!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zawody i ich potencjał

Inspektor ochrony radiologicznej - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

29 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

0 komentarzy

Inspektor ochrony radiologicznej - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Szukasz pracy w sektorze medycznym? Zależy Ci na zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi zatrudnionemu w placówkach publicznych i prywatnych? Inspektor ochrony radiologicznej zajmuje się nadzorowaniem pracy ze źródłami promieniotwórczymi. Jednocześnie odpowiada za sprawne funkcjonowanie pracowni rentgenowskiej w zgodzie z obowiązującymi procedurami. Zastanawiasz się, czy jest to praca dla Ciebie?

W poniższym artykule przedstawimy:

 • charakterystykę stanowiska pracy,
 • potrzebne wymagania,
 • zarobki,
 • niezbędne uprawnienia,
 • zagrożenia związane z wykonywanym zawodem,
 • możliwości zatrudnienia,
 • perspektywy rozwoju dalszej kariery.

Inspektor ochrony radiologicznej - na czym polega praca?

Inspektor ochrony jest jedną z najważniejszych osób w każdej pracowni radiologicznej. Specjalista prowadzi kompleksowy nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie odpowiada on za sporządzanie stosownej dokumentacji, dotyczącej ochrony radiologicznej i jądrowej. Ma ponadto za zadanie dopilnowanie odpowiedniego przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

Dokonuje także systematycznych pomiarów, które mają na celu ustalenie zagrożenia związanego z przekraczaniem dopuszczalnych dawek promieniowania indywidualnego. Dodatkowo współpracuje z kierownikiem zakładu, udzielając mu niezbędnych informacji dotyczących wyposażenia w środki ochrony. Posiada przy tym uprawnienia do wstrzymania pracy zakładu, jeśli określony normy nie są przestrzegane. Jak zatem widać obowiązki inspektora ochrony skoncentrowane są na podejmowaniu szeregu działań, które mają zapewnić bezpieczeństwo zatrudnionemu personelowi i zapobiegać zaistnieniu negatywnych skutków zdrowotnych, związanych z przekroczeniem dawek promieniowania.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej?

 • Prowadzenie dozymetrii w określonych pracowniach.
 • Współpraca z kierownikiem jednostki w zakresie organizacji pracy.
 • Nadzorowanie aparatury do kontroli narażenia.
 • Sporządzanie stosownej dokumentacji.
 • Prowadzenie szkoleń na wypadek awarii.
 • Nadzorowanie realizacji planu awaryjnego.
 • Wydawanie opinii na temat funkcjonowania zakładu.

Video

Jak zostać inspektorem ochrony radiologicznej?

Aby wykonywać pracę na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej, wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień wydawanych przez Państwową Agencję Atomistyki. W tym celu kandydat musi spełniać szereg wymogów formalnych oraz odbyć szkolenie organizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Po kursie konieczne jest zdanie egzaminu państwowego. Dopiero wtedy kandydat może złożyć stosowny wniosek o przyznanie mu wymaganych uprawnień.

Jednocześnie powinien on odznaczać się skrupulatnością oraz dokładnością w realizowaniu procedur. Specjalista musi mieć świadomość ciążącej na nim odpowiedzialności związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa całemu personelowi. Dodatkowo powinien być zdolny do pracy w warunkach znacznego obciążenia psychicznego. Prowadzi także postępowanie w trakcie awarii, kiedy to musi szybko podejmować decyzje, wiążące się z ryzykiem.

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako inspektor ochrony radiologicznej?

 • Znajomość procedur bezpieczeństwa.
 • Zdolność logicznego myślenia.
 • Umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.
 • Odpowiedzialność.
 • Rzetelność i dokładność.
 • Asertywność.
 • Uzdolnienia techniczne.
 • Umiejętność pracy w grupie.
inspektor ochrony radiologicznej

Ile zarabia inspektor ochrony radiologicznej?

Zarobki inspektora ochrony radiologicznej zależą od doświadczenia zawodowego oraz posiadanych uprawnień. Szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia zebrane zostały w tabeli poniżej.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 300 zł 2 574 zł
ŚREDNIE 3 800 zł 2 894 zł
WYSOKIE 5 200 zł 3 788 zł

Czy do pracy na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Wymagania formalne dotyczące zatrudnienia na stanowisku określa ustawa. Kandydat oprócz wykształcenia średniego musi posiadać także stosowny certyfikat wydawany przez PAA. Rodzaj uprawnień zależeć będzie od miejsca pracy oraz wykorzystywanej w zakładzie aparatury. Dodatkowe informacje dotyczące szkoleń znajdziesz w tabeli poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE - Do pracy jako inspektor ochrony radiologicznej wymagane jest ukończenie szkolenia, które nadaje uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.
PRZYDATNE - -

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej?

Inspektor ochrony radiologicznej narażony jest na działanie promieniowania jonizującego, w związku z obecnością aparatury. Jednocześnie praca wykonywana jest przeważnie w pozycji stojącej, przez co może nastąpić przeciążenie kręgosłupa oraz kończyn dolnych. Jednocześnie istnieje szereg przeciwwskazań zdrowotnych, uniemożliwiających wykonywanie zawodu. Należą do nich między innymi: niepełnosprawność ruchowa, choroby układu krążenia oraz ciąża.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej?

 • Ogólna wydolność fizyczna.
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 • Ostrość widzenia i słyszenia.
 • Sprawność motoryczna.
 • Sprawność narządów równowagi.
 • Czucie dotykowe.
 • Umiejętność pracy w warunkach ciągłego stresu.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie inspektora ochrony radiologicznej?

Inspektor ochrony radiologicznej może znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach medycznych, jak i innych instytucjach, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące. Ekspert może pracować zatem w ośrodkach badawczych, przemyśle, w składach celnych oraz zakładach górniczych. Warto przy tym dodać, iż specjalista podnosi swoje kwalifikacje w ramach zdobywania kolejnych uprawnień. Niemożliwe jest natomiast otrzymanie awansu pionowego w jednej instytucji.

inspektor ochrony radiologicznej

Czy zawód inspektora ochrony radiologicznej jest przyszłościowy?

Zdobycie uprawnień na stanowisko inspektora ochrony radiologicznej związane jest nie tylko ze zdaniem odpowiedniego egzaminu państwowego, ale także z posiadaniem wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Jest to zatem jedna ze ścieżek kariery dla osób związanych z radiologią. Dodatkowo certyfikaty wydawane są na okres 3 lub 5 lat i wymagają regularnego odnawiania. Jednocześnie branża radiologiczna jest rozwijającą się dziedziną medycyny i nauki. Można zatem przewidywać, że zapotrzebowanie na ekspertów w tej branży będzie systematycznie wzrastać.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zawody pokrewne?

Do zawodów pokrewnych należą m.in. zajęcia związane z fizyką oraz z elektroradiologią. Ponadto można wymienić także techników dozymetrystów, inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów ochrony środowiska oraz inspektorów obrony cywilnej.

Do zawodów pokrewnych należą m.in. zajęcia związane z fizyką oraz z elektroradiologią. Ponadto można wymienić także techników dozymetrystów, inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów ochrony środowiska oraz inspektorów obrony cywilnej.

Aby zdobyć potrzebny certyfikat, należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień do Głównego Inspektora Sanitarnego. Do prośby konieczne jest dołączenie szeregu dokumentów, w tym potwierdzenie: posiadanego wykształcenia i stażu pracy, zdanego egzaminu oraz orzeczenie lekarskie.

Jak wygląda organizacja stanowiska pracy inspektora ochrony radiologicznej?

Inspektor ochrony, odpowiedzialny za sprawowanie całodobowego nadzoru nad bezpieczeństwem radiacyjnym, może pracować w zawodzie na pełen etat lub łączyć obowiązki z pracą na innym stanowisku. Podlega przy tym bezpośrednio pod kierownika jednostki.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.