Zarobki

Ile zarabia policjant?

24 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

2 komentarze

Ile zarabia policjant?
Kto za dziecka nie bawił się w policjantów i złodziei? Wiele dzieci marzy o byciu stróżami prawa. Walka z przestępczością, jeżdżenie radiowozami i noszenie broni kusi małe umysły. Czasami ta miłość do mundurów pozostaje, a kariera w policji wydaje się być ciekawym pomysłem na życie.

Osoby chcące zostać policjantem muszą czuć powołanie do tego zawodu. Praca funkcjonariuszy policji nie jest bowiem łatwa, a sprawy z jakimi się mierzą policjanci bez względu na stopień i wydział potrafią mocno wpływać na psychikę. Funkcjonariusze są ciągle wystawieni na niebezpieczeństwa oraz codziennie się mierzą z okropnościami tego świata.

Policjanci muszą być silni psychicznie, sprawni fizycznie oraz sprytniejsi od przestępców. Nie każdy może zostać policjantem, a gdy już dostanie się do służby to czeka go ciężka praca. Jeżeli to nie zniechęca Cię do podjęcia pracy w policji to pora odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Między innymi trzeba wiedzieć, jak w ogóle można się dostać do policji oraz na jakie zarobki można liczyć. Poniższy film zaś pokazuje jak wygląda przeciętny dzień policjanta w Polsce:

Video

Jak zostać policjantem? - ścieżka kariery Polsce

Nie każdy ma predyspozycje do bycia policjantem, co jest sprawą oczywistą. Jednak nawet osoby pozornie nadające się do służby muszą przejść skomplikowaną selekcję, która wyłoni najlepszych kandydatów. Najczęściej nabór do policji jest prowadzony raz w roku, ale może też występować częściej. W ostatnich latach ilość kandydatów na funkcjonariuszy zmalała, a co za tym idzie zapotrzebowanie na policjantów wzrosło.

Informacje o naborze można znaleźć w komendach wojewódzkich bądź stołecznej. Także urzędy pracy posiadają informacje o ewentualnym naborze do służb mundurowych. Kandydaci na policjantów muszą najpierw złożyć odpowiednie dokumenty w komendzie wojewódzkiej policji. Aplikowanie jest tylko początkiem bardzo rozbudowanego procesu rekrutacji.

Najpierw kandydaci muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle spełniają warunki stawiane przed przyszłymi policjantami.

Kandydat na funkcjonariusza policji musi:

 • posiadać polskie obywatelstwo;
 • posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe;
 • posiadać pełne prawa publiczne;
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz psychiczną;
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • dać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej.

Spełnienie tych wymogów jest pierwszym krokiem umożliwiającym złożenie dokumentów w komendzie wojewódzkiej policji. Kolejnym krokiem jest proces rekrutacji składający się z siedmiu etapów. W ich czasie kandydaci zbierają punkty, ponieważ rekrutacja do policji przyjmuje formę konkursu. Angaż otrzymają osoby posiadające największą ilość punktów. Omówmy wszystkie kroki po kolei.

Video

Rozmowa kwalifikacyjna do policji

Szukasz pracy?
Dodana

Funkcjonariusz straży granicznej

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ KROSNO ODRZ.

 • Legnica
Dodana

Strażnik straży gminnej w stegnie

Urząd Gminy w Stegnie

 • Stegna
Dodana

Stażysta

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KWIDZYNIE

 • Kwidzyn
Dodana

Policjant

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 • Krosno Odrzańskie
Dodana

W tym etapie kandydat staje do rozmowy przed komisją złożoną z dwóch do czterech osób. Zazwyczaj w skład komisji wchodzi przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz funkcjonariusz służby prewencyjnej.

Celem rozmowy jest bliższe poznanie kandydata oraz ocena jego motywacji do pełnienia służby w policji. Etap rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zaliczony w przypadku uzyskania w nim od 36 do 60 punktów. Pozytywny wynik zachowuje ważność przez rok od procesu rekrutacji. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli powyższe etapy zostają przepuszczeni do kolejnych.

Komisja lekarska w policji

Kandydaci na policjantów zostają poddani szczegółowym badaniom pozwalającym ocenić ich zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w policji.

Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Kandydaci na policjantów zostaną także poproszeni o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie ankiety rozpocznie proces postępowania sprawdzającego mającego na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Nieuzyskanie dostępu skutkuje natychmiastowym przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego.

Lista rankingowa

Ostatnim etapem rekrutacji jest opublikowanie listy rankingowej. Na tym etapie kandydaci otrzymują informacje o szczegółach punktowania oraz mogą się zapoznać z listą osób, które przeszły pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne. Lista wyszczególnia także kandydatów posiadających odpowiednią ilość punktów do przystąpienia w szeregi policji. Osoby z wynikiem pozytywnym, ale bez wystarczającej ilości punktów będą mogły otrzymać angaż w kolejnych rekrutacjach w czasie jednego roku od pozytywnego przejścia kwalifikacji.

Warto odnotować, że kandydaci na policjantów mogą otrzymać dodatkowe punkty przyznawane za:

 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie kwalifikacji ratownika bądź ratownika medycznego;
 • posiadanie uprawnień instruktora strzelectwa sportowego, sztuk walki, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowych;
 • posiadanie uprawnień płetwonurka, prowadzenia prac podwodnych lub prowadzenia łodzi motorowej;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii A bądź C.

Praca w policji – zarobki

Niesłabnące zainteresowanie pracą na stanowisku policjanta wiąże się z atrakcyjnym systemem wynagrodzeń i bogatym zapleczem socjalnym. Instytucja oferuje swoim pracownikom stałość zatrudnienia, wcześniejszą emeryturę oraz szereg profitów, między innymi liczne premie i dodatki finansowe.

Oprócz tego każdy funkcjonariusz otrzymuje stałe uposażenie, a jego wysokość różni się w zależności od stanowiska, stażu pracy, zakresu obowiązków i osiągnięć. Podstawowe stawki uposażenia netto pracowników poszczególnych szczebli są podane do publicznej wiadomości. Można z nich wyczytać, że funkcjonariusze policji otrzymują od 3 do 6 tysięcy miesięcznie. W przypadku komendantów i kadry kierowniczych wypłata wzrasta nawet do 15 tysięcy miesięcznie.

Zarobki policjanta w Polsce

Zarobki policjantów są jednym z bardziej drażliwych tematów w naszym kraju. Z jednej strony pensje funkcjonariuszy wydają się być bardzo dobre i atrakcyjne dla młodych osób szukających pomysłu na siebie. Z drugiej strony, patrząc na to z czym muszą się mierzyć policjanci w swojej pracy, pensje już tak nie imponują. Jak w przypadku każdej służby wokół zarobków policjantów krąży wiele legend, a jak jest naprawdę?

Zarobki w policji:

 • Wynagrodzenia policjantów są zależne od kilku czynników. Przede wszystkim funkcjonariusze otrzymują pensję zasadniczą zależną od grupy zaszeregowania.
 • Do tego dochodzi dodatek stażowy, dodatki służbowe oraz za stopień i tak zwana mundurówka.
 • Policjanci mogą także liczyć na tzw. trzynastkę pełniącą rolę nagrody rocznej.
 • Całość dopełniają świadczenia w ramach systemu socjalnego.
 • Jak widać, czynników jest wiele, a zarobki policjantów można rozpatrywać na dwa sposoby.
 • Pierwszym może być przejrzenie raportów płacowych prywatnych firm.
 • Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń średnie zarobki policjantów początkiem 2023 roku mieściły się w przedziale od 5 480 zł do 8 720 zł brutto.
 • Mediana zarobków wyniosła 6 330 zł brutto.
 • Warto podkreślić, że mowa o średnich zarobkach, a co za tym idzie po 25% policjantów zarabiało mniej lub więcej niż podane granice. Jak widać zarobki plasują się całkiem dobrze.
 • Raporty wyszczególniły także zarobki policjantów w służbach prewencji. W tym wypadku średnie wynagrodzenia plasują się nieco gorzej z górną granicą w okolicach 7 450 zł brutto.

Tak prezentują się zarobki w policji według raportów firm analitycznych. Komenda Główna Policji podaje także swoje dane na temat przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy.

Video

Stopnie w policji i zarobki

Komenda Główna Policji regularnie publikuje zestawienie przeciętnych wynagrodzeń funkcjonariuszy. Zarobki policjantów są regulowane ze względu na stanowisko służbowe. W zależności od stopnia awansu zawodowego i funkcji, policjant jest klasyfikowany do odpowiedniej grupy zaszeregowania płacy.

Ostatni oficjalny ranking opublikowany przez Komendę Główną Policji dotyczył przeciętnych uposażeń netto policjantów na czerwiec 2019 roku. W ostatnich dwóch latach dokonano podwyżek płac funkcjonariuszy policji, co było efektem protestów.

Przeciętne uposażenia policjantów na wybranych stanowiskach służbowych:

Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto
Komendant Główny Policji 16 16 044 zł
Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 13 902 zł
Komendant wojewódzki Policji 14a 10 354 zł
Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 12 7 920 zł
Ekspert 9 5 813 zł
Zastępca naczelnika wydziału 8 5 239 zł
Kierownik referatu 7 4 965 zł
Dyżurny i specjalista 6 4 842 zł
Detektyw/asystent 5 4 355 zł
Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 4 092 zł
Referent 3 3 820 zł
Policjant 2 3 445 zł
Kursant 1 2 376 zł

Ile zarabia policjant kryminalny?

Wiele osób przystępujących do służby w policji marzy o dostaniu się do wydziałów kryminalnych. Praca detektywa i śledczego jest bardzo kusząca, ale trzeba się wykazać specjalnymi umiejętnościami. Nie bez znaczenia będzie również staż w policji i ukończenie odpowiedniego kierunku studiów.

Policjanci z wydziałów kryminalnych mogą liczyć na wyższe zarobki niż ich koledzy z innych wydziałów. Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zarobki policjantów kryminalnych mieszczą się w przedziale od 6 950 zł do 9 240 zł brutto. Mediana pensji wyniosła na początku 2023 roku 7 850 zł brutto.

Zarobki policjantów kryminalnych są wyższe, ponieważ muszą się oni wykazać szczególnymi umiejętnościami. To oni odpowiadają też za rozpracowywanie grup przestępczych i poszukiwanie zwyrodnialców. Narażają się także na konfrontacje z przestępcami większego kalibru.

Praca w policji jest kusząca dla wielu osób. Także zarobki mogą być magnesem dla nowych kandydatów, choć warto dobrze przemyśleć, czy naprawdę chce się wstąpić w szeregi policji. Ten zawód zalicza się do grupy zajęć, które mają bardzo poważny wpływ na całe życie. Osoby bez powołania i odpowiedniej odporności psychicznej mogą szybko pożałować dokonanego wyboru.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda rekrutacja do policji?

Rekrutacja do policji składa się z kilku etapów: testu wiedzy, testu sprawnościowego, testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wizyty na komisji lekarskiej.

Od czego zależą zarobki w policji?

Zarobki policjantów zależą od konkretnego stanowiska służbowego i kształtują się od 2300 zł do nawet 16000 zł.

Podziel się

2 komentarze

Netto

Netto

Chyba kwoty Netto redaktorze ..😅😅
Kamilos1

Kamilos1

Tutaj jak widać są korzyści, gdyż inwestuje się w służby co nie jest adekwatne do innych zawodów.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka