Zarobki

Ratownik medyczny - zarobki

24 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

11 komentarzy
Ratownik medyczny - zarobki
Popkultura w ostatnim czasie karmi nas wyczynami fikcyjnych superbohaterów, ale na świecie nie brakuje prawdziwych bohaterów. Z pewnością można do nich zaliczyć ratowników medycznych, którzy najczęściej jako pierwsi docierają na miejsce wypadków, spieszą ratować ludzkie życia i nieść pomoc potrzebującym.

Ratownik medyczny jest zawodem niezwykle wymagającym i specyficznym. Zdecydowanie nie każdy może pełnić tę funkcję. Nie chodzi tu o ewentualne braki wykształcenia, ale o ciężar psychiczny, z jakim mierzą się ratownicy. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego spotykają się codziennie z wielkimi tragediami ludzkimi. W czasie pracy nie mogą jednak ulegać emocjom i muszą zachować zimną krew do końca swojego dyżuru.

Jak wygląda praca ratownika medycznego i ile wynoszą zarobki w ratownictwie medycznym? Czy praca prawdziwego bohatera jest w Polsce opłacalna? Spróbujmy odpowiedzieć na te i inne pytania związane z pracą ratownika medycznego. Poniższa rozmowa z wieloletnim ratownikiem medycznym pokazuje, z czym wiąże się to zajęcie:

Video

Ratownik medyczny - praca i zarobki w Polsce

Praca ratownika medycznego to niezwykle ciężki kawałek chleba zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wiele osób ma przed oczyma piękną wizję niesienia pomocy potrzebującym i sukcesy w ratowaniu ludzkiego życia. Niestety realia są znacznie inne. Ratownik medyczny w swojej pracy mierzy się z ludzkimi tragediami. W czasie interwencji musi zachować zimną krew i opanowanie. Ciężar psychiczny może być dla wielu zbyt duży.

Ratownicy medyczni często docierają pierwsi na miejsce wypadków, co wymaga umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Nie mówiąc o szerokiej wiedzy medycznej. Ratownik może jechać do zwykłego złamania, gorączki, ale również do ciężkiego wypadku samochodowego bądź niebezpiecznego porażenia prądem. Sytuacji zagrażających życiu jest wiele, a ratownicy medyczni muszą być przygotowani na każdą ewentualność.

Zadania ratownika medycznego nie ograniczają się do czynności czysto ratunkowych

 • W czasie interwencji konieczne jest przeprowadzenie wywiadu z poszkodowanym, o ile jest to możliwe.
 • W razie potrzeby konieczne jest zapanowanie nad świadkami zdarzenia. Niezwykle ważna jest komunikatywność i umiejętności porozumiewania się z pacjentem.
 • To nie jedyne obowiązki ratownika medycznego. Musi on się znać doskonale na obsłudze sprzętu medycznego, co oznacza konieczność ciągłego szkolenia.
 • Podnoszenie kwalifikacji dotyczy również wiedzy medycznej. Edukacja i podnoszenie kwalifikacji zostały wpisane jako obowiązek zawodowy.

Z tego tytułu polscy ratownicy mogą liczyć na sześć dodatkowych dni urlopu edukacyjnego. Ratownik musi mieć pełny obraz stanu poszkodowanego, aby podjąć decyzję o środkach pomocy, oraz tego, do jakiej placówki pacjent powinien trafić. Ciągła edukacja zapewnia wiedzę potrzebną do działania i podejmowania decyzji.

Szukasz pracy?

Ratownik medyczny/pielęgniarz

Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

 • Warszawa
Dodana

Ratownik medyczny

Nestone Sp z o.o.

 • Kielce
Dodana

Ratownik wodny

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 • Rzeszów
Dodana

Ratownik wodny

AMW REWITA Spółka z o.o. Oddział Rewita Waplewo

 • Maróz
Dodana

Ratownik wodny

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota sp. z o.o.

 • Kościerzyna
Dodana

Ratownicy medyczni mogą pracować zarówno w pogotowiu ratunkowym, jak i w zespołach szpitalnych czy innych służbach mundurowych. Osoby z wykształceniem z zakresu ratownictwa medycznego mają dodatkowe punkty w rekrutacji na policjantów czy strażaków. Ratownicy medyczni mogą także znaleźć zatrudnienie w prywatnych firmach medycznych oraz w roli członków służb ratunkowych różnych instytucji.

Zakres obowiązków ratownika medycznego jest naprawdę duży. Pytanie, czy wszystkie trudy są odpowiednio wynagradzane? Patrząc na sytuacje, z jakimi mierzą się ratownicy medyczni oraz jak wiele od nich zależy, można odpowiedzieć na to pytanie krótkim "nie". Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazało, że na początku 2023 roku zarobki ratownika medycznego osiągnęły medianę 4 860 zł brutto. To dość skromna kwota za ratowanie ludzkich żyć.

Źródło obrazka: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-ratownik-medyczny

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Wiemy już, że ratownikiem medycznym nie może zostać każdy. Jeżeli jednak czujecie powołanie do pełnienia tego szlachetnego zawodu, to zapewne zadajecie sobie pytanie, w jaki sposób można zostać ratownikiem medycznym? Droga do tego zawodu nie jest łatwa i wymaga przede wszystkim zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Zacznijmy jednak od początku.

Kto może zostać ratownikiem medycznym w Polsce? Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym jasno określa, kto może pełnić zawód ratownika medycznego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ratownikiem medycznym może być osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego,
 • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 • posiada odpowiednie wykształcenie zawodowe.

Temat wykształcenia zawodowego w przypadku ratownika medycznego wymaga nieco szerszego ujęcia. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się przepisy dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych.

Obecnie o pracę w zawodzie mogą się starać osoby, które:

 • po roku akademickim 2018/2019 rozpoczęły studia wyższe w zawodzie ratownika medycznego i uzyskają licencjat oraz zdadzą Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM),
 • rozpoczęły przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku ratownika medycznego i uzyskały tytuł licencjata bądź magistra,
 • rozpoczęły przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej bądź niepublicznej szkole policealnej i uzyskały dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu ratownika medycznego, bądź potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownika medycznego,
 • uzyskały zawód ratownika medycznego bądź kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Jeszcze kilka lat temu ratownikiem medycznym mogła zostać osoba z wykształceniem średnim, która zdobyła kwalifikacje zawodowe w szkole policealnej. Obecnie konieczne jest ukończenie studiów wyższych w kierunku ratownictwa medycznego. Po zdobyciu tytułu licencjackiego konieczna jest półroczna praktyka zakończona egzaminem PERM. Przystąpienie do egzaminu wymaga uiszczenia opłaty w wysokości nie większej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za ubiegły rok w sektorze przedsiębiorstw.

Video

Pamiętajmy, że wykształcenie to nie wszystko. Przyszły ratownik medyczny powinien mieć zestaw cech pomagających mu w tej ciężkiej pracy. Konieczny jest silny charakter i psychika. Ratownik będzie musiał się przyzwyczaić do okropnych widoków ludzi poszkodowanych w wypadkach oraz do sytuacji wielkich tragedii ludzkich. Oswojenie się z tak ciężkimi rzeczami będzie wymagało czasu, ale ratownik medyczny nie może dać się złamać. Kluczowe będzie doskonałe przygotowanie fizyczne, odpowiedzialność i umiejętność pracy oraz podejmowania decyzji w wielkim stresie. Nie bez znaczenia będzie odwaga oraz umiejętność uzyskania pełnej koncentracji. Oczywiście nie każda interwencja przypomina seriale akcji o służbach ratunkowych. Mimo to do każdego przypadku ratownik medyczny musi podejść z takim samym profesjonalizmem i powagą.

Kurs ratownika medycznego — inwestycja na przyszłość

Często można się spotkać z pojęciem kursu ratownika medycznego. Niestety takie zajęcia zasadniczo nie istnieją. Zawód ratownika medycznego można uzyskać jedynie poprzez ukończenie szkoły wyższej w tym kierunku zawodowym. Natomiast osoby niebędące ratownikami medycznymi mogą uzyskać kwalifikacje ratownika. Wymagają one ukończenia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, czyli tzw. Kursu KPP.

Video

KPP jest przydatne między innymi osobom, które chcą podjąć pracę w innych służbach mundurowych. Status ratownika podniesie ich wartość zawodową. Nie każdy wie, że nie wszyscy strażacy są ratownikami medycznymi, a często jako pierwsi udzielają pomocy poszkodowanym. W efekcie uzyskanie kwalifikacji ratownika może być kluczowe.

Z pewnością odbycie kursu ratownika może przynieść w przyszłości duże profity:

 • Nie tylko służby mundurowe poszukują wykwalifikowanych ratowników.
 • Także prywatne przedsiębiorstwa, firmy medyczne czy kluby sportowe i ośrodki rekreacyjne oferują pracę dla ratowników.
 • Zdobycie certyfikatu po odbyciu Kursu KPP może więc otworzyć wiele dróg zawodowych. Ceny takich kursów mogą być rozmaite i zależą od ilości godzin, rodzaju zajęć czy w końcu regionu kraju.

Czy są kursy dla ratowników medycznych? Oczywiście, że tak. Ratownik medyczny ma ustawowy obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji. Na rynku nie brakuje kursów przeznaczonych dla przedstawicieli tego zawodu. W końcu pracownicy ratownictwa medycznego muszą się zaznajamiać ze zmieniającymi się przepisami, nowymi sprzętami oraz technikami niesienia pomocy. Ratownicy działają w różnych warunkach i sytuacjach, więc mogą brać udział w szkoleniach pozwalających na wyspecjalizowanie się. Każdy dodatkowy kurs podnosi umiejętności i pozwala sprawniej walczyć o ludzkie życie.

Ile zarabia ratownik medyczny?

Praca ratownika medycznego jest niezwykle trudna i wymagająca. Zarobki mogą się wydawać nie najgorsze, choć gdy pomyślimy o tym, z czym mierzą się ratownicy medyczni, okazują się zaskakująco niskie.

Zarobki ratowników medycznych w Polsce:

 • Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń podaje, że średnie zarobki ratowników medycznych plasują się w przedziale od 4 000 zł do 4 780 zł brutto.
 • Mediana pensji wynosi więc 4 860 zł.
 • Warto odnotować, że te wyniki są uśrednione i według badania 25% ratowników medycznych zarabia mniej bądź więcej niż podany przedział.

O wysokości zarobków w ratownictwie medycznym decyduje między innymi region. Raporty płacowe donoszą, że najlepiej opłacani są ratownicy z województwa mazowieckiego. Kolejni w rankingu są ratownicy medyczni z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego czy małopolskiego. Najmniej płaci się ratownikom na Podlasiu i Podkarpaciu.

Praca ratownika medycznego nie jest dla każdego, a zarobki mogą nie wynagrodzić trudów tego zawodu. W efekcie ratownicy medyczni to przede wszystkim osoby z powołania, które w niesieniu pomocy odnajdują satysfakcję.

Podsumowanie:
 • Praca ratownika medycznego to nie tylko niesienie pomocy potrzebującym, ale również ciężkie zadanie wymagające silnej psychiki i umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami.
 • Ratownicy medyczni są odpowiedzialni za pełny obraz stanu poszkodowanych oraz podejmowanie decyzji o odpowiednich środkach pomocy i dalszej opiece medycznej.
 • Medianowe zarobki ratowników medycznych w Polsce wynoszą 4 860 zł brutto, co nieadekwatnie wynagradza ich trudną pracę i poświęcenie dla innych.
 • Aby zostać ratownikiem medycznym, konieczne jest ukończenie studiów wyższych w kierunku ratownictwa medycznego oraz posiadanie niezbędnych cech osobowościowych, takich jak silna psychika i zdolność do pracy w stresie.

To może Cię również zainteresować

Praca w budżetówce - czy to się opłaca?

Najczęściej zadawane pytania

Jak zdobyć zawód ratownika medycznego?

Aktualne przepisy wymagają od przyszłych ratowników medycznych ukończenia odpowiednich studiów oraz zdania państwowego egzaminu.

Czy praca ratownika medycznego się opłaca?

Ratownik medyczny odpowiedzialny jest za ratowanie ludzkiego życia. Niestety za swoją pracę może zarobić w Polsce jedynie około 3600 zł.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

11 komentarzy

CZarek

CZarek

Jako pracodawca z ogromnym szacunkiem podchodzę do ratowników medycznych i ich pracy. To zajęcie, które wymaga dużego zaangażowania, odpowiedzialności i umiejętności. Jednocześnie rozumiem, że wynagrodzenie może być dla wielu osób nieodpowiednie. Warto jednak docenić ich pracę i zastanowić się, jak możemy ich wspierać.
Kubiesa

Kubiesa

Zastanawiam się, czy warto inwestować w edukację i zdobywać wykształcenie w kierunku ratownictwa medycznego. Z jednej strony, praca jako ratownik medyczny brzmi bardzo interesująco i wymagająco, z drugiej jednak, zarobki nie są zbyt zachęcające. Czy jest to opłacalna inwestycja na przyszłość?
Donald

Donald

Praca jako ratownik medyczny brzmi tak jakby była bardzo trudna, ale i satysfakcjonująca. Niestety, wynagrodzenie nie wydaje mi się zbyt wysokie, biorąc pod uwagę trudy, z jakimi trzeba się zmagać. Czy rzeczywiście warto poświęcać swój czas i wysiłek, jeśli zarobki nie są odpowiednie?
Finlandia

Finlandia

Ratownictwo medyczne to praca dla prawdziwych bohaterów. Jest to zajęcie, które wymaga poświęcenia, zaangażowania oraz ciężkiej pracy. Jestem pod wrażeniem, ile wiedzy i umiejętności muszą posiadać ratownicy medyczni, aby dobrze wykonywać swoją pracę.
Dawid

Dawid

Witam. Mam dość duże sprostowanie. Obecnie tj począwszy od sierpnia 2022 roku Ratownik Medyczny pracujący w Systemie tzn. w zespołach PRM lub SOR zarabia "na rękę" wraz z dodatkami ponad 5000. Osobiście moja wypłata (20 lat pracy) obecnie nie spada poniżej 7000 netto przy pełnym etacie. Zarobki w firmach prywatnych oczywiście znacznie odbiegają od tej kwoty. Uważam, że praca w PRM i SOR jest obecnie finansowo opłacalna. Pozdrawiam
Jadwiga salowa.

Jadwiga salowa.

Kurs ratownika medycznego ? Gdzie taki jest ? To się zapisze i wpisze sobie punkty edukacyjne w książeczkę.
Lidia

Lidia

Zarobki są bardzo słabe i aż wstyd!!! Oby teraz więcej otrzymali.
aafter

aafter

Niedoceniana praca i to jeszcze w dzisiejszych czasach gdzie tacy ludzie są na pierwszej linii ognia i to oni właśnie docelowo najbardziej pomagają ludziom.
Leo

Leo

Pensja 4000brutto jak każda średnia pensja w kraju.dramatu nie ma choć d..y nie urywa.ja też taka mam i żyje i pracuje w służbie zdrowia.
Stary smerfetki

Stary smerfetki

Przypuszczam, że smerfetka jest ratownikiem i ma w dupie jakie szkody taki strajk wyrządził by chorym potrzebującym pomocy. Jakie to typowo polskie buractwo...
Smerfetka

Smerfetka

Kochani Ratownicy może pora na strajk ??? Z każdej stacji po 4 Ratowników kierowców niech pójdzie na L4. T o wtedy zobaczymy kto wtedy bedzie sie mądrzyć. Nie dajcie sie obrzucać BŁOTEM! Jesteś super ludźmi ratujecie nasze zdrowie i życie. Szacun dla Was

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.