Ratownik medyczny - zarobki

Ratownik medyczny - zarobki
Popkultura w ostatnim czasie karmi nas wyczynami fikcyjnych superbohaterów, ale na świecie nie brakuje prawdziwych bohaterów. Z pewnością można do nich zaliczyć ratowników medycznych, którzy najczęściej jako pierwsi docierają na miejsce wypadków, spieszą ratować ludzkie życia i nieść pomoc potrzebującym.

Ratownik medyczny jest zawodem niezwykle wymagającym i specyficznym. Zdecydowanie nie każdy może pełnić tę funkcję. Nie chodzi tu o ewentualne braki wykształcenia, ale o ciężar psychiczny, z jakim mierzą się ratownicy. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego spotykają się codziennie z wielkimi tragediami ludzkimi. W czasie pracy nie mogą jednak ulegać emocjom i muszą zachować zimną krew do końca swojego dyżuru.

Jak wygląda praca ratownika medycznego i ile wynoszą zarobki w ratownictwie medycznym? Czy praca prawdziwego bohatera jest w Polsce opłacalna? Spróbujmy odpowiedzieć na te i inne pytania związane z pracą ratownika medycznego. Poniższa rozmowa z wieloletnim ratownikiem medycznym pokazuje, z czym wiąże się to zajęcie:

Ratownik medyczny - praca i zarobki w Polsce

Praca ratownika medycznego to niezwykle ciężki kawałek chleba zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wiele osób ma przed oczyma piękną wizję niesienia pomocy potrzebującym i sukcesy w ratowaniu ludzkiego życia. Niestety realia są znacznie inne. Ratownik medyczny w swojej pracy mierzy się z ludzkimi tragediami. W czasie interwencji musi zachować zimną krew i opanowanie. Ciężar psychiczny może być dla wielu zbyt duży.

Ratownicy medyczni często docierają pierwsi na miejsce wypadków, co wymaga umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Nie mówiąc o szerokiej wiedzy medycznej. Ratownik może jechać do zwykłego złamania, gorączki, ale również do ciężkiego wypadku samochodowego bądź niebezpiecznego porażenia prądem. Sytuacji zagrażających życiu jest wiele, a ratownicy medyczni muszą być przygotowani na każdą ewentualność.

Zadania ratownika medycznego nie ograniczają się do czynności czysto ratunkowych

 • W czasie interwencji konieczne jest przeprowadzenie wywiadu z poszkodowanym, o ile jest to możliwe.
 • W razie potrzeby konieczne jest zapanowanie nad świadkami zdarzenia. Niezwykle ważna jest komunikatywność i umiejętności porozumiewania się z pacjentem.
 • To nie jedyne obowiązki ratownika medycznego. Musi on się znać doskonale na obsłudze sprzętu medycznego, co oznacza konieczność ciągłego szkolenia.
 • Podnoszenie kwalifikacji dotyczy również wiedzy medycznej. Edukacja i podnoszenie kwalifikacji zostały wpisane jako obowiązek zawodowy.

Z tego tytułu polscy ratownicy mogą liczyć na sześć dodatkowych dni urlopu edukacyjnego. Ratownik musi mieć pełny obraz stanu poszkodowanego, aby podjąć decyzję o środkach pomocy, oraz tego, do jakiej placówki pacjent powinien trafić. Ciągła edukacja zapewnia wiedzę potrzebną do działania i podejmowania decyzji.

Ratownicy medyczni mogą pracować zarówno w pogotowiu ratunkowym, jak i w zespołach szpitalnych czy innych służbach mundurowych. Osoby z wykształceniem z zakresu ratownictwa medycznego mają dodatkowe punkty w rekrutacji na policjantów czy strażaków. Ratownicy medyczni mogą także znaleźć zatrudnienie w prywatnych firmach medycznych oraz w roli członków służb ratunkowych różnych instytucji.

Zakres obowiązków ratownika medycznego jest naprawdę duży. Pytanie, czy wszystkie trudy są odpowiednio wynagradzane? Patrząc na sytuacje, z jakimi mierzą się ratownicy medyczni oraz jak wiele od nich zależy, można odpowiedzieć na to pytanie krótkim "nie". Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazało, że na początku 2020 roku zarobki ratownika medycznego osiągnęły medianę 3 610 zł brutto. To dość skromna kwota za ratowanie ludzkich żyć.

Źródło obrazka: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-ratownik-medyczny

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Wiemy już, że ratownikiem medycznym nie może zostać każdy. Jeżeli jednak czujecie powołanie do pełnienia tego szlachetnego zawodu, to zapewne zadajecie sobie pytanie, w jaki sposób można zostać ratownikiem medycznym? Droga do tego zawodu nie jest łatwa i wymaga przede wszystkim zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Zacznijmy jednak od początku.

Kto może zostać ratownikiem medycznym w Polsce? Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym jasno określa, kto może pełnić zawód ratownika medycznego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ratownikiem medycznym może być osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego,
 • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 • posiada odpowiednie wykształcenie zawodowe.

Temat wykształcenia zawodowego w przypadku ratownika medycznego wymaga nieco szerszego ujęcia. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się przepisy dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych.

Obecnie o pracę w zawodzie mogą się starać osoby, które:

 • po roku akademickim 2018/2019 rozpoczęły studia wyższe w zawodzie ratownika medycznego i uzyskają licencjat oraz zdadzą Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM),
 • rozpoczęły przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku ratownika medycznego i uzyskały tytuł licencjata bądź magistra,
 • rozpoczęły przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej bądź niepublicznej szkole policealnej i uzyskały dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu ratownika medycznego, bądź potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownika medycznego,
 • uzyskały zawód ratownika medycznego bądź kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Jeszcze kilka lat temu ratownikiem medycznym mogła zostać osoba z wykształceniem średnim, która zdobyła kwalifikacje zawodowe w szkole policealnej. Obecnie konieczne jest ukończenie studiów wyższych w kierunku ratownictwa medycznego. Po zdobyciu tytułu licencjackiego konieczna jest półroczna praktyka zakończona egzaminem PERM. Przystąpienie do egzaminu wymaga uiszczenia opłaty w wysokości nie większej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za ubiegły rok w sektorze przedsiębiorstw.

Pamiętajmy, że wykształcenie to nie wszystko. Przyszły ratownik medyczny powinien mieć zestaw cech pomagających mu w tej ciężkiej pracy. Konieczny jest silny charakter i psychika. Ratownik będzie musiał się przyzwyczaić do okropnych widoków ludzi poszkodowanych w wypadkach oraz do sytuacji wielkich tragedii ludzkich. Oswojenie się z tak ciężkimi rzeczami będzie wymagało czasu, ale ratownik medyczny nie może dać się złamać. Kluczowe będzie doskonałe przygotowanie fizyczne, odpowiedzialność i umiejętność pracy oraz podejmowania decyzji w wielkim stresie. Nie bez znaczenia będzie odwaga oraz umiejętność uzyskania pełnej koncentracji. Oczywiście nie każda interwencja przypomina seriale akcji o służbach ratunkowych. Mimo to do każdego przypadku ratownik medyczny musi podejść z takim samym profesjonalizmem i powagą.

Kurs ratownika medycznego - inwestycja na przyszłość

Często można się spotkać z pojęciem kursu ratownika medycznego. Niestety takie zajęcia zasadniczo nie istnieją. Zawód ratownika medycznego można uzyskać jedynie poprzez ukończenie szkoły wyższej w tym kierunku zawodowym. Natomiast osoby niebędące ratownikami medycznymi mogą uzyskać kwalifikacje ratownika. Wymagają one ukończenia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, czyli tzw. Kursu KPP.

KPP jest przydatne między innymi osobom, które chcą podjąć pracę w innych służbach mundurowych. Status ratownika podniesie ich wartość zawodową. Nie każdy wie, że nie wszyscy strażacy są ratownikami medycznymi, a często jako pierwsi udzielają pomocy poszkodowanym. W efekcie uzyskanie kwalifikacji ratownika może być kluczowe.

Z pewnością odbycie kursu ratownika może przynieść w przyszłości duże profity:

 • Nie tylko służby mundurowe poszukują wykwalifikowanych ratowników.
 • Także prywatne przedsiębiorstwa, firmy medyczne czy kluby sportowe i ośrodki rekreacyjne oferują pracę dla ratowników.
 • Zdobycie certyfikatu po odbyciu Kursu KPP może więc otworzyć wiele dróg zawodowych. Ceny takich kursów mogą być rozmaite i zależą od ilości godzin, rodzaju zajęć czy w końcu regionu kraju.

Czy są kursy dla ratowników medycznych? Oczywiście, że tak. Ratownik medyczny ma ustawowy obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji. Na rynku nie brakuje kursów przeznaczonych dla przedstawicieli tego zawodu. W końcu pracownicy ratownictwa medycznego muszą się zaznajamiać ze zmieniającymi się przepisami, nowymi sprzętami oraz technikami niesienia pomocy. Ratownicy działają w różnych warunkach i sytuacjach, więc mogą brać udział w szkoleniach pozwalających na wyspecjalizowanie się. Każdy dodatkowy kurs podnosi umiejętności i pozwala sprawniej walczyć o ludzkie życie.

Ile zarabia ratownik medyczny?

Praca ratownika medycznego jest niezwykle trudna i wymagająca. Zarobki mogą się wydawać nie najgorsze, choć gdy pomyślimy o tym, z czym mierzą się ratownicy medyczni, okazują się zaskakująco niskie.

Zarobki ratowników medycznych w Polsce:

 • Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń podaje, że średnie zarobki ratowników medycznych plasują się w przedziale od 2 900 zł do 4 290 zł brutto.
 • Mediana pensji wynosi więc 3 610 zł.
 • Warto odnotować, że te wyniki są uśrednione i według badania 25% ratowników medycznych zarabia mniej bądź więcej niż podany przedział.

O wysokości zarobków w ratownictwie medycznym decyduje między innymi region. Raporty płacowe donoszą, że najlepiej opłacani są ratownicy z województwa mazowieckiego. Kolejni w rankingu są ratownicy medyczni z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego czy małopolskiego. Najmniej płaci się ratownikom na Podlasiu i Podkarpaciu.

Praca ratownika medycznego nie jest dla każdego, a zarobki mogą nie wynagrodzić trudów tego zawodu. W efekcie ratownicy medyczni to przede wszystkim osoby z powołania, które w niesieniu pomocy odnajdują satysfakcję.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zdobyć zawód ratownika medycznego?

Aktualne przepisy wymagają od przyszłych ratowników medycznych ukończenia odpowiednich studiów oraz zdania państwowego egzaminu.

Czy praca ratownika medycznego się opłaca?

Ratownik medyczny odpowiedzialny jest za ratowanie ludzkiego życia. Niestety za swoją pracę może zarobić w Polsce jedynie około 3600 zł.
Oceń ten wpis
Ratownik medyczny - zarobki
Ocena: 4.3, liczba głosów: 8

Opinie

Smerfetka
2020-08-22, 12:16
Kochani Ratownicy może pora na strajk ??? Z każdej stacji po 4 Ratowników kierowców niech pójdzie na L4. T o wtedy zobaczymy kto wtedy bedzie sie mądrzyć. Nie dajcie sie obrzucać BŁOTEM! Jesteś super ludźmi ratujecie nasze zdrowie i życie. Szacun dla Was
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.