jest przyszłościowy?

Bez wątpienia tak! Osób o takich kwalifikacjach potrzebują różnorodne zakłady pracy. Monter izolacji przemysłowych nie powinien mieć więc problemu ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie. Ponadto omawiana ścieżka kariery prowadzi do jednych z lepiej opłacanych stanowisk w przemyśle (o czym pisaliśmy w sekcji o zarobkach). Stosunkowo niewielka liczba wykwalifikowanych monterów izolacji przemysłowych (z pewnością mniejsza niż zapotrzebowanie pracodawców) pozwala prognozować, że w następnych latach zarobki monterów izolacji przemysłowych będą najprawdopodobniej tylko rosły!

Podsumowanie:
 • Monter izolacji przemysłowych odpowiada za wykonywanie, konserwację i naprawy izolacji w obiektach przemysłowych, a także sporządza dokumentację techniczną i przestrzega zasad BHP.
 • Aby podjąć pracę jako monter izolacji przemysłowych, konieczne jest ukończenie szkoły branżowej lub specjalnych kursów i szkoleń, a także posiadanie specjalistycznego sprzętu i narzędzi.
 • Zarobki montera izolacji przemysłowych wynoszą minimalnie 4 300 zł brutto i mogą sięgnąć nawet 5 700 zł brutto, a perspektywy zatrudnienia w tym zawodzie są bardzo dobre, ponieważ osoby z takimi kwalifikacjami są potrzebne w różnych sektorach i branżach.
 • Praca jako monter izolacji przemysłowych wiąże się jednak z pewnymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi, takimi jak ryzyko wypadków i urazów oraz potencjalnie szkodliwe substancje, dlatego wymaga przestrzegania zasad BHP i przejścia procedur określających przydatność psychofizyczną do pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się monter instalacji przemysłowych?

Monter izolacji przemysłowych odpowiada za wykonywanie, konserwację i naprawy izolacji, chroniącej wszelkiego rodzaju obiekty i urządzenia przemysłowe.

Ile zarabia monter izolacji przemysłowych?

Zarobki monterów izolacji przemysłowych są zróżnicowane i zależą od posiadanego przez pracownika doświadczenia i kwalifikacji, charakteru wykonywanej przez niego pracy, specyfiki zakładu pracy i miejsca zamieszkania. Po szczegóły odsyłamy do sekcji o zarobkach powyżej.

Jakie kwalifikacje są wymagane do podjęcia tego zawodu?

Koniecznością jest ukończenie kształcącej w tym kierunku szkoły branżowej lub kursów kwalifikacyjnych, realizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEiN i pod jego nadzorem.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

6 komentarzy

Altea

Altea

Cieszę się, że trafiłem/m trafiłam na ten artykuł. Zastanawiałem/em się nad zmianą zawodu, a praca jako monter izolacji przemysłowych wydaje mi się bardzo interesująca.
Drezden

Drezden

Praca na wysokości, z wykorzystaniem sprzętu oraz materiałów izolacyjnych niesie ze sobą pewne ryzyko. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad BHP i odpowiednie przygotowanie pracowników do wykonywania tej pracy.
Cecylia

Cecylia

Myślę, że praca jako monter izolacji przemysłowych to ciekawa opcja dla osób poszukujących zatrudnienia. Zarobki rządzą się tutaj swoimi prawami, co świadczy o atrakcyjności tego zawodu.
Petra

Petra

Jestem zainteresowany/a pracą na stanowisku montera izolacji przemysłowych, ale nie wiem, czy moje kwalifikacje są wystarczające. Czy ktoś mógłby doradzić mi, jakie szkolenia powinienem/a ukończyć, aby móc aplikować na takie stanowisko?
Malwa

Malwa

Jako właściciel firmy z branży przemysłowej, polecam zawód montera izolacji przemysłowych. To specjalista, na którego zawsze jest zapotrzebowanie, dlatego warto inwestować w szkolenie pracowników na ten właśnie zawód.
Pracownik

Pracownik

Pracuję jako monter izolacji przemysłowych od 5 lat. Z pewnością jest to praca wymagająca, ale też bardzo satysfakcjonująca. Zarobki są naprawdę niezłe, a możliwości awansu również są duże.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka